17.04.2024 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

800 tonn gulrot ferdig levert på Coop er kvoten Kine Sofie Sandstad Skjeset forholder seg til i år. Kvoten skal fylles på rundt 200 dekar eget og leid areal med ei normalavling på 6 tonn og en variasjon fra ganske lite til over 9 tonn. Gulrotspesialisten på Ulve Vestre i Levanger leier jord hos rundt ti forskjellige nabobruk for å få gjennomført et godt vekstskifte. Det er med på å sikre friske planter. Spredning på sorter og skifter sprer også risikoen for at noe kan gå galt. De to siste årene har Kine Sofie klart seg uten å vanne gulrota, men ho har anlegget stående klart i tilfelle tørke. Og det siste året unngikk hun også flommen på ettersommeren.

Kine Sofie tar jordprøver av alle skifter, også de leide og noen ganger i samarbeid med grunneierne. Men hun har ikke satset på GPS-festa jordprøver, da det blir for dyrt med så mye leiearealer. Rådgiver Mirjam Halvorsrud hos Norsk Landbruksrådgiving på Kvithamar regner gjødselplaner, og så gjødsler Kine Sofie med en Kverneland Geospread TL. Den har tatt over etter radgjødslinga, som hun ikke har sett god nok effekt av.

En Kverneland NGS rotorharv lager et klumfritt såbed og gode voksemuligheter for gulrota. Utover i sesongen blir gulrota overgjødsla, men Kine Sofie savner verktøy utover subjektive vurderinger av det som er synlig. Bladsaftanalyser som i potet og nitratprøver i jorda kan si noe om nitrogengjødslinga, men det mangler foreløpig referansetall og erfaring i tolking av materialet. Kine Sofie setter pris på at NLR har kontroll med utvaskinga, og ellers mange gode treffpunkt med NLR i løpet av sesongen.

GPS med 2,5 cm slingringsmonn

Kine Sofie bruker GPS på traktor og opptaker for å treffe rada med gulrot. Da er det fint med RTK (Real Time Kinematic) og nøyaktighet innenfor 2,5 cm slingringsmonn. Det går ellers i faste kjørespor når John Deere-sprøyta på 28 meter skal over ganske ofte med små doser plantevern mot ugras og soppsjukdommer. Kine Sofie bruker mye vann i sprøytinga, 200 liter/dekar, trenger stor tank, og hun sprer gjerne i duskregn for å få god effekt på ugraset. – Jeg har fått hjelp av Marius Østerås til å rydde opp i skiftene. Det blir alt for mange av dem når vi leier så mye jord og måler opp skiftene på nytt hvert, sier Kine Sofie, som bruker Operations Center til dokumentasjon av sprøyting og gjødsling i henhold til KSL.

- For å holde orden i systemet bør en ta en sjekk før vekstsesongen. Da blir det enklere å ha struktur på det, anbefaler Marius Østerås. - Logg inn på Operations Center på PCen i god tid før våronna. Rydd opp og send det over til traktoren. Sjekk for eksempel at alle skifter er lagt inn, og at de ikke ligger dobbelt eller flere ganger. Normalt skal en beholde skiftene gjennom flere sesonger, men det kan være en utfordring for grønsaksprodusenter som leier jord og deler og slår sammen skifter. Legg også gjerne inn arbeidsoppgaver i forkant. Da kan du bruke funksjonaliteten i 1-Click-GO!. Da vil arbeidsoppgavene du har planlagt komme opp på skjermen når du kjører inn på jordet. Det er enklere for oss kornbønder, som ikke har så mange arbeidsoppgaver som grønnsaksprodusentene, men ikke så mye arbeid på PCen, når du har det i fingrene. For da går det lettere ute på jordet, når du gjerne har det litt travelt, sier presisjonsspesialisten, som også er kornbonde på Mære.

Ringer hvis noe skjer

Kine Sofie har fem John Deere traktorer og 3-4 sjåfører. – Du må ordne nye RTK-signaler til traktorene, sier Kine Sofie til Lars Petter Husby. Hun har fast abonnement på traktoren som kjører sprøyta og opptakeren, men bare i dyrkingssesongen for de fire andre. – Da vil du vel skifte ut fra 2G til 4G-mottakere i de eldste traktorene. Det gir raskere oppdateringer, og så dør 2G i 2025, sier Lars Petter og får godkjenning på det. Kine setter pris på å kunne ringe til disse to karene hvis noe skjer på maskinfronten.

Sesongen varer til frosten setter inn rundt 20. oktober, og så pakker Kine Sofie gulrot til Bama og Coop for seks produsenter i Levanger-området. Norge er sjølforsynt med gulrot året rundt bortsett fra 2-3 uker før de begynner å høste i tidligst i Rogaland og på Karmøy. Kine Sofie er glad for at både kjedene og kundene foretrekker norske gulrøtter, og trekker fram en ny og mindre pose som hun har begynt å pakke for Coop.

Les mer om Kine Sofie Sandstad Skjeset i fagbladet, Norsk Landbruk.

Coop Våre beste norske gulrøtter knasende sprø og søte Nyt Norge 400 gram

Pløying med John Deere og Kverneland 4 skjærs vendeplog i Levanger

PLØYER MED GPS: Fórene blir rette når Kine Sofie lar traktoren styre sjøl. Foto: Privat.