25.05.2023 | Tekst og foto: Håvard Simonsen

Foto privat– Det ser jevnt og bra ut. Men så må det også sies at det har vært veldig gode spireforhold, sier Ådne Kjeldsen Dahlen. Med ny Spirit såmaskin og Väderstads SeedEye frøteller, har Dahlen begynt å variere såmengden. – Vi har laget styringsfiler til såmaskinen ut fra jordkart, flyfoto og vår egen kjennskap til jordene, forteller Ådne.

Våronna har gått radig unna hos familien Kjeldsen Dahlen på Ekne i Levanger. Litt regn rundt 17. mai førte til en kort pause, men 22. mai var alt kornet i bakken. Ådne (25) og broren Johan (21) har konsentrert seg om den nye såmaskinen, mens faren Tor Stavrum Dahlen har gjort forarbeidet med deres Väderstad Swift kultivator.

– Spiriten har fungert veldig bra i kombinasjon med redusert jordarbeiding. Den har taklet mye planterester på veldig bra. I fjor hadde vi mye nedbør og fikk områder som druknet. På disse områdene kom det en del kveke, og selv om vi har sprøytet blir det alltid en del røtter, men det har Spiriten taklet fint. Vi ser det som en klar fordel at maskinen egner seg godt i et system med redusert jordarbeiding, sier Ådne.

Stort sett kjører de Swift-kultivatoren én gang om høsten og én gang om våren før de sår. I år har de også pløyd noe grasland, og der har de i tillegg benyttet sin Väderstad NZA såbedsharv.

GOD OPPSPIRING: Åkrene på Ekne spirer flott etter den nye Väderstad Spirit Fix såmaskinen. Foto: Johan Kjeldsen Dahlen

HVOR MANGE? Det telles planter for å se effekten av variert såmengde. Foto: Johan Kjeldsen Dahlen

Foto privatSlik spirte det

– Jeg kan ikke si vi klarer se effekten av variert såmengde med det blotte øye. Derfor har vi prøvd å telle. På et skifte med 6-radsbygg fant vi 575 planter der vi har sådd 700 frø pr. kvadratmeter og 465 planter der vi sådde 520 frø pr. kvadratmeter. Vi har altså faktisk fått flere planter på det «skrinneste» området. Det tror vi nok må tilskrives de gode spireforholdene i år, sier Ådne.

Tallene forteller at 82,1 prosent av frøene har spirt der forholdene antas å være dårligst, mens «spireprosenten» er 89,4 der forholdene er gode.

– Dette viser vel at vi har truffet rimelig bra med inndelingene vi har tegnet inn på skiftet som grunnlag for styrefila, konstaterer Ådne.

Nå blir det spennende å se hvordan bygget busker seg, for eksempel om det vil utvikle seg flere aksbærende skudd der det er gode forholdene på jordet, slik at antall aks pr. kvadratmeter jevner seg ut.

Teller og varierer antall frø

Spiriten har Väderstads SeedEye-teknologi som overvåker utmatingen gjennom gjødsel- og såfrørørene og varsler om blokkering. I tillegg telles antall frø, og man kan bestemme såmengden ut fra hvor mange frø man ønsker pr. kvadratmeter. Man kan også lage en styrefil for å variere utmatingen.

– Vi ønsker å utnytte denne muligheten og har laget styrefiler ut fra jordart og vår egen kjennskap til skiftene, forklarer Ådne.

De har fått hjelp av presisjonsrådgiver Truls Olve Terjesønn Hansen i NLR. Sammen har de tegnet manuelt inn jordarter og andre forhold på skiftekart, som Hansen har digitalisert for å utarbeide tildelingsfiler til såmaskinen. Det er hovedsakelig tatt utgangspunkt i variasjoner i jordart, men også tatt hensyn til terrengforhold som kuler og søkk og bøndenes erfaringer med god og dårlig åker, legde osv. De har også brukt flyfoto til disse vurderingene.

Fra 370 til 600 frø/m²

Denne våren har de benyttet variert såmengde kun i bygg.

– Vi har vært forsiktige med å ha for store variasjoner til å begynne med. Det er også avhengig av art og sort, sier Ådne.

Hansen i NLR sier han legger bondens egne erfaringer til grunn når han lager styrefiler for såmengder, slik som hos Dahlen. Han trekker fram et eksempel fra ett av skiftene med Annika 2-radsbygg.

– Det optimale er 550 frø pr. kvadratmeter, men 2-radsbygget har stor buskingsevne, og her har vi valgt å variere en del. Det er fire nivåer for utmating på henholdsvis 600, 555, 510 og 370 frø pr. kvadratmeter. Det minste antallet er litt forsøksmessig på et mindre areal, forklarer han. Variasjonen tilsvarer såmengder fra 18 til 26 kg/daa. De har ikke tatt hensyn til såtidspunkt, men Hansen sier det er lett å gjøre justeringer hvis en ønsker det.

Tildelingskart for såkorn med fargekoder i en boks

4 SÅMENGDER: På dette skiftet er det sådd Annika 2-radsbygg med fire ulike såmengder, oppgitt i millioner frø pr. hektar i forklaringsboksen.

– Hos Dahlen har jeg fått tilgang til deres konto i MyJohnDeere, hentet skiftene derfra og tegnet inn variasjonene vi er blitt enige om. Når filen er ferdig laget, kan jeg sende den rett til skjermen i traktoren hos Dahlen, sier Hansen.

– Hvilke råd har du til de som tenker å begynne med variert tildeling?

– Det er lurt å begynne planleggingen litt tidlig, for det tar noe tid med utprøving og få ting til å fungere. For bonden ligger det en økonomisk gevinst i å få jevnet ut bestanden og gi plantenes optimal utvikling, sier han.

Havren som ble sådd først, ble sådd med flat tildeling med 525 frø pr. kvadratmeter.

Overraskende bra

Familien Kjeldsen Dahlen har oppgradert fra en tre meter Rapid til en seks meter Spirit. De trekker Spiriten med en John Deere 6215R.

– Vi var litt nervøse for trekkraften, og du merker godt at det henger en stor maskin bak. Men med tanke hvordan Rapiden hang igjen, synes jeg det går overraskende bra med Spiriten. Jeg kjører normalt i 12 km/t, men har opplevd å måtte ned i 6 km/t i de bratteste kneikene med stiv leire, sier Ådne.

Stor kapasitet og gunstig gjødselplassering

Jorda de driver består hovedsakelig av lett- og mellomleire, men også noe mer organisk jord. Generelt frykter de nedbør mer enn tørke.

– Det kan imidlertid være problem med forsommertørke med varmt og tørt vær når en skal ha gode buskingsforhold. Da kan det bli en generasjon til i åkeren når det kommer nedbør igjen. Derfor er det avgjørende å komme seg utpå i rett tid å så så mye som mulig for å få god busking. Her kommer kapasiteten på Spiriten til sin rett, understreker Johan og Ådne.

De trekker fram at deres Fix-modell har 12,5 cm avstand både mellom gjødsel- og sålabber og at gjødsla blandes jevnt i bredden, slik at næringen ligger lett tilgjengelig for plantene om det blir tørke. I tillegg benytter de BioDrill-beholderen til startgjødsel som gis direkte gjennom sålabbene.

Variert delgjødsling

De delgjødsler én gang i bygg og to ganger i høsthveten. Da varierer de gjødslingen ved å lage styrefiler til sin Kverneland Geospread ved hjelp av satellittbilder fra Atfarm.

820Dahlen_20230511_3.jpg

820Dahlen_20230511_8.jpg

TELLER FRØ: På iPaden i traktoren ser de hvor mange frø som blåses ut gjennom sårørene. SeedEye-automatikken gir full kontroll med ønsket såmengde i antall frø pr. kvadratmeter.

 

820Dahlen_20230511_9.jpg

12,5 CM: På Fix-modellen plasseres både såfrø og gjødsel med 12,5 cm radavstand. I tillegg benytter de BioDrillen til startgjødsel.

820Dahlen_20230511_13.jpg

GOD HJELP: Felleskjøpets Lars Petter Husby (t.v.) var med på igangkjøring av Spiriten.

820Dahlen_20230511_16.jpg

SMARTE DETALJER: Lars Petter Husby tipser om hvordan seksjonsavstengningen på Spiriten kan overstyres slik at det ikke blir glipper når vendeteigene sås til slutt.

820Dahlen_20230511_1.jpg

KÅRKALL: En 92-modell John Deere 1950 fulgte med da Johan kjøpte nabogården, og «kårkallen» Per Steinar Gustad hjelper gladelig til med tromling. Alt tromles for å ta vare på spireråmen.

820Dahlen_20230511_19.jpg