Hva er CropPLAN?

CropPLAN er et styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging. Programmet er intuitivt og legger stor vekt på brukervennlighet for kunden. Programmet er tilpasset norske krav til dokumentasjon. Målet er helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskap og varelager. Sluttproduktet er et dekningsbidrag på hvert enkelt skifte.

Hva er LogMASTER?

LogMASTER er den «svarte-boksen» for dine landbruksmaskiner, en ferdsskriver som samler all informasjon fra maskinen, som for eksempel posisjon, tid på skifte, motorbelastning og drivstofforbruk. LogMASTER gir oversikt over diesel- og maskintimer på hvert enkelt skifte.

Er CropPLAN et gjødselplanprogram?

Ja, CropPLAN er godkjent for både gjødselplanlegging og plantevernregistreringer. CropPLAN legger vekt på brukervennlighet, og en gårdbruker vil relativt enkelt kunne sette opp sin egen gjødselplan. Gjødselplanen bygger på Nibios gjødselnormer, egne avlingsforventninger og jordprøveverdier.

Hva skiller CropPLAN fra eksempelvis Skifteplan?

CropPLAN er et helhetlig styringsprogram for planteproduksjonen på gården. I tillegg til gjødselplanlegging og plantevernregistreringer får man et økonomisk resultat på hvert enkelt skifte. Dette innbefatter tørkekostnader, maskinkostnader, dieselforbruk og eget arbeidsvederlag. I sesongen kan alle skifteregistreringer utføres via smarttelefon på APP’en MyFARM.

I CropPLAN arbeider man online, og det neste året vil man erfare at stadig flere moduler kommer inn i programmet etter hvert som tilbud fra den svenske versjonen av programmet tilpasses norske forhold.

Hva koster programmet?

CropPLAN koster kr 1.000,- i året i grunnavgift + kr 3,- per dekar.

  • Makspris er kr 7.000,- per kunde

LogMASTER koster kr 2.900,- i innkjøp, dette inkluderer 1-års abonnement.

  • Deretter koster abonnement på LogMASTER kr 1.250,- i året

Hvordan kjøper jeg programmet?

Du bestiller CropPLAN og LogMASTER hos Felleskjøpet, i Min Gård. Du kan også snakke med din gjødselselger.

  • MyFARM er en gratis tjeneste på AppStore

Holdes det kurs?

Felleskjøpet planlegger et nytt kurskonsept vi kaller "Bonde lærer Bonde".

I disse dager kurses fire bønder som kursholdere, og de første kusene avholdes i januar 2020. Dette er et prøveprosjekt i Region 1 og 2. Blir prosjektet vellykket, vil vi rulle ut kurstilbudet over hele landet. Du vil også finne instruksjonsvideoer for CropPLAN på Kurstorget i Min Gård.

  • I CropPLAN er det også en betjent chat-funksjon der man får øyeblikkelig hjelp og en brukermanual

Praktiske tips

  • Start planlegging av neste vekstsesong i god tid før vekststart, slik at du ikke kommer i tidspress før våronna
  • Registreringer i vekstsesongen bør i hovedsak utføres via MyFARM på mobil
  • Når du arbeider i CropPLAN må du alltid benytte nettleseren Google Chrome eller eventuelt Edge
  • Når du legger inn opplysninger i CropPLAN, så start alltid med å fylle ut Tabeller. Gjør du en grundig jobb med tabellene, er det langt raskere å planlegge det enkelte skifte etterpå.