03.04.2024 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Overvintret høsthvete

OVERVINTRET HØSTHVETE: – Her på Falstad Nedre satser vi på høsthvete kombinert med halvparten tidligsorter av 2-rads og seksradsbygg. Presisjonslandbruk er framtida, og vi vil gjerne ha med oss de beste rådgiverne, sier Bendik Falstad Skjerve. Gårdsbestyreren på Falstad Nedre driver også Søgstad gård på 458 dekar i Levanger, tidligere Felleskjøpet Agris stamsædgård, der Olav Aspli var gårdsbestyrer, og tre gårder til, totalt 1600 dekar.

– Vi har bedre kontroll på Søgstad, og aldri hatt legde på havren, som vi dyrker der med mest moro og størst overskudd. Her på Falstad Nedre har vi husdyrgjødsel fra 45 vinterfôra sau, så da må vi passe bedre på, sier Bendik, som har hatt jobben hos eier Asle Sundal i 4 år.

To karer og en bunke gjødselplaner
HÅNDSKREVNE GJØDSELPLANER: Bendik Falstad Skjerve setter stor pris på at Olav Aspli kommer innom med håndskrevne gjødselplaner, som Bendik pleier å ha med i traktoren. – Det er raskere med data, men jeg vil som regel korrigere Skifteplan litt, forklarer Felleskjøpets pensjonerte kornrådgiver.

Variabel såing, flat vårgjødsling og N-sensor

I år skal såmengdene i vårkornet for første gang varieres etter behov med gårdens Väderstad Spirit 600 C Fix. Den 6-meters breie såmaskina , som var ny i 2022, har SeedEye, som er Väderstads system for å dosere ut et nøyaktig antall såfrø per kvadratmeter. Tildelingsfiler i John Deere Operations Center har Bendik og gode hjelpere laget med utgangspunkt i avlingskart for de siste tre årene, jordprøver og egne vurderinger. For å få riktig antall planter pr. m², varierer Bendik såmengene mellom 20 og 24 kg/daa. Her kompenserer han for dårligere spiring på vendeteigene og mindre antall planter i dalene for at de ikke skal konkurrere for mye om lyset og strekke seg for mye. - Väderstad-appen utvikles stadig, og det blir lettere og lettere å gjøre jobben, sier Bendik, som også satte pris på at Jesper Thuresson fra Väderstad var med på innkjøring i 2022 og også var innom i fjor.

Gjødslinga om våren er flat med 30 kg 25-2-6 i kombinasjon med husdyrgjødsel på Falstad Nedre og 50 - 55 kg 22-3-6 på Søgstad uten. Spiriten legger gjødsel på 12,5 centimeters avstand på ca. 1 cm under såkornet. Bendik gir i tillegg litt OptiStart 12-23 startgjødsel sammen med såkornet. Overgjødslinga er variabel med Yara N-Sensor, Atfarm og en Kverneland Geo TL. Det skal skje når kornet har buska seg ferdig og er i begynnende strekning (Zadoks 30-32). – Vi ringer Knut Nissen i Yara om vi lurer på noe med N-sensoren. Ellers ringer jeg til Lars Petter Husby og Marius Østerås i Felleskjøpet seint og tidlig. De har hjulpet til med tildelingsfiler for såinga, og Marius har ryddet opp i gamle filer i Operations Center, forteller Bendik, som også syns det er radig å ha NLR med på laget. Bendik får ellers hjelp av sine to brødre og en yngre traktorkjører i sesongen når det er 4 traktorer med gule kuler i sving.

Dagens tips

– Jeg bruker merknadsrubrikken i OC-appen på mobilen til å skrive opp det som skal i sprøytejournalen på det enkelte skiftet. Så er det enklere å fylle ut skjemaet fra NLR, tipser Marius Østerås, spesialist på presisjonsjordbruk hos Felleskjøpet Agri på Steinkjer og kornbonde på Mære.
780Marius og Bendik.jpg
KLART TIL BRUK: Tildelingsfilene er gjort klare i Operations Center hos Bendik, og Marius har ryddet bort dobbeltregisterte skifter og annet som kan oppstå når det er hektisk i sesong.

blobid0.jpg
IVRIG BRUKER: Når traktoren svinger inn på det aktuelle skiftet kommer neste planlagte jobb opp i 1-Click-Go-AutoSetup i Operations Center. Bendik er en ivrig bruker og dokumenterte i 2023 i alt 13 500 dekar sprøyting og 2 000 tonn kalk spredd på egne, leide og leiekjørte arealer, og Bendik får hjelp av Lars Petter Husby, som er salgskonsulent maskin hos Felleskjøpet på Levanger.

blobid1.jpg
GJØDSEL: Bendik kjører med en 6-meters Väderstad Spirit som legger gjødsla med 12,5 cm avstand og en cm under såkornet.
blobid2.jpg
SåKORN OG STARTGJØDSEL: Bendik gir såkornet en liten dose nitrogen og fosfor med OptiStart 12-23 startgjødsel fra den lille tanken, som er beregnet på det eller evt. en fangvekst.

blobid3.jpg