Presisjonsjordbruk gir store muligheter til bedre drift og økt lønnsomhet på alle bruk og i alle produksjoner. Det er enkelt å starte med grunnleggende utstyr som kan bygges ut etter hvert og åpne for mer avansert bruk av teknologien. Felleskjøpet er ledende innenfor presisjonsjordbruk i Norge og har produkter og kompetanse for alle behov.

Felleskjøpet tilpasser utstyr og teknologi til norske forhold, og vi hjelper deg med å beregne gevinsten ved å ta den i bruk.

For å gjøre det enklere for deg å velge hva du kan ha nytte av, har vi laget en trapp til bedre lønnsomhet. Her har vi beregnet en minstegevinst i kroner pr. dekar som de aller fleste vil oppnå ved å ta stegene inn i framtidens presisjonsjordbruk.

Klikk på trinnene i diagrammet og se eksempler på hva du kan tjene.