19.04.2023 | Håvard Simonsen

De to Løten-bøndene har byttet ut sin gamle Rapid med en ny Spirit 300R. Å kjøre med bare såkorn i beholderen er imidlertid ikke nytt for dem.

– Vi har kjørt med Rapiden som ren såmaskin de siste fire åra, forteller de.

Bakgrunnen er at de har store mengder husdyrgjødsel som spres på hele arealet, som med eid og leid jord er på til sammen 1600 dekar. Jevnaker driver med oppalshøner med ca. 15 000 dyr og Bergseng driver rugeggproduksjon med 7 500 høner. I tillegg har de tilgang på gjødsel fra kalkun og slaktekylling på gårdene de leier jord.

Effektivt

Med så my møkk har de lagt opp et system med gjødsling og såing som er annerledes enn tradisjonell kombisåing.

– Vi sprer møkk på alt. Om våren sprer vi ca. én kubikkmeter på målet, som utgjør ca. 10 kg N/daa. Møkka molder vi ned med Väderstad Carrier. I tillegg gir vi 3-4 kg N/daa med mineralgjødsel før såing. Den kjører vi ut med Kverneland GEOpread. Når vi ikke skal ha ut mer enn 10-15 kg vare, kjører vi over hundre mål per fylling, som er utrolig effektivt, forklarer Jevnaker og Bergseng.

De legger til at en på denne måten kan få gjort noe av våronnarbeidet, men samtidig utsette såinga en dag eller to til det er mer laglig jord.

Jevnaker og Bergseng har store næringsverdier i fjørfegjødsla og bruker kun Opti-NS 27-0-0 (4S) som mineralgjødsel.

Frontaggregatet på den nye Spiriten består av Crossboard og skålseksjon (Carrier), som sørger for å molde ned mineralgjødsla.

– Mineralgjødsla spres alltid før såing. Vi har spredd den både før og etter harving med Carrier uten egentlig å se så store forskjeller. Som regel er det tida det står på det er ofte sesongen som avgjør. Vi fikk låne en Spirit i fjor og kjørte rett i stubben med veldig bra resultat. Men da var det en fantastisk vår og sesong, så du kunne nesten gjøre hva du ville, sier de to.

Om høsten pløyer de og kjører Carrier før de sår.

Frøtelling og seksjonsavstengning

Spirit 300R har en såkornbeholder på 2800 liter og med den vil de to Løten-bøndene kunne så opptil hundre mål per fylling.

Den nye maskinen har også Väderstads SeedEye-system. I tillegg til å overvåke blokkering av utmaterrørene, har SeedEye en funksjon for å telle antall frø. Med den kan en bestemme hvor mange frø en ønsker å så per kvadratmeter. Men en kan også innstille såmengden etter antall kilo per dekar. Såmengden justeres på iPad-skjermen i traktoren.

En kan også bruke systemet til å lage styrefil for variert såmengde, akkurat som for variert gjødsling, noe Løten-bøndene kanskje kommer til å prøve denne våren.

Maskinen har seksjonsavstengning for halve maskinen, det vil si 1,5 meter. Med ISOBUS-tilkopling og traktorens GPS-styring kan man innstille maskinen slik at den slutter og begynner å så automatisk på vendeteiger og i kiler.

720x460 Spirit_300R_20230329_4.jpg

LIKT: Sålabben og såsystemet på singelmaskinen er det samme som på Väderstads kombimaskiner.

Mindre pakking

Våren 2022 var de to med til Väderstads fabrikk der de fikk en gjennomgang av Spirit R som ren såmaskin.

– Vi har veldig sans for Spirit med såaggregat bakerst. Selv om det begynner å bli noen år siden, har vi kalde og våte vårer fortsatt i bakhodet. Da blir det mye pakking, særlig på vendeteiger. Spiriten har store hjul som bærer godt og såsystemet framstår bedre. Og det var tid for fornying, sier de.

De berømmer imidlertid sin 2006-modell Rapid som en svært solid maskin, som det knapt har vært en utfordring med under mange tusen måls såing.

Løten-bøndene holder seg til 3 meter såmaskin og skal trekke sin nye Spirit med en John Deere 6155R

– Det er praktisk med 3 meter for vi er avhengig av å kunne kjøre en del på veg, sier de.

Startgjødsel

Jevnaker og Bergseng har også planer om å sette på startgjødsel-kasse på maskinen. Her venter de på en ny løsning fra Väderstad som er underveis.

– Det er for at kornet skal få en liten startpakke. Startgjødsel er særlig viktig i forhold til at vi bruker så mye husdyrgjødsel, der frigjøring av næring skjer gradvis og er avhengig av temperatur og nedbør, sier de.

Maskinselgerne Ingar Oddsæter og Kim Mangerud viser til at startgjødsel gir raskere og jevnere etablering, og at forsøk viser at dette er et viktig første steg som grunnlag for god avling.

– Det er økende etterspørsel etter startgjødselaggregat, forteller de.

imagejjlgs.png

FULL KONTROLL: En ren såmaskin er en effektiv og god løsning for Løten-bøndene Karl Fredrik Jevnaker (t.v.) og Simen Bergseng som har mye husdyrmøkk.

Samvirke 3 2023