09.03.2022 | Karstein Brøndbo

Med den nye StarFire 7000, som lanseres 3. mars 2022, kan mottakeren ta imot signaler fra flere satellitter og tilby en svært stabil nøyaktighet med maksimalt 2,5 centimeter avvik på flere steder uten basestasjoner eller andre korreksjonsdata. I tillegg til de amerikanske GPS-signalene og russiske Glonass-satelittene, tar den også imot signaler fra de europeiske Galileo- og de kinesiske Beidou-satelittene. Mottaket fra flere satellitter er gratis. Det gir bedre signalstyrke og mindre problemer med skygge fra trær. Den nye StarFire 7000 med SF-RTK satelittsignal byr også på fem års repeterbarhet f.eks av kjørespor, rask oppkobling og mindre behov for ekstra utstyr og abonnementer. Dette gjør presisjonslandbruket enklere og rimeligere.

Flyttbar eller innebygget antenne

De nye antennene vil komme i en universal transportabel versjon som kan flyttes fra maskin til maskin, men også i en innebygget versjon som bygges inn i maskinens tak fra fabrikken. Antennen er kompatibel med nye og eksisterende maskiner, og StarFire 7000 kan dermed brukes på alle John Deere-maskiner. For å redusere faren for tyverier av de flyttbare antennene, kan de utstyres med pin-koder, et mekanisk låsesett, eller man kan ta dem med inn, når man er ferdig med arbeidet. Den nye StarFire 7000 kan bestilles innebygget på skurtreskere i den nye X-serien fra modellår 2023, og den kan bestilles som universalløsning fra sommer/høst 2023.

FLYTTBAR StarFIre.jpg

 

Fra riktig adresse til riktig plante

GPS, det globale posisjonssystemet, ble utviklet av det amerikanske forsvaret på 70-tallet. På 80-tallet ble det stilt til disposisjon for privat bruk, og det gir oss mulighet til å finne fram til riktig adresse med fem til to meters nøyaktighet med mobiltelefonen. De gule kulene på John Deere-gir traktoren en helt annen nøyaktighet, slik at man for eksempel treffer en gulrot som skal høstes.

StarFire 6000 er dagens standard

Dagens standard-antenne på John Deere ble lansert i 2016. Den erstatta StarFire 3000, som fortsatt er i bruk med oppgradert programvare. StarFire 6000 ga raskere oppkobling, tre centimeters presisjon og ni måneders repeterbarhet med SF3-signaler – uten behov for RTK. Antenna sporer inntil tre satellitter samtidig, den kan korrigere signaler for hellende terreng, og den kom med tyverisikring med pinkode fra 2019.

SF1 er et gratis signal

John Deere sitt gratis SF1-signal distribueres via satellitter som gir god dekning over det meste av landet. SF1 gir garantert maks avvik på 15 centimeter fra spor til spor innen et kvarter, og i praksis sjelden mer enn tre til fem centimeter med god satellittdekning. SF1 bidrar til å redusere overlapp og kostnader ved jordarbeiding, såing, gjødsling og sprøyting.

SF3-signalet avløste SF2 signalet i 2016. Det gir maksimalt tre centimeter avvik og er repeterbart i ni måneder. SF3 anbefales til høsting, jordarbeiding, sprøyting, spredning, såing, planting og klipping.

RTK for radkulturer og faste spor

Med RTK, Real Time Kinematic, korrigeres satelitt-signalene ved hjelp av korreksjonsdata fra en posisjonstjeneste eller en basestasjon, slik at de blir mer nøyaktige. Denne løsninga tilbyr en nøyaktighet helt ned til 2,5 centimeter, og signalene er repeterbare fra spor til spor og mellom år. RTK passer godt til radkulturer, og om man vil bruke faste kjørespor over år. RTK-signalene distribueres over mobilnettet, og mobil RTK kan oppnås der det er mobildekning med et RTK 4G LTE-modem med to antenner som kobles til StarFire-kula. RTK kan også oppnås med en RTK-radio med en antenne som kobles til StarFire 6000. RTK med radio passer i åpent terreng med god sikt til en basestasjon.

AutoTrac universal 300 for alle merker

AutoTrac gjør John Deere Operations Center tilgjengelig på alle merker, og pakken består av en StarFire 6000-antenne, et 4240-display og en rattmotor.

Ta kontakt med en traktorselger i Felleskjøpet for pris på utstyr og abonnementer for presisjonsjordbruk.

Samvirke 3 2022