Et strømgjerde eller et elektrisk gjerdesystem, består av en rekke deler; el-gjerdeapparat, tråd eller band, stolper, isolatorer, jording og diverse annet tilbehør. 

God motstand og jording

To forhold å ta hensyn til for å oppnå et sikkert og effektivt el-gjerde er velgetråd med god motstand og å alltid sjekke grunnforholdeneStrømmen i el-gjerdet må gå gjennom tre ledd for å oppnå lukket krets: Tråd, dyr og bakke.

Batteri eller nettdrevet el-gjerdeapparat?

Det første man må bestemme seg for er om man skal ha et batteridrevet eller et nettdrevet apparat. Som hovedregel velger man apparat etter hvor høyt over bakken den nederste tråden i strømgjerdet skal sitte, og hvor langt gjerdet skal være.

  • Til hester holder det med relativt svake apparater fordi den nedersete tråden sjelden sitter lavere enn 60 cm.
  • Man velger de kraftigste apparatene til permanente gjerder

Hva slags tråd i strømgjerdet

Tråd velges ut fra hva slags gjerde man skal ha.

  • Til flyttbare strømgjerder brukes alltid lette polyestertråder eller band siden de flyttes flere ganger i løpet av sesongen.
  • Merk at det er viktig å bruke tråder/band med lav motstand. Hvilken motstand tråden har er angitt i Ohm/m på rullen.
  • Velg tråd/band med god kontrast.

Til permanente el-gjerder bør man kun benytte forstrukket trippelgalvanisert ståltråd.

Stolpevalg

Valget av stolper avhenger av hvilken type gjerde man skal ha. Til flyttbare strømgjerder bruker man lette stolper av glassfiber, plast eller fjærstål. Dette er stolper med lav vekt som er lette å bære med seg og meget enkle å sette opp. Husk å bruke trestolper som hjørnestolper også til flyttbare gjerder. Til permanente elektriske gjerder anbefaler vi trykkimpregnerte furustolper.

Isolatorer

Der man ikke bruker lette stolper med ferdigmonterte isolatorer, må man velge gode isolatorer for å isolere tråden fra stolpen. 

  • Unngå knoppisolatorer med liten diameter til kraftige gjerdeapparater.
  • Det er viktig med ordentlig avstand fra spiker som fester isolatoren til tråden, og betydelig avstand fra tråden til stolpen.
  • Ringisolatoren er en veldig bra isolator. Den gir stor avstand fra tråd til stolpe og er svært sikker med krypstrømmer.

Ikke glem jording!

Det viktigste og kanskje mest oversette punktet på strømgjerdet. Husk at det elektriske gjerdet ikke vil fungere hvis jordingen er utilstrekkelig!

  • Til små batteridrevne apparater benytter man ett til tre jordspyd per meter.
  • Til det kraftigste nettdrevne apparatet må man sette ned minst fem jordspyd per meter.

Det er viktig at jordspydene settes i fast jord og på en fuktig plass, og at hele jordspydet kommer ned i bakken. Kabelen til jordspydet skal være godt fastskrudd i spydet.