13.06.2023 | Eva Pauline Hedegart, fagsjef plantevern

Hva er det en må ta hensyn til når det er tørt og varmt?

Både ugras og korn utvikler et tykkere vokslag og mer behåring for å spare på vannet. Det virker som spesielt meldestokk og stivdylle trives og konkurrerer godt med kornet under slike forhold. Dette gjør at en må opp i en høyere dose med plantevernmiddel for å få god virkning. Ikke over tillat mengde – men opp til maksdosen.

Beste tidspunkt for ugrassprøyting er tidlig på morgenen, før sola og varmen blir for sterk på formiddagen. Plantene er mer saftspente, spalteåpningene åpner seg, og sprøyting på denne tida vil gi en sikrere virkning mot ugraset. Ikke sprøyt midt på dagen under rådende forhold! Der det står anbefalt klebemiddel skal det brukes!

Begrensinger i bruk av middel?

Ugrasmidlene Ariane S, samt Mekoprop og Agroxone virker best når temperaturen er mellom 12 og 20 °C, er det over 20 grader vil de ganske enkelt fordampe.

Bruk av jordherbicider er heller ikke aktuelt, da de krever fuktighet i bakken for å virke. Dette er middel som DFF/Legacy, Alliance, Saracen Delta og Attribut twin.

Vil det bli etterspørsel etter halm til fôr i år?

Fortsetter varmen som nå, vil det sannsynligvis bli etterspørsel etter halm til dyrefôr. Husk da at halm fra arealer som er sprøyta med Mustang Forte IKKE kan selges eller gis bort til annet enn brensel.

Mustang Forte har store begrensninger i hva som kan dyrkes de neste 1-2 år, pga. lang ettervirkning. For bl.a. erter og åkerbønner må det gå minst 24 måneder. Det er også begrensninger på bruk av talle med halm som er sprøytet med Mustang Forte. Les etiketten når du velger Mustang Forte, den er på mange måter mest aktuell ved ensidig korndyrking, ellers kreves meget god planlegging og oppfølging.

Floghavre og hønsehirse

Hønsehirse har tiltatt og spredd seg på begge sider av Oslofjorden, og er også på vei nordover. Den er regnet som verdens 3dje verste ugras, og betydelig mer problematisk enn floghavre. Sørg derfor å luke vekk de første plantene om dere finner den ved floghavrekontrollen om sommeren. Får den først spredd seg er den nesten umulig å bli kvitt! Floghavremidlene vi har på markedet virker heldigvis også mot hønsehirse. Utfordringen med hønsehirse er imidlertid at den spirer litt sent, slik som floghavre (liker litt høyere jordtemperatur), og kan spire utover hele sommeren om det er plass og lys. Hønsehirse konkurrerer godt i en skrinn og tynn åker, noe det lett blir når forhold for busking er minimale.

Sprøytetidspunkt: Vanlig frøugrassprøyting er gjerne for tidlig, da mange hønsehirse, men også floghavre ikke har spirt enda. Derfor er aktuelt sprøytetidspunkt for begge mest aktuelt fra avsluttende busking/begynnende strekning, og litt utover.

Axial (Ikke i havre! og anbefales heller ikke å bruke i åker som lider av tørke eller stress) 70-90 ml/daa. Fra kornplanta har 2 blad (men bør i praksis vente til avsluttede busking så flere floghavre/hønsehirse har spirt). Når det gjelder hønsehirse, er det en fordel å drøye til nærmere flaggbladets utvikling for også å få med flest mulig sentspirende planter. Kan brukes fram til flaggbladet er framme (BBCH39). Dersom sprøytetidspunktet med frøugras sammenfaller, kan den blandes med Express SX (Ikke klebemiddel!), Pixxaro, Starane XL, Saracen Delta og Flurostar.  Ved blanding bruk minimum 80 ml Axial /daa. For andre preparater må det gå minst 7 dager mellom ugrassprøyting og Axial.

  • Puma Extra (Ikke i havre!) 100-120 ml. Kan brukes fra 2-bladstadiet fram til avsluttende busking. Dette vil ofte være i tidligste laget for å oppnå den beste bekjempelsen. Begrensede muligheter for tankblanding med andre ugrasmidler. Kan blandes med Express SX + klebemiddel.
  • Attribut Twin + mero (6g Attribut + 5 ml Hussar OD). KUN i vårhvete! Mot hønsehirse fram til avsluttende busking. Preparatet krever god jordfuktighet!
  • Broadway Star 15g/daa, + PG26N klebemiddel 50 ml; KUN ivårhvete! Svak mot hønsehirse men god mot floghavre.

Krav til etablert vegetativ buffersone

Flere midler enn tidligere har fått krav til minimum 10m etablert vegetativ buffersone mot overflatevann som bekker, elver og vann. Det er riktignok unntak om overflatevannet ligger høyere, fallet er mindre enn 2 % ned til overflatevannet, eller ligger mer enn 50 m unna.  Se etikett og oppdateringer på Mattilsynets sider! Følgende midler har krav til buffersone på etiketten: Alliance WG, DFF 500 (ved høyeste dose, dog ingen ved halv), Legacy, Saracen Delta og Attribut Twin (i høsthvete).