27.10.2021 | Karstein Brøndbo

Den tidligere maskinselgeren i AK Maskiner kjører New Holland-traktor (7) og tresker (22). Han driver 770 dekar korn og oljevekster på Frogner i Lillestrøm kommune. I tillegg er det mye leiekjøring og snørydding. De blå maskinene har fått en gul og grønn kule på taket. Det nye rattet med hjort har fått en liten motor som overtar styringa når han ønsker det. Isobus-vinduet til Amazon-sprøyta og -gjødselsprederen, som begge har seksjonsavstengning, dukker opp i Greenstar 4240-skjermen fra John Deere. Og iPad-en med John Deere Operations Center er festa på sideruta.

720x480 RATTMOTOR, ISOBUS OG OPERATIONS CENTER.jpg

RATTMOTOR, ISOBUS OG OPERATIONS CENTER: Det nye rattet med hjort har fått en liten motor som overtar styringa. Isobus-vinduet til sprøyte og -gjødselspreder dukker opp i Greenstar 4240 skjermen. Og iPad-en med John Deere Operations Center er festa på sideruta.

Ekstra overvåket

På hjemmekontoret jobber pappa Ola Sigurd Brændjord (64) med Skifteplan og CropSat. Han følger med på jobbene som blir dokumentert i John Deere Operations Center, og han kan se hva som vises på skjermene i traktoren og treskeren via RDA fjerntilkobling og JDLink.

– Jeg blir litt ekstra overvåket, men det er fint også, sier Ola Martin.Ola Sigurd ble lam fra nakken og ned etter en fallulykke i korntørka i 1999. Heldigvis kom den da 12-årige sønnen tidlig hjem fra skolen den dagen, og faren ble funnet før det var gått for lang tid. I flere år drev faren gården fra rullestolen, og han er fortsatt en viktig støttespiller for Ola Martin på hjemmekontoret.

Dokumentasjon og presisjon

- Det finnes rimeligere løsninger for styring og dokumentasjon, men da hadde vi gått glipp av mye. Nå bruker vi presisjonen og dokumentasjonen for alt den er verdt, sier Ola Martin.

Så langt er Operations Center brukt til dokumentasjon av såing, gjødsling og plantevern på egen gård, og i forbindelse med fakturering av leiekjøring. Ola Martin tilbyr også dekningskart når han leiesprøyter, på samme måte som kalkentreprenørene som kjører John Deere, selv om flere kunder nøyer seg med en excel-fil til plantevernjournalen. Begge deler er enkelt å eksportere fra Operations Center, som automatisk registrer traktorens bevegelser og hvor mye som blir dosert fra redskapene.

Ola Martin regner med å spare mye såfrø, gjødsel og sprøytemidler på redusert overlapp, i tillegg til at det er mer behagelig å la traktoren styre seg sjøl i sådraga. Mindre dobbel såing og gjødsling gir også mindre fare for legdeflekker, som er negative både for treskekapasitet, tørking og sopp.

imagez97wp.png

KOMMUNIKASJON: JDlink holder kommunikasjonen med Operations Center via mobilnettet, og gjør at man ikke trenger å overføre data med minnepenn.

Kamerater med samme system

Det hjelper også på valget av John Deere Operations Center at naboene og kameratene Ola Hytjan og Theodor Gauterud bruker samme system, kan dele data og erfaringer, og koble seg inn på hverandres skjermer ved behov. Medregnet støttespiller er også Felleskjøpets produktsjef på traktor og presisjonslandbruk, Even Kristian Mangerud. Han har selv skrudd fast en gul og grønn kule på en rød gammel traktor.

Selv om Ole Martin ikke er mekaniker, har han montert kuler, rattmotorer og JDLink selv, med ledninger pent skjult bak deksler i traktoren.

– Rattmotorene er imponerende nøyaktige og stillegående, sier Ola Martin, som ga 9 000 kroner for hver. Den gule StarFire 6000 SF1- kula koster 36 600 kroner ekskludert mva.

Avlingsregistrering på ønskelista

Operations Center er gratis, men nøyaktige GPS-signaler koster. Der har Ola Martin foreløpig lagt seg på SF1, som er gratis med garantert maks avvik på 15 centimeter fra spor til spor innen et kvarter, og i praksis sjelden mer enn tre til fem centimeter med god satelittdekkning. Det fungerer bra ved såing, gjødsling og sprøyting, slik at han får gjort jobben nøyaktig nok uten overlapp. Ulempen er at sprøytespor kan flytte litt på seg. De mest nøyaktige signalene er RTK, som Ola Martin synes er litt dyre nå. Men SF3, som er de nest mest nøyaktige signalene, fungerer veldig bra når man f.eks vil kjøre vendeteiger til slutt og etablere faste sprøytespor. Det står på ønskelista sammen med en nyere skurtresker med avlingsregistrering, slik at han får større nytte av muligheten til variabel gjødseltildeling.

720x1166 VARIABEL GJØDSELTILDELING.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL GJØDSELTILDELING: CropSAT har vært brukt for å proteingjødsle Kuban høsthvete, som i gjennomsnitt fikk 15 kilo 27-0-0, med variabel tildeling fra 3,3 til 16,6 kilo. Grønne markeringer viser hvor det er gitt mest, røde markeringer viser hvor det er gitt minst. Avregningen viste 14,7 prosent protein og matkvalitet.

Les mer om AutoTrack Universal 300 her

Samvirke 8 2021