03.04.2024 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Veien til gode avlinger og reduserte kostnader er kortere og enklere når rådgivere, kalkentreprenører og bønder bruker samme system. John Deere Operations Center har blitt navet i kommunikasjonen mellom rådgiverne til Norsk Landbruksrådgiving, mange kalkentreprenører og bønder på Innherred. Rådgiver Harald Mathias Ferstad i Norsk Landbruksrådgiving på Steinkjer har laget 40-50 planer for variabel kalktildeling basert på GPS-festa jordprøver det siste året.

 

Kort vei fra plan til dokumentasjon

Når kalkentreprenøren kjører inn på jordet, kommer det opp spørsmål på skjermen om det nå skal kalkes. Når det er bekreftet, styres kalkvogna automatisk gjennom traktorens ISOBUS-kobling, og en fil for dokumentert tildeling av kalk lagres i systemet. Denne fila henter Ferstad rett fra entreprenørens konto. Han oppdaterer Skifteplan og beregner ny pH som utgangspunkt for neste gjødselplan. Og så sender han en rapport på e-post til bonden med kart over skiftene. I tillegg legger han en oppdatert fil inn på bondens konto på Operations Center, hvis det er avtalt.

Farget kart som viser kalkbehov på skifte

BEHOV OG DOKUMENTASJON: Behovet for kalk vist i kartet over fra NLR varierte mellom 0 markert med rød farge og 446 kg/daa vist med grønn farge. Kartet under fra loggen til kalkentreprenøren viser hvor mye kalk som er spredd på samme areal med litt andre fargekoder.

Fargekart som viser hvor mye som er kalket

 

Sparte inn jordprøvene med variabel tildeling

Marius Østerås er presisjonsspesialist i Felleskjøpet på Steinkjer. I tillegg er han kornbonde på Mære sammen med kona Tonje Aspeslåen, som er rådgiver i NLR. De har leid 320 dekar i Ogndalen, et par mil hjemmefra. GPS-festa jordprøver våren 2023 viste her pH fra 5,8 til 7. Harald Mathias Ferstad laga en plan for en ønska pH på 6,2, og Marius leide inn kalkentreprenør Albert Opheim. Han spredde 36 og 63 tonn på to skifte. Noen deler av jordet fikk ingenting. Andre deler fikk opptil 446 kg/daa etter styrefila i Operations Center.

- Vi sparte kalk for kr 21 000 på halvparten av arealet, regnet i forhold til tradisjonell flat kalking. Jordprøvene kom på totalt 14 000 kroner til NLR og Eurofins, så det lønte seg godt med GPS-festa jordprøver allerede under kalkinga, sier Marius.

 

Grunnlag for en god avlingsøkning

– Med en tradisjonell flat kalking ville du kalka deg til mangelsykdommer på deler av jordet, der sink og mangan ville blitt vanskeligere tilgjengelig, samtidig som du ikke ville fått pH-en opp til ønska nivå på andre deler av jordet, sier Truls Olve Terjesønn Hansen, avdelingsleder i NLR på Steinkjer og spesialist på maskinteknikk og presisjonslandbruk.

– Vi regner med at GPS-festa jordprøver koster ca 40 kr/daa, og så kan kostnaden deles ut på fire år. Optimal pH i jorda sikrer en god plantevekst som legger grunnlaget for en god avlingsøkning. I tillegg gir jordprøvene god informasjon om moldinnhold, jordart, fosfortall, nitrogenstatus og annen informasjon som kommer godt med i gjødselplanlegginga. De GPS-festa jordprøvene kan også brukes sammen med satelittbilder for å lage tildelingsfiler for gjødsling på samme måte, sier Truls. Han mener at samarbeidsavtalen mellom Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving fra 202x har gitt rådgiverne en ny verden med lettere deling av kunnskap og kommunikasjon til fordel for bondens økonomi.

 

Godt samarbeid med kalkentreprenørene

– Kalkentreprenørene i området er flinke til å utnytte lagelige forhold med barfrost og lite vind til å spre kalk med minst mulig jordpakking, som det kan være fare for med tunge vogner på fuktig jord, sier Truls, og plukker fram rådgivingsprogrammet Terranimo®. Simuleringsmodellen beregner risikoen for jordpakking ut fra vekt, dekkutrustning, jordart og fuktigheten i jorda. Lenger sør har NLR nylig introdusert hjelp til kalibrering av kalkvogner for entreprenører. Dette kan også bli en aktuell service i Trøndelag, sier Truls Olve Terjesønn Hansen.

KALKING i TRØNDELAG: Sjåfør og traktoreier Martin Langdal kjører for Albert Opheim. Foto Harald Mathias Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving.