27.04.2023 | Felleskjøpet

I Ridabu ved Hamar sitter korn- og grønnsaksbonde Lars Erik Gundersen foran PC-en sammen med Marius Elsetrønningen, spesialist på presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri.

Det er på tide å forberede sesongen. Gundersen kjøpte GPS-geospreder med seksjonskontroll for flere år siden og har kjørt med autostyring på traktor siden 2015. Han er svært fornøyd med disse investeringene, men ønsker blant annet hjelp til å ta i bruk skyløsninger og systemer som kan gjøre at han får enda mer ut av utstyret – og følgelig spare tid og penger.

– Jeg har kjørt med GPS i mange år og brukt det til å kartlegge jorder. Jeg sprøyter også med seksjonskontroll, sier Gundersen som driver 2 000 dekar med korn, og 350 dekar med grønnsaker.

– Planen i år er å komme i gang med John Deere Operation Center, CropPlan og JDLink hvor jeg kan få lagret data og planlegge arbeidsoppgavene nå i forkant av sesongen. Og da trenger jeg veiledning, sier bonden.

Gundersen har valgt å benytte Felleskjøpets veiledningstjeneste for presisjonsutstyr. Marius Elsetrønningen er en av tre regionale spesialister på presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri.

Han jobber blant annet med kursing og praktisk oppfølging av kunder og skal følge Gundersen utover i sesongen.

imagepdv3b.png

Marius Elsetrønningen er spesialist på presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri og veileder kunder med å få mest mulig ut av utstyret de har investert i. Foto: Tun Byrå

Utnytter ikke utstyret fullt ut

Elsetrønningen forteller at Felleskjøpet satser stort på presisjonslandbruk og er opptatt av at kundene skal få mest mulig ut av utstyret de investerer i.

– Det er flere og flere bønder som investerer i dette. Vi ser imidlertid at det er mange som har avansert utstyr som de ikke utnytter til fulle. Det var bakgrunnen for at vi startet opp en veiledningstjeneste for presisjonsutstyr og teknologi. Vi vil gi kundene bedre opplæring slik at de kan ta ut nytteverdien i fasilitetene de allerede har.

Ifølge spesialisten kan dette være alt fra traktorer til gjødselspreder, såmaskiner eller sprøyter.
– Vi hjelper dem i gang. Mange har dette utstyret, men bruker det ikke. Det mest grunnleggende vi vil hjelpe kundene med å komme i gang med å kunne kjøre traktor med GPS for å få rette linjer. Å kjøre redskap med seksjonskontroll, hvor redskapen påfører produkt kun på jordet, forhindrer overlapp og sparer innsatsmidler, og er bedre for åker, økonomi og miljø. Variabel tildeling er et annet viktig tiltak. Et jorde er ikke likt overalt innad på skiftet, det kan være forskjellige vekstvilkår. Med variabel tildeling blir det kun gjødsel der det trengs, og det gjør at åkeren ikke legger seg. Det blir mindre avling hvis det blir legg i åkeren, sier han.

720x480 lars Erik Gundersen i traktor.jpg

For å få traktor og redskap til å gå presist med autostyring er det veldig viktig at redskapen er lagt inn med riktige mål og at dette er gjort nøye, er rådet fra Marius Elsetrønningen (t.h) i Felleskjøpet til kunde Lars Erik Gundersen (t.v).

Lagrer all informasjon

Gundersen er allerede godt vant med GPS og seksjonskontroll. Nå vil han også komme i gang med variabel tildeling på sine skifter.

Men første tiltak for Ridabu-bonden er å få ryddet opp på skjermen og legge inn all dokumentasjon fra traktoren i forkant av sesongen. Gundersen forteller at han brukte en gammel skjerm som «gikk i svart» i fjor. Så nå må alle skifter kjøres opp igjen og registreres.

– Lars Erik og jeg legger opp en plan hvor han blant annet skal rydde opp i gamle ting som ikke lenger er relevant, ikke i bruk eller lagt inn feil i systemet. Skiftet må kjøres opp på nytt med riktig yttergrense, og det må lages veiledningspor for hvert jorde og operasjonene han skal gjøre der. Vi må også legge inn all redskap med riktige mål. Da er han er klar til sesongen forteller presisjonsspesialisten.

– Jeg driver og setter opp konto i gratisløsningen Operation Center og legger inn skifter og dokumentasjon her, kommenterer Gundersen.

imageclqv.png

JDLink er verktøyet til John Deere som blant annet sender og mottar data fra traktoren. Man kan sende filer til traktor, og gå inn å se hva som har blitt gjort på hvert enkelt skifte samt oppdatere programvare osv.

Viser variasjoner på hvert enkelt skifte

Gjennom Operation Center vil Gundersen få dokumentasjonskart som viser variasjon på hvert enkelt skifte og ytelsesdata med tidsforbruk og dieselforbruk. Det kan bli overført på JDLink, slik at han slipper å bruke minnepenn for å overføre det. Dokumentasjonen som blir gjort på jordet går automatisk tilbake til Operation Center.

– JDLink logger også maskindata fra traktoren. Slik informasjon fra traktor kan være nyttig. Går traktoren og slurer for mye? Får du ned sluring, får du ned dieselforbruket, sier spesialisten.

Elsetrønningen presiserer at disse systemene også er svært nyttige for å ha god og trygg dokumentasjon.

– I CropPlan skal Lars-Erik lage en styringsfil til gjødselspreder, som regulerer gjødselmengde. Det blir strengere og strengere krav om dokumentasjon i jordbruket. På CropPlan kan du ha all dokumentasjon du har gjort ned på skiftenivå. Du kan bruke det til å lage sprøytejournal eller tildelingsfiler ut ifra jordprøver, avlingskart eller satellittbilder. Dette er nyttig for KSL-rapport, påpeker spesialisten.
Planlegge jobber i Operation Center er en annen fin funksjon for å slippe å trykke inn nødvendig data i skjermen ute på jordet.

– Med denne funksjonen kan du planlegge alt på forhånd, så når traktoren svinger ut på jordet vet den alt den skal gjøre, sier han.

Produkter for presisjonsjordbruk

Ikke en fasit for alle

Presisjonsspesialisten forteller at det ofte er små enkle grep som skal til.

– Utfordringen er at det er stor forskjell på hvor langt de ulike har kommet når det gjelder presisjonsteknologi. Derfor er det viktig å legge opp løpet til hver enkelt bonde. Vi begynner ikke med satellittbilder med en bonde som aldri har kjørt GPS. Da begynner vi i det enkle, og så kan vi bygge videre på det. Hver enkelt bonde får sin egen framskrittsplan, understreker han.

Elsetrønningen er klar på at han ikke selger produkter, men gir opplæring i hvordan utnytte det utstyret bonden allerede har på gården.

– Og jeg er bevisst på at det er bonden som er agronomen og at agronomien er det viktigste. Men teknologi er et element som kan gi bonden mange fordeler. Ikke minst når det gjelder miljø. Det kommer etter hvert strengere krav til sprøytemidler, og det vil kreve et mer nøyaktig jordbruk. Det er også agronomiske og økonomiske fordeler, som at man bruker mindre innsatsmidler. I tillegg gjør det arbeidsdagen lettere og man er mindre sliten når kvelden kommer, avslutter han.

Råd om presisjonsjordbruk fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri (FK) har tre spesialister på presisjonsjordbruk i ulike regioner. I tillegg tilbyr FK en AMS-vakt som er operativ i hele sesongen hvor mekanikere fra hele landet gir kunder teknisk bistand over telefon, og som kan svare på spørsmål om GPS og presisjonsjordbruk.

800x480 lars Erik Gundersen ved PC.jpg

Ved å planlegge jobben i Operation Center, vet bonden Lars Erik Gundersen hva han skal gjøre til våren, som for eksempel hvilke såkorn som skal på jordet og mengden gjødsel. Da slipper han å måtte stå på jordet og planlegge denne jobben, sier Marius Elsetrønningen, spesialist i presisjonsjordbruk hos Felleskjøpet. Foto: Tun Byrå

Tips til sesongforberedelser:

  1. Rydde opp og få oversikt over skifter i Operation Center og traktor.
  2. Kjøre opp yttergrenser.
  3. Lage kjørespor for den operasjonen man skal gjøre.
  4. Legge inn redskap med riktig mål.

Samvirke 4 2023