24.04.2023 | Felleskjøpet

CropPLAN del 1: Intro og opprettelse av konto

I denne delen snakker vi kort om CropPLAN som verktøy, deretter viser vi hvordan du oppretter konto, legger inn skiftene dine og jordprøvene du har inn i verktøyet.

CropPLAN del 2: Fylle tabeller for innsatsmidler

I denne delen viser vi hvordan du fyller tabellene for å legge inn vekster, det som skal dyrkes, samt hvilke innsatsmidler du tenker skal benyttes.

CropPLAN del 3: Fylle tabeller for maskiner og arbeid

I denne delen viser vi hvordan du fyller tabellene for maskiner og arbeid, i tillegg til hvordan du får utnyttet informasjonen fra LogMASTER.

CropPLAN del 4: Planlegging av sesong

I denne delen viser vi hvordan du legger inn informasjon om hvilke vekster du planlegger å dyrke på skiftene dine, hva slags gjødsel du har tenkt å benytte, samt mengde. Det samme med plantevernmidlene.