03.01.2024 | Karstein Brøndbo

- Du mener at vi skal stoppe og justere dekktrykket hver gang vi kjører fra vei og utpå jordet og tilbake igjen?

- Riktig dekktrykk til hver jobb er optimalisering av traktoren. Jeg ville betalt min leiekjører 300 kroner pr gang i ekstra bonus i tillegg til timelønna, og jeg skal forklare deg hvorfor, sier Felleskjøpets produktsjef, som er tidligere kornprodusent i Østfold.

- På vei ruller dekkene mye bedre når de har 1 bar enn når de har 0,6 bar, som de bør ha på jordet. Det betyr opptil 30 prosent lavere dieselforbruk pr km. En traktor med 200 hk og 12 tonn på hengeren som bruker 5 - 8 liter anleggsdiesel pr mil i transport kan spare 2 - 3 kr pr km med riktigere trykk i dekkene.

I tillegg er slitasjen på dekket mindre og sikkerheten og komforten bedre med høyt trykk i dekket når du skal kjøre langt og fort. Det gjelder både for traktoren, hengeren og gjødselvogna. På jordet vil lavere trykk gi mindre vibrasjoner og være mer behagelig for sjåføren.

- Moderne Michelin Xeobib-dekk er bygget for å tåle fra 0,6-1,0 bar, og man utnytter bare halvparten av verdien til disse dekkene hvis man ikke justerer lufttrykket, sier dekksjefen, som tidligere har jobbet for Norsk Michelin Gummi AS.

Du kan gjøre jobben raskere med en mindre traktor

- På jordet får dekket en mye større kontaktflate når du slipper ut luft fra et moderne traktordekk. Dekket blir ikke bredere, men banen blir opptil dobbelt så lang. Det gir bedre overføring av vekt, mindre sluring og bedre utnyttelse av hestekreftene i traktoren. Når du kjører med redskap med stort trekkraftbehov, kan du derfor klare deg med mindre hestekrefter, det vil si en rimeligere traktor som også veier mindre, pakker jorda mindre og bruker mindre drivstoff. Ved å senke lufttrykket fra 1,5 bar til 0,6 bar går trekkraftbehovet ned 25 prosent.
Ved rett lufttrykk får dekkene lov til å utnytte egenskapene de egentlig er designet for. Mindre sluring betyr også at du kan kjøre fortere, og bli raskere ferdig med jobben, selv om du stopper for å pumpe eller slippe ut luft når du kjører inn og ut av jordet.

- Så det vil lønne seg å gå ned en traktorstørrelse og legge til PTG sentral lufttrykkregulering, hvis du kjøper traktor etter jordarbeidingsredskapen?

 - Det har jeg sagt til traktorselgerne i Felleskjøpet, og flere har solgt PTG sentral lufttrykkregulering i det siste. De skal jo gi gode råd, smiler Gunnar. Det tyske selskapet PTG har i over 30 år utviklet og produsert systemer for rask justering av dekktrykk for traktorer og landbruksmaskiner. PTG er i dag en del av Michelin Group, og leverandør til Felleskjøpet, som monterer utstyret på traktorer og landbruksmaskiner.

Gunnar Skallerud er dekkekspert i Felleskjøpet.

Pakkeskader er dyrest

- Skader av hjulspor vises tydelig i form av mindre plantevekst på vendeteiger og striper med grønt korn i en ellers gul åker. Nibio viser at pakkeskadene kan være opptil 20 prosent på vendeteigene og 9 - 13 prosent i eng. Det skjer når trykket mot jorda er større enn bæreevnen. Planterøttene får da mindre porer å vokse i, opptaket av viktige næringsstoffer går ned og ugraset får bedre vilkår. Jord som er pakket blir også tyngre å bearbeide, noe som øker både kraftbehovet og drivstofforbruket, sier Gunnar, som viser til at kjøresporene har to kostnader: Økt rullemotstand som øker drivstofforbruket med 10 prosent pr cm hjulspor, og ekstra diesel til å løse opp sporene med plog eller grubber. De dypeste pakkeskadene under plogsålen er det også tvilsomt om det er mulig å rette opp. Gunnar anbefaler derfor faste kjørespor med GPS der det er mulig, og maskinbredder som er tilpasset kjøresporene for å ødelegge minst mulig.

Tvillinghjul eller PTG løser problemer

- Tvillinghjul kan i mange tilfeller løse problemer med jordpakking, for eksempel ved å bruke treskerhjula som tvilling på jordarbeidingstraktoren. Men det forutsetter at tvillinghjula er like store og av samme kvalitet som hovedhjula. Ellers vil det største hjulet bære hele vekten, sier Gunnar og understreker at optimale tvillingdekk er identiske med originaldekkene.

- PTG er rimeligere og enklere enn både tvillingmontasjer og belter, og du slipper at traktoren blir bredere enn 3 meter og ikke kan kjøre på veg. Et anlegg for automatisk fylling og uttapping av luft koster fra 80 000,- for montering på traktor, hvis traktoren har luftbremser og man kan bruke traktorens egen kompressor. Et anlegg med egen kompressor for en stor toakslet kalkvogn som Felleskjøpet nylig har levert i Steinkjer kom på ca. 200 000,- forteller Gunnar.

Bærekraftig løsning

- PTG er en bærekraftig løsning for alle som ønsker økt matproduksjon og bedre lønnsomhet med lavere kostnader. Løsningen monteres enkelt å montere på alle typer traktorer, og mange kan velge å gjøre den jobben selv. Det er ganske plugg og play med ISOBUS-tilkobling, men du må ha av hjula og det tar mellom 15 og 30 timer på verkstedet. Deretter bruker man et halvt minutt pr hjul, hvis man vil koble av de utvendige slangene for å verne dem mot skader, forteller Gunnar.

John Deere leverer integrert sentral dekktrykkregulering uten eksterne slanger på 8R-serien. Dette kalles CTIS – Central Tire Inflation System. Se vedlagt video.

Eksempel på anbefalt dekktrykk

Dekk
Vekt
Michelin Xeobib 650/60R38 155D
Trelleborg TM 800
800 540/65R24 140D
Vektfordeling
 
Bakaksel 60 prosent
Forhjul 40 prosent
Traktor
6400 kg
3840 kg
2560 kg
Minimum på jordet
 
0,5 bar
0,6 bar
Veikjøring
 
0,9 bar
0,9 bar
Dumperhenger
3000 kg på kroken
5640 kg / 1,0 bar
3760 kg / 1,0 bar
Plog 4 skjær *)
2500 kg på trepunkt
5340 kg / 0,6- 1,0 bar
3560 kg / 0,6 - 1,0 bar
Såbedsharv semi
500 kg
4140 kg / 0,5 bar
2760 kg / 0,6 bar
Såmaskin semi
500 kg
4140 kg / 0,5 bar
2760 kg / 0,6 bar