18.10.2021 | Camilla Mellemstrand

Tidligere har Väderstads Spirit-maskiner med seks, åtte og ni meters arbeidsbredde vært klargjort for isobus, men fra og med i år har også såmaskinen med fire meters arbeidsbredde muligheten for seksjonskontroll.

Samvirke ble med da produktsjef David Eik, teknisk ansvarlig for Väderstad Hans Christian Søberg og produktsjef for presisjonslandbruk, Even Mangerud, kjørte i gang nyheten på en kornåker i Ullensaker.

Hver planterad sin gjødselrad

Helt foran på maskinen er en sporløsner og en sloddeplanke. Deretter kommer gjødselskålene, som skal legge gjødsel ca fem centimeter ned i bakken, et par-tre centimeter under såfrøet.

- Tradisjonelle kombisåmaskiner har en radavstand på gjødselskålene på 25 centimeter, slik at hver rad med gjødsel forsyner to sårader med 12,5 centimers radavstand. Väderstad Spirit har et system vi kaller Fix. Med dette systemet legges gjødsla med 12,5 centimers radavstand, slik at hver planterad får hver sin rad med gjødsel. Systemet sørger også for at gjødsla legges to-tre centimeter under såkornet, i en rad som er inntil 5 centimeter bred, slik at det blir kort vei for rota til gjødsla, sier Søberg.
Bak gjødselskålene er det store breie arbeidshjul i offset-posisjon, som pakker der du har gjødsla.

- Med hjul i offset, som er litt forskjøvet i forhold til hverandre, skyver du ikke jorda foran deg i hauger, men tvinger den til å bli med under maskinen, forklarer Søberg.

imagebola.png
Fix-skåler: Foran på såmaskinen er det fix-skåler som djupgjødsler på den dybden bonden ønsker, ca to-tre centimeter dypere enn såkornet ligger. Det er 12,5 centimeters avstand mellom skålene, slik at hver planterad har en rad med gjødsel.

720x480 offset.jpgOffset: Med store breie arbeidshjul i offset, skyver ikke såmaskinen jorda foran seg, men tvinger den til å bli med under maskinen.

Småfrøkasse til startgjødsel

På maskinen som skal inngangkjøres er det montert en småfrøkasse, Biodrill 360. Denne kassa er fylt med startgjødsel til kornet. Startgjødsla tildeles i separat Inline-labber i samme høyde som såkornet. Labbene har hydraulisk og aktivt trykk, slik at trykket tilpasses seg terrenget med kuler og daler. Lufttrykket kan også tilpasses volumvekta på såkornet, for mest mulig effektiv utblåsning. Seed eye blockage overvåker utmatingen og sender melding til sjåføren hvis sårøret eller gjødselrøret blir tett.

- Skålene foran på maskinen tildeler fullgjødsel, men i småfrøkassa legger vi bare fosfor og nitrogen. Fordi fosforet er så lite mobilt i jorda, bør det legges rett i nærheten av såkornet for at såkornet skal kunne utnytte dette næringsstoffet til rotdannelse, sier Mangerud. Han forteller at denne åkeren får 30 kilo fullgjødsel per dekar som djupgjødsling, fem kilo startgjødsel per dekar vedsiden av såkornet og at resten av gjødselbehovet tildeles med sentrifugalspreder i løpet av sesongen.

- Ved å tildele bare en del av nitrogenbehovet til planta samtidig som du sår, er du mer fleksibel utover sesongen. Og du kan følge opp behovet med en Yara n-tester eller N-Sensor i løpet av sesongen og skreddersy gjødslinga etter behov. Mange tildeler all gjødsla ved såing, men når vi har hatt så mye nedbør som i år, er ikke dette en god løsning verken for omkringliggende bekker eller for lommeboka, fordi det kan føre til utvasking. Man må da etterfylle med gjødsel selv om man allerede har gitt hele den mengden kornet trenger i løpet av sesongen, sier Mangerud.

720x480 startgjødsel.jpg

Startgjødsel: Denne småfrøkassa, Biodrill 360, kan brukes til flere ting. Sår du korn med gjenlegg, kan den brukes til grasfrø. Sår du bare korn, kan du bruke den til startgjødsel som legges vedsiden av såkornet. Startgjødsla tildeles separat via inline-labber i samme høyde som såkornet.

Doble såskåler

Produktsjef Eik viser fram såskålene.

- Det som er unikt med Spirit er at den har doble såskåler. Skålene står i offset, noe som gir spesielt god gjennomtreningsevne. Frøet plasseres foran senter av skålene, slik at det ikke kastes opp igjen, forklarer produktsjefen.

Etter såskålene kommer pakkehjul som sørger for at frøet får jordkontakt, samt en etterharv som jevner ut, sorterer og reduserer fordampingen, slik at jorda bevarer fuktigheten som såkornet trenger for å spire.

Unngår overlapp

Såmaskinen trekkes av en John Deere 6140M med GPS på taket. Sjåføren starter såinga med rette drag midt på skiftet.

- Hadde ikke såmaskinen vært koblet opp mot en traktor med GPS hadde bonden trolig begynt å så i utkanten av skiftet, før resten av skiftet ble sådd etter øyemål. Da blir det mye kjøring på vendeteigen og en god del overlapp. Nå vet både traktoren og såmaskinen nøyaktig hvor de har vært og optimaliserer kjøremønsteret fra start. Såmaskinen stenger automatisk av alle eller enkelte seksjoner hvis den kjører et sted den har vært tidligere. Å unngå dobbeltsåing har mange fordeler. Ikke bare fører dobbeltsåing til unødvendige høye frøkostnader, det fører også til tett åker, som igjen kan føre til ekstra utfordringer med soppsmitte, fuktighet og legde, forklarer Mangerud.

- I dag kjører vi med det gratis korreksjonssignalet til John Deere. Det har god nok nøyaktighet til å utnytte såmaskinen til sitt fulle. Man kan selvsagt øke nøyaktigheten ytterligereved å oppgradere mottakeren sin, men til en slik operasjon som vi utfører i dag, fungerer gratissignalene helt utmerket, sier Mangerud.


720x960 varsler om tette rør.jpg
Varsler om tette rør: Gjødsel- og såkornrørene gir beskjed til sjåføren hvis de blir tette, løsningen kalles seed eye blockage.

Samvirke 5 2021