23.09.2022 | Karstein Brøndbo

Det er følelsen av å gjøre noe riktig som sitter igjen som konklusjon hos ekteparet Wollebæk på Skjerden gård. De kan ikke si noe om hvordan tiltakene innen presisjonsjordbruk påvirker størrelsen på avlinga, eller hvordan dekningsbidraget blir påvirket av den gule kula fra John Deere som de kjøpte i 2019. Til det er det for mange faktorer som endrer seg på en gang.

Men to rattmotorer og en GPS for automatisk styring fører til at de kjører mindre og bruker mindre tid på hver operasjon. Det er lettvint å bruke, jordpakkinga og dieselforbruket blir redusert, de bruker mindre såkorn, gjødsel og sprøytevæske, og det blir mindre glipper i åkeren.

– Vi har hittil bare skrapet på overflata av presisjonsjordbruket, men vi føler at vi er på rett vei mot å gjøre alt mer riktig, sier Roy Wollebæk. Han liker også å se på skjermen hvor mange dekar han har kjørt og hvor mye de har brukt av de ulike innsatsvarene til enhver tid.

Gul kule og ulike merker

– Vi har en gammel New Holland traktor fra 1997 og en gammel Deutz traktor fra 2001 som vi ville ha GPS-utstyr på, og bygde om til det. Og så har vi en Horsch såmaskin på 4 meter og en Amazone sprøyte med 28 meter bom, som vi ville ha til å gå på GPS. Så vi fikk bygget om de med god hjelp fra mange, sier Anine Wollebæk. De har også en eldre skurtresker fra Claas, en Kværneland 4-skjærs plog, en nyere 6,5 meter brei Väderstad Carrier tallerkenharv og en Kværneland Accord CL Geospread gjødselspreder fra 2020.

– Vi har hele tiden jaktet på å gjøre det bedre på garden her med jordveien. Der føler vi at vi er på riktig spor når det gjelder både på såing, sprøyting og gjødsling, så vi er ganske fornøyde med det vi har fått til. Det er mange skritt igjen å gå, men vi får ta et og et om gangen, sier Roy Henriksen Wollebæk.

– Det var store investeringer og det var store ombygninger. Vi angra akkurat med en gang, men det gjør vi ikke lenger nå. Nå er vi veldig fornøyd, sier Anine. – Veldig, bekrefter Roy.

 

Gode hjelpere

– Min fetter, kornbonden og John Deere-fanen Hans Stumberg har hjulpet oss veldig mye. Dessuten har Even Mangerud, produktsjef på teknisk hos Felleskjøpet Agri, alltid gitt oss en tilbakemelding når vi har spurt. Og så finner vi instruksjonsvideoer fra Even på YouTube som vi ser på før hver onn, sier Annie.

Mekaniker Espen Storlien hos Felleskjøpet på Hamar har lagt opp rate-kontroller og installert ISOBUS i den gamle åkersprøyta for å gi den seksjonskontroll. Den forholdsvis nyere såmaskina hadde ikke ISOBUS, så her ble det byttet styreboks og lagt opp ISOBUS-kabel. Men Horchen hadde bare dansk meny, så her må også traktor-skjermen kjøres på dansk for å få de to systemene til å snakke sammen. Det tok det en del tid å finne ut.

– Det hadde sikkert vært lettere å bruke utstyr av samme merke, men det hadde blitt mye dyrere å skifte til presisjonsjordbruk om vi også skulle ha bytta traktorer og tresker, sier Roy. Han har hittil ikke vært villig til å koste på ombygging av treskeren fra Claas med avlingsregistrering, og det gjenstår å ta i bruk gratis CropSat for å lage tildelingsfiler til gjødselsprederen. Dessuten har de et mål om å så vendeteigen til slutt neste år. På rådgiversiden nevner de også Åsmund Langeland og Kari Bysveen fra Norsk Landbruksrådgiving.

Ekteparet driver 660 dekar dyrka mark med bygg, havre og litt erter, og de ga seg med sau da Roy fikk full jobb som regional technical field manager for Norsk Folkehjelps minehunder i Angola i Afrika.