16.05.2022 | Felleskjøpet

LogMASTER vann i oktober 2022 sølvmedalje for innovasjon under den finske landbruksmessa MaatalousKonemessut. Av dei 118 nyheitene frå messa var LogMASTER blant dei fire som fekk den høgaste utmerkinga som vart delt ut i innovasjonskategorien denne gong. Juryen trekk blant anna fram merkeuavhengigheita, breidda i datainnhentinga og kor godt data vert nyttegjort i programvara.

Kva er CropPLAN?

CropPLAN er eit gardsstyringsverktøy som gjev deg full kontroll over planteproduksjonen din. Programmet er brukarvenleg og gjev deg god oversikt. Programmet er tilpassa norske krav til dokumentasjon, som KSL og plantevernjournal med vassjournal. I CropPLAN legger du inn din planteproduksjon, dine maskinar, reiskap og varelager og registrerer arbeidet som er gjort.
I andre enden får du ut eit dekningsbidrag på kvart skifte, og inndelt i kvar slått som du driv grasproduksjon. I tillegg gjev den automatiske lagerfunksjonen deg kjapt svaret på om du treng å handle inn nokre innsatsmiddel eller ikkje.

Kva er LogMASTER?

LogMASTER er ein liten «svart boks» for landbruksmaskinar. Den samlar all informasjon frå maskinas CANBUS-system, som motorbelastning og drivstoffbruk. I tillegg hentar LogMASTER ut posisjon, hastigheit og tid på skiftet automatisk. Dette gjer at LogMASTER gjev ein nøyaktig innsikt i diesel- og maskintimer på kvart enkelt skifte, i tillegg til køyremønster og effektivitet.

Kva er CropSAT?

CropSAT er eit program for å lage tildelingsfilar til gjødsel og plantevern, basert på satellittbilete av skifta dine. Tenesta er gratis og støtter dei fleste merker av reiskap og terminalar. Om du har CropPLAN-konto finst skifta dine allereie inne på CropSAT og ein kan finne at eldre tildelingsfilar i CropMAP.

Kva er CropMAP?

CropMAP er eit kartverktøy som lar deg samanlikne opp til 4 forskjellige posisjonsbestemte kart og lage tildelingsfilar basert på det kartet du ønskjer. Ein kan lage tildelingsfilar til både gjødsel, plantevernmiddel, såkorn og kalk. Kartvisninga lar deg sjølv vurdere kva faktorar som er avgrensande på dei forskjellige plassane på skiftet, og variere tildelinga deretter. CropMAP er inkludert i CropPLAN-lisensen.

Kan CropPLAN nyttast til å lage gjødselplan?

Ja, og mykje meir! CropPLAN er godkjent for både gjødselplanlegging og plantevernregistreringer. CropPLAN legg vekt på brukarvenleik, og ein gardbrukar vil relativt enkelt kunne setje opp sin eigen gjødselplan. Gjødselplanen byggar på Nibio sine gjødselnormer, eigne avlingsforventningar og jordprøveverdiar som ein har lagt inn for skifta dine.

Kva skil CropPLAN frå til dømes Skifteplan?

CropPLAN er eit fullverdig styringsprogram for planteproduksjon på garden din. I tillegg til gjødselplanlegging og plantevernregistreringer får man eit økonomisk resultat på kvart enkelt skifte. Berekninga av dette resultatet tek i betraktning tørke- og maskinkostnadar, dieselforbruk, kostnad på innsatsmiddel og eige arbeidsvederlag. I sesongen kan alle skifteregistreringar utførast via smarttelefon på appen MyFARM.

Korleis kjøper eg programmet?

Dataväxt har utvikla verktøya CropPLAN, CropMAP, LogMASTER og CropSAT. Dataväxt AB er eit svensk selskap som har laga programvare for landbruket i over 25 år.

No kan du prøve CropPLAN og CropMAP kostnadsfritt i tre månader for å sjå om det er noko for deg. Du kan lese meir om CropPLAN, CropMAP og LogMASTER og registrere deg for prøveperioden på www.cropplan.no