06.12.2019 | Felleskjøpet

Hva er CropPLAN?

CropPLAN er et styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging. Programmet er intuitivt og legger stor vekt på brukervennlighet for kunden. Programmet er tilpasset norske krav til dokumentasjon. Målet er helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskap og varelager. Sluttproduktet er et dekningsbidrag på hvert enkelt skifte.

Hva er LogMASTER?

LogMASTER er den «svarte-boksen» for dine landbruksmaskiner, en ferdsskriver som samler all informasjon fra maskinen, som for eksempel posisjon, tid på skifte, motorbelastning og drivstofforbruk. LogMASTER gir oversikt over diesel- og maskintimer på hvert enkelt skifte.

Er CropPLAN et gjødselplanprogram?

Ja, CropPLAN er godkjent for både gjødselplanlegging og plantevernregistreringer. CropPLAN legger vekt på brukervennlighet, og en gårdbruker vil relativt enkelt kunne sette opp sin egen gjødselplan. Gjødselplanen bygger på Nibios gjødselnormer, egne avlingsforventninger og jordprøveverdier.

Hva skiller CropPLAN fra eksempelvis Skifteplan?

CropPLAN er et helhetlig styringsprogram for planteproduksjonen på gården. I tillegg til gjødselplanlegging og plantevernregistreringer får man et økonomisk resultat på hvert enkelt skifte. Dette innbefatter tørkekostnader, maskinkostnader, dieselforbruk og eget arbeidsvederlag. I sesongen kan alle skifteregistreringer utføres via smarttelefon på APP’en MyFARM.

I CropPLAN arbeider man online, og det neste året vil man erfare at stadig flere moduler kommer inn i programmet etter hvert som tilbud fra den svenske versjonen av programmet tilpasses norske forhold.

Hvordan kjøper jeg programmet?

DataVäxt har utviklet verktøyene CropPLAN, LogMASTER og CropSAT. DataVäxt AB er Sveriges ledende leverandør av GPS-utstyr og programvare for landbruket. De har nå de siste årene også tatt steget inn på det norske markedet i samarbeid med Felleskjøpet.

Du kan lese mer om CropPLAN, finne priser og bestille her: www.cropplan.no