Husdyr

Husdyr

Gjerder og grinder

Vi leverer strømgjerde og utstyr over hele Norge, alt innen gjerdeapparater, gjerdetråd, håndtak, isolatorer, lynavleder. Vi har også vintergjerde, stolper, stolpebanker, jordspyd og har lang erfaring.

Et strømgjerde/el-gjerde er til for å holde hester og andre dyreslag trygge og inngjerdet på et bestemt område. Et el-gjerde er et system som er konstruert av masse komponenter. For at systemet skal fungere er det veldig viktig at alle komponentene passer sammen med resten av systemet. Det første man må bestemme seg for er om man skal ha et batteridrevet eller et nettdrevet apparat. Vi har også solenergidrevet gjerdeapparat og solcellepanel  

Les her hvordan du velger riktig strømgjerde til ditt behov.

Det er også viktig å ta valget om man skal ha et midlertidig eller permanent strømgjerde.

Permanent gjerde
Er holdbare og robuste gjerder for daglig bruk i tøffe miljø. Her anbefales impregnerte trestolper, grove stabile hjørnestolper. Isolatorrør rundt tråden. Ringisolatorer er ideelt på trestolper. Trådskjøt gjør ståltrådskjøter holdbare og sikre.

Midlertidig gjerde
Med et midlertidig gjerde kan man utnytte beitet optimalt ved å flytte gjerdet etter hvert som gresset vokser. Her anbefaler vi glassfiberstolper og hjørnetrestolper. Tråd/band skjøtes, eller avsluttes i et hjørne. Man bør feste tråden i ringisolatorer i hjørnestolpene. Bruk tråder og band i holdbar polymerplast med ledere innvevd i materialet.

El-gjerde skal være så riktig montert og godt vedlikeholdt at det under drift ikke forårsaker fare for personer, dyr eller omgivelser. Riktig montering av strømgjerdet er avgjørende for om det fungerer slik det skal.

Les også: slik monterer du et strømgjerde

Filter

Kampanjer

Prisklasse

Leveringsalternativer

Merker

Betalingspartnere