18.02.2020 | Hans Trygve Lund

Aktivt mikroliv gjør også at jordstrukturen blir bedre, og planterøttene kan hente vann og næring i et større jordvolum.

Riktig kalktilstand – en forutsetning for dyrking


Rett kalktilstand / pH er sammen med grøfting en grunnleggende forutsetning for dyrking av alle vekster. Det gjelder for korn og grønnsaker så vel som grasproduksjon og overflate dyrkede beiter. Skal plantene trives og få tilgang på næring, må pH være omkring 6,0 – eksakt rett nivå avhenger av hva som skal dyrkes. Under vises optimale pH verdier for ulike vekster, disse varierer litt med jordart. Les mer om at Rett kalktilstand er avgjørende.

imageleumo.png

Tillatte kalktyper brukt i økologisk produksjon


Debio har på sine sider listet opp en rekke kalkprodukter som er tillatt brukt i økologisk produksjon. Det er disse produktene: