Slik velger du riktig strømgjerde

Enkelt forklart kan man si at et elektrisk gjerde er en sammenhengende lengde med strøm hvor plusspolen går i gjerdetråden og minuspolen ned i jorden. Når dyret kommer nær den strømførende tråden vil et kort støt gå gjennom kroppen på dyret og ned i jorden. Det hele går ut på at dyrene ikke tror at de kan passere gjerdet. Det er ikke snakk om at støtet skal skade dyret på noe vis. Derfor er det viktig å passe på at dyrenes inngjerding er montert på riktig vis og vedlikeholde det kontinuerlig, slik at det fungerer som det skal.

Sjekkliste for gjerder

Usikker på hvilke gjerdekomponenter som brukes til hva? Se vår utvidede gjerdeguide under sjekklista.

Sjekkliste for hva du må huske på ved kjøp av gjerde, som du får spørsmål om i kalkulatoren: 

Tema Vurdering
Hvilket dyr skal du gjerde inn? 

Hvilket dyr som skal gjerdes inn påvirker valget av gjerdestolper, gjerdetråd, gjerdeapparat (hvis du vil ha et elektrisk gjerde) og gjerdets høyde. 

Hvor stor skal inngjerdingen være? 

Avhengig av størrelse kreves mer eller mindre sterke gjerdeapparat. På samme måte påvirkes valg av tråd av hvor lenge gjerdet ditt skal vare. For lange gjerder er det viktig å sikre at tråden har god ledeevne og tåler effekten fra apparatet. 

Skal du bygge permanent eller midlertidig gjerde? 

For permanente beiter, bør du investere i trestolper som er stabile og har lang holdbarhet. Hvis du har et midlertidig gjerde som du enkelt kan flytte på, anbefaler vi plaststolper eller glassfiberstolper. 

Hvordan ser området rundt gjerdet ut?

Valg av stolper, tråd og gjerdeapparat påvirkes av hvor jevn eller ujevn overflaten er, og om det vokser mye eller lite gress og annen vegetasjon der. 

Hvor mye vedlikehold bør du forvente?

Et tregjerde er mer holdbart og har lengre levetid enn et gjerde med plaststolper. Det er også sterkere og tåler betydelig mer påkjenning. Tre krever imidlertid mer vedlikehold, noe som også er verdt å ta i betraktning. 

Gjerdestolper i plast eller tre? 

For permanente beiter, bruk stolper i trykkimpregnert tre. Tre anbefales også når du bygger hestehager eller paddocks. For midlertidig gjerder er gjerdestolper i plast eller glassfiber egnet. 

Hvor mange stolper trengs?

Permanent beite med trestolper, velg avstand 3–6 meter: hagenes omkrets i meter / avstand 3 til 6 = antall stolper. Husk imidlertid at avstanden kan variere avhengig av dyr og terreng. Du må kanskje tilpasse deg disse faktorene når du setter gjerdet og plasserer avstanden til stolpene. 

Gjerdetråd eller gjerdebånd?

Storfe: Gjerdetråd, ståltråd 
Hest: Bånd eller tråd i polyester  
Småfe, høns, kanin, hund: Netting 
Vilt: Elektrisk gjerde 
Midlertidige beiter: Polytråd, polybånd 
Permanente beiter: Polytråd, polybånd, ståltråd eller gjerdenetting 

Hvor mange meter gjerdetråd trengs?

For å beregne hvor mange meter gjerdetråd som skal brukes, kan du ta omkretsen av beitet ganger antall tråder du trenger i høyden. Avhengig av dyret, trenger du to eller tre tråder i høyden.
Storfe/kyr: To tråder festes med 60 cm og 100 cm høyde 
Gris: Tre tråder festes med 10 cm, 40 cm og 65 cm høyde 
Sau/geit: Tre tråder festes med 20 cm, 40 cm og 80 cm høyde 
Hest: Tre tråder festes med 65 cm, 100 cm og 135 cm høyde 

Kommer du ofte og relativt enkelt til å fjerne ugress og vegetasjon under gjerdet? Ja: da kan du velge et svakere gjerdeapparat 
Nei: velg et sterkere gjerdeapparat som kan brenne bort gresstrå og bidra til å holde den fri for vegetasjon. 
Hvor sterkt gjerdeapparat er nødvendig?

Det bestemmes av hvor mange meter gjerde som skal elektrifiseres og hvilken gjerdetråd du har valgt. Jo mer tråd, jo sterkere gjerdeapparat. 

Hvor skal gjerdeapparatet plasseres? 

Det kreves nøye planlegging for å sette opp et gjerdeapparat. For å garantere sikkerheten er det optimalt å plassere gjerdeapparatet i et brannsikkert rom, utenfor på en steinvegg eller på en frittstående stolpe. 

Jording av gjerdet – husk dette

Som regel trenger du ett jordspyd per joule. Tommelfingerregelen kan være heller et spyd for mye enn et for lite. Jord lynavlederen med separat jording. Jordspydet skal settes ca. 1 meter ned i bakken i så fuktig jord som mulig. Det er forbudt å jorde i husstandens vannsystem og strømnett. 

 

Detaljert gjennomgang av gjerdedelene

Strømgjerdets ulike deler

blobid0.png

Et strømgjerde består av et antall ulike komponenter. Illustrasjonen gir et innblikk i hvilke du kan behøver. 

 1. Gjerdeapparat 
 2. Jordspyd
 3. Lynavleder
 4. Jordkabel
 5. Gjerdestolper av tre eller plast
 6. Strømveksler / hovedstrømbryter
 7. Hjørneisolator
 8. Tilkoblingskabel
 9. Gjerdebånd, -tråd eller ståltråd
 10. Grindhåndtak
 11. Trådstrammer
 12. Trådskjøt
 13. Plaststolpe 
 14. Isolator
 15. Varselskilt
 16. Isolator for grindhåndtak 

 

Gjerdeapparat

Å sette opp et gjerdeapparat krever god planlegging for å garantere et sikkert og funksjonelt resultat for deg og dine dyr. Men hvilket gjerdeapparat skal du velge? 

Hvilken styrke skal du ha på gjerdeapparatet? 

Effekten på gjerdeapparatet bestemmes ut ifra lengden på den strømførende tråden og hva slags tråd du benytter deg av. Jo mer tråd, jo større aggregat kreves. Høyere motstand (dvs. ohm Ω - som gjerdetråden har), desto sterkere apparat trenger du. I Felleskjøpets sortiment finner du både nettdrevne og batteridrevne strømaggregater.

 • Dyr som skal gjerdes inn: hester er følsomme dyr og trenger ikke så sterkt elektrisk gjerde. Imidlertid kreves det mer styrke for dyr som sau.
 • Gjerdetråd: jo mer tråd, jo sterkere gjerdeapparat trenger du. Jo høyere motstand (dvs. ohm-nummer Ω - som gjerdetråden har), desto sterkere gjerdeapparat er nødvendig.
 • Området rundt gjerdet:Hvis du har mye ugress eller vegetasjon du vil brenne bort med gjerdeapparatet, kreves en sterkere variant. Husk i så fall å velge en gjerdetråd med et lavt OHM-nummer som kan håndtere strømstyrken uten å brenne opp. 

 Hvilket dyr skal du gjerde inn? 

Ulike dyr reagerer ulikt på støt, noe som påvirker styrken på apparatet du trenger. Generelt trenger for eksempel sau et kraftigere apparat da ulla leder bort en stor del. Villsvin krever også et kraftigere apparat selv om de er følsomme for støt, dette er fordi de ofte graver jord mot den nederste tråden. Hester derimot er følsomme dyr som reagerer kraftig på støt, derfor kreves det ikke like store apparater i hestehager. 

Er det mye høyt gress eller vegetasjon der du skal gjerde? 

Velg i så fall et sterkere gjerdeapparat som kan brenne bort gresset for deg så du slipper slå graset under gjerdet. Tenk allikevel på at du da må velge en gjerdetråd med lavt OHM-tall (høyere kvalitet) som takler strømmengden uten å selv ødelegge lederne. 

Jording og jordspyd

For at apparatet skal fungere best mulig er jording det viktigste å tenke på. Har du problemer med å få ut nok strøm til gjerdet bør du se over jordingspunktene som ofte er kilden til problemet. 

 • Avhengig av hvordan området du gjerder ser ut bør du ha minst 3-5 jordspyd. 
  Flere jordspyd = mer effektivt gjerde 
 • Bruk galvaniserte jordspyd og/eller jordledning.
 • Jordspydene bør settes ca. 1 meter ned i bakken med 1 meters mellomrom for best mulig resultat
 • En tommelfingerregel er å bruke et jordspyd per Joule i apparatet
 • Plasser jordspydene i så fuktig og lite steinrik jord som mulig.
 • Jordspydene trengerikkekobles direkte til gjerdet.

Tenk på sikkerheten

Av sikkerhetsårsaker så bør man montere en jordfeilsbryter ved tilkoblingen til et gjerdeapparat på 230V. Ved tordenvær kan man beskytte gjerdeapparatet ved å koble fra støpselet fra vegg og koble bort tilkoblingen mot gjerdet. 
Tenk også på at et feilplassert gjerdeapparat kan, ved tordenvær, utgjøre en brannfare. Det skal for eksempel ikke plasseres på en ubeskyttet trevegg eller inne i et låve/fjøs. Det mest optimale er å plassere apparatet i et brannsikkert rom, utvendig på en steinvegg eller på en frittstående stolpe. Utendørs er det i noen tilfeller en god idé å beskytte apparatet fra fukt med et lite tak. Ström skal tas fra en strømkilde nær apparatet og ledningene fås ikke dra gjennom et brannfarlig miljø.

Gjerdestolper

Det første du bør gjøre når du monterer et nytt gjerde, er å plassere gjerdestolpene. Men skal du velge gjerdestolper i plast eller tre? 

Gjerdestolper i tre 

For permanente gjerder bør du bruke trykkimpregnerte gjerdestolper av tre. Trestolper er robuste og varer lenger, og bør alltid brukes i hjørner og til porter, så vel som til hestebeiter og luftegårder. 

Gjerdestolper i plast 

For midlertidige gjerder kan du bruke plaststolper eller glassfiberstolper. Disse egner seg for midlertidige avgrensninger og når du for eksempel bygger midlertidige beiter. For hjørner og porter bør du imidlertid alltid bruke trestolper for å sikre at gjerdet tåler belastningen.

Hvor lang avstand mellom stolpene?

En retningslinje er å plassere stolpene med 3-6 meters mellomrom. Avstanden mellom stolpene bestemmes imidlertid av hvor stort gjerdet ditt er, og hvilken gjerdetråd du bruker. For de av dere som bruker mer vindsensitivt materiale, for eksempel elektriske bånd, bør avstanden mellom stolpene forkortes. 

Ekstra krav på hjørnestolper 

Enten du har et permanent eller midlertidig gjerde, bør hjørnestolpene dine være laget av høyere og sterkere materialer som tre. Dette for å tåle belastningen som legges på gjerde. 

Gjerdenetting, tråd og bånd 

Når du velger gjerdetråd eller bånd, kan det på sikt være mer økonomisk å velge et litt dyrere alternativ. 

Husk at dyrere alternativer for elektrisk gjerdetråd eller elektrisk bånd ofte er produsert med bedre kvalitet på lederne. Dette gir både en mer effektiv og sikker drift, og er samtidig mer motstandsdyktig mot værpåkjenning. Samlet gir det deg en lengre levetid sammenlignet med et billigere alternativ. 

Hvilken gjerdetråd skal du velge?

Avhengig av hvilket dyr du gjerder inn, kan du bruke både gjerdetråd og netting 

 • Storfe: gjerdetråd, ståltråd
 • Hest: bånd eller tråd i polyester
 • Småfe, høns, kanin, hund: netting i ulike høyder
 • Midlertidige beiter: polytråd, polybånd
 • Permanente beiter: polytråd, polybånd, ståltråd eller gjerdenetting 

Hvor mye gjerdetråd?

For å beregne hvor mange meter tråd som skal brukes, kan du ta omkretsen av hagen ganget med antall tråder du trenger i høyden. 

Når skal du bruke netting?

Netting er egnet for sauegjerder, hundegjerder og for små dyr som kaniner. Du kan bruke begge netting uten strøm og rene elektriske nettinger. 

Tenk på Ohm-tallet 

Ohm ( Ω/m ) måler styrken til den elektriske motstanden, og dermed hvor godt tråden leder strøm. Jo lavere det ohmske tallet, jo bedre er ledeevnen til gjerdetråden. Materialer som leder elektrisitet godt er for eksempel gull, kobber og sølv. 

 • 0,05 Ohm/m = God ledeevne
 • 4,0 Ohm/m = OK
 • 11,0 Ohm/m = Dålig ledeevne 
   

HVOR HØYT GJERDE?

Avhengig av hvilket dyr du skal gjerde inn, vet du også hvor høyt og stort gjerdet ditt må være. Basert på det velger du deretter gjerdestolper, gjerdeapparat, gjerdetråd, isolatorer og grind. 

 • Storfe/kyr: To tråder festes med 60 cm og 100 cm høyde
 • Gris: Tre tråder festes med 10 cm, 40 cm og 65 cm høyde
 • Sau/geit: Tre tråder festes med 20 cm, 40 cm og 80 cm høyde / alternativt sauenetting
 • Hest: Tre tråder festes med 65 cm, 100 cm og 135 cm høyde 

image2ua9.png

Isolatorer

Hvilke isolatorer du skal velge for gjerdet ditt avhenger av typen gjerdetråd du velger, samt gjerdestolper. Det trengs ikke ved bruk av plaststolper, men ved bruk av stolper av tre, glassfiber og fjærstål.

Ringisolator med skrue 

Det er mest normalt å bruke ringisolator til ståltråd. En ringisolator med skrue er lettvint å montere. Du trenger kun en drill og monteringsverkøy som brukes mellom drillen og isolatoren.

Isolator uten skrue 

En isolator uten skrue slås enten inn i stolpen med spiker eller skrus inn med drill og skrue. Anbefales også.

Kombinere båndisolatorer 

Hvis du bruker bånd ved gjerding så kan du veksle mellom låsbare båndisolatorer og de åpne typene. De låsbare holder båndet stramt, men det er ikke nødvendig å ha en låsbar ved hver stolpe.

Betalingspartnere