24.05.2023 | Tekst og foto: Håvard Simonsen

– Det blir utrolig fint etter Swift'n, selv om vi kanskje er ute i tidligste laget, fastslår de to brødrene, som har ventet og ventet...

Den kalde våren har utsatt våronna i 1-2 uker i forhold til hva bøndene her i sørenden av Øyeren har vært vant med de siste åra. 6. mai startet de opp, og da vi besøkte dem på frigjøringsdagen 8. mai, sådde de åkerbønner.

– Vi skal så rundt 1 500 mål i vår med vårt eget og det vi leiesår for en nabo. Selv har vi 450 mål høsthvete og ca. 800 mål med vårvekster, som skal «swiftes» alt sammen, forteller de.

Det er bare når de skal ta opp eng, som de har til salg av hestehøy, at brødrene bruker plogen.

– Målet med jordarbeidinga er å ta best mulig vare på meitemarken så den kan gjøre en god jobb for oss, sier Ole.

Økt kapasitet

Denne sesongen har de oppgradert fra en tre 3- til en 4-meter Rapid, og dermed økt såkapasiteten.

– Vi var spent på om traktoren, en John Deere 6140M med 150 hk, var stor nok til å dra 4-meteren, men det går fint. I prinsippet blir det 30 prosent større kapasitet og sparte fyllinger. Men mens jeg før kjørte i 16-18 km/t, sår jeg nå i 12 km/t. Kapasitetsøkningen er derfor ikke så stor, men det blir likevel litt roligere for meg som sår, smiler Ole.

Rapiden er en 2007-modell som hadde gått 39 000 mål før Haakaas kjøpte den. Det bekymrer ikke Haakaas, som har erfaring for at Väderstad-maskinen er svært solid. Det er dessuten byttet skåler på den. Hans gamle 3-meter var også en 2007-modell som han solgte etter 28 000 mål og fikk mer igjen for den enn han betalte for den ny. 4-meteren har sloddeplanke og enkle harvetinder som forredskap.

– Harvetindene gjør litt arbeid som passer godt etter Swift'n. En skålseksjon ville nok blitt for tungt å dra for traktoren, sier Ole.

Swift med «modifikasjoner»

Også Swift'n har de to brødrene kjøpt brukt. Det er en 2014-modell som de kjøpte av en gårdbruker i Sverige i 2018 som hadde brukt den på rundt 2 000 mål i året.

– Du får ikke slitt ut denne på den bruken vi har, sier Per.

De har imidlertid gjort noen modifiseringer på den kraftige kultivatoren.

– Vi har byttet de smale tindene som satt på den med bredere 50/80 mm tinder. Da blir det mer jord som går rundt i harva og vi tror det blander inn halmen på en bedre måte. Vi har også satt på ei «vanlig» etterharv, tilsvarende den som er på Väderstads såbedsharver, som vi synes lager en jevnere overflate, fortsetter Per.

De har en John Deere 6930 spent foran den 4,4 meter brede Swift'n, som ble kjørt på 9 cm dybde da vi var på besøk. Per forteller at han «swifter» ca. 40 mål i timen.

Bønner i begge kasser

En av utfordringene med å så åkerbønner, som har store frø, er å få ut stor nok mengde. Det har Ole Haakaas løst ved å fylle bønner i både såfrø- og gjødselkassene på Rapiden.

– Jeg sår ut 20 kg fra såkassa og 10 kg fra gjødselkassa. Da er det lettere å unngå at rør og labber tetter seg. I tillegg kjører jeg ikke fortere enn i 10 km/t når jeg sår åkerbønner, forklarer han.

Lite dieselforbruk

Med bare to overfarter, blir det lavt dieselforbruk.

– Hittil har jeg brukt 0,64 liter pr. dekar med Swift'n, og Ole bruker ca. 0,7 liter pr. dekar når han sår med Rapiden, forteller Per før han tar fatt på et nytt jorde.

820Haakaas_20230508_2.jpg

TO OVERFARTER: Med Swift og Rapid klarer brødrene Ole (t.v.) og Per Haakaas seg med to overfarter i våronna.

 

820Haakaas_20230508_6.jpg

ENKELT: Såprøven tas på samme enkle måte med 4-meteren som med 3-meteren. Ole Haakaas sår ut bønner både fra såkassa og gjødselkassa.

 

820Haakaas_20230508_9.jpg

MODIFISERT: Det er satt på ei «vanlig» etterharv på Swift'n.

 

820Haakaas_20230508_10.jpg

MER INNBLANDING: Med 50/80-spisser blir mer jord kastet rundt i harva, slik at det blir bedre innblanding av planterester.

 

820Haakaas_20230508_12.jpg

KLART: Under gode forhold lager Swift'n et fint såbed.