14.08.2019 | Håvard Simonsen

– Vi bruker AutoTrac til kjøremønstre for ulike arbeidsoperasjoner og bruker registreringsfunksjonene hovedsakelig til å dokumentere gjødsling og sprøyting. AutoTrac startet vi med for over godt over ti år siden, mens vi har dokumentasjon fra 2012 på MyJohnDeere.com. Vi har alle data registrert på nettsiden og kan sammenligne resultatene av det vi har gjort, forteller Nina Basberg.

34-åringen er heltidsengasjert i drifta på familiegården Averøy som ligger på ei halvøy ut i Tyrifjorden rett sør for Hønefoss. Faren Henrik er en like engasjert bruker av teknologien, og sammen har de bygget opp betydelig erfaring og kompetanse. I år har de 360 dekar poteter og 340 dekar vårhvete. I tillegg har de en ammekubesetning med vel 25 mordyr.

Stadig bedre

– MyJohnDeere er startsiden for alt i John Deere-verdenen, en samleside for alle elektroniske løsninger og annet enten det dreier seg om delelister, organisering eller dieselforbruk. Her ligger også Operation Center, et «kommandosenter», der du håndterer data fra og til maskinene, forklarer produktsjef Even Kristian Mangerud i Felleskjøpet. 

– Teknologien er kjempepositiv, men det er mye å sette seg inn i. Du må sette av tid, men jeg er ikke alltid like flink til å sette meg ned med data'n og gå gjennom systemet. Men du lærer noe hele tiden og jeg synes det er blitt lettere etter hvert som systemet er utviklet, sier Nina.

– Det nye CommandCenter i traktoren er blitt mye bedre. Det er enklere og mer brukervennlig. Autostyringen oppdaterer seg dessuten mye kjappere inn på sporet, legger Henrik til.

STADIG BEDRE: Even Kristian Mangerud (t.h.) viser Nina og Henrik Basberg nye muligheter med John Deeres presisjonsteknologi som styres fra Operation Center.

I sin John Deere 6130R har de CommandCenter med den nye 4600-skjermen i armlenet. I den andre traktoren, en John Deere 6125R fra 2013, har de 2630-skjermen. På Averøy kjører de med SF1-signal som er innebygget i prisen for StarFire-antennene fra John Deere. Dette garanterer 15 cm spornøyaktighet.

– Men i praksis er den mye presis, sier Henrik. De har derfor ikke sett noe behov for å oppgradere signalet, til tross for at de driver en radkultur som poteter. Forutsetningen er imidlertid at man er nøye med kalibrering av antennene og at det legges inn eksakte mål på traktorer og redskap.

Planlegg skifter og spor på PCen

– Selv om det er mye nytt i CommandCenter og 4600-skjermen, er mye intuitivt og selvforklarende, sier produktsjef Even Kristian Mangerud i Felleskjøpet, som er med under besøket hos Basberg. All informasjon kan overføres mellom det tidligere systemet med 2630-skjermen og det nye systemet med 4600-skjermen. En forbedring er at ny informasjon om f.eks. skifter som legges inn, nå blir lagt i tillegg til den informasjonen som allerede ligger der. Tidligere skrev man over gammel informasjon og kunne miste den gamle informasjonen hvis den ikke på forhånd var lagret på en minnebrikke eller overført til nettsiden eller PC.

– I Operation Center kan du legge inn yttergrenser for skifter enten ved å kjøre rundt skiftet med traktoren, eller ved å tegne dem rett inn i kartet på PCen. Du kan gjøre endringer også innenfor jordene du opprinnelig har tegnet opp, og du kan endre navn på skiftene. Slik kan du planlegge neste sesong på PCen. På kartet i PCen kan du også tegne inn AB-linjer (styresporene) knyttet til skifte. Dette høres kanskje ikke så viktig ut, men det er en fin funksjon f.eks. når du leier jord og skal starte opp på et nytt skifte. På kartet har du bedre oversikt til å lage rasjonelle kjøremønstre enn når du er ute i felt. Så kan du ta med deg oppsettet til traktoren, f.eks. på en minnebrikke, sier Mangerud.

På Averøy har de usedvanlig god arrondering ved at deres 700 dekar i praksis består av bare to jorder.

– Vi har sikkert 20 forskjellige skifter inne på MyJohnDeere fra gammelt av, men jeg har ikke helt knekt koden med å registrere nye grenser på denne måten. Det vil være veldig fint hvis vi kan taste inn alt på PCen så det er «ready go» ute på jordet, ikke minst i forhold til at vi er flere sjåfører, sier Nina.

Lag tildelingsfiler

All informasjon som er tilgjengelig i Operation Center kan koples sammen på mange måter.

– En nyttig funksjon for de som er ute etter å øke presisjonen i dyrkingen er at man kan lage tildelingsfiler basert på avlingsregistreringer eller satellittkart. Basert på avlingsregistreringene fra treskeren kan man planlegge gjødsling ved å lage en variasjonsfil for nitrogentilførsel på skiftet. Man har dessuten mulighet til å gi andre tilgang til systemet, slik at f.eks. en som leietresker med avlingsregistrator kan legge inn høstekartet i kundens Operation Center. Man kan også laste CropSAT-filer inn i Operation Center for å holde oversikt over hvilke variasjoner filen inneholdt, sier Mangerud.

For de som er ute etter mer avansert gjødsling, åpner systemet for å lage tildelingskart for flere næringsstoffer.

– På basis av jordprøver kan man selv tegne inn soner med f.eks. fosfor- og kalium-verdier i skiftekartene og lage tildelingsfiler på bakgrunn av dette. Her er det bare fantasien som setter begrensinger. Man kan lage så mange filer man ønsker for hvert skifte og filene er overførbare til gamle systemer, sier Mangerud.

20 PROSENT: Henrik Basberg er svært fornøyd med sin John Deere 740i-sprøyte. Etter mange års dokumentasjon av bruk og effekter anslår han at de sparer rundt 20 prosent med plantevernmidler i forhold til tidligere.

Mobilapp

Mye av informasjonen, som posisjon, skifter, kjøremønster og avlingskart, i Operation Center er også tilgjengelig på smarttelefon gjennom John Deere-appen My Operations. Man må være knyttet opp mot JD Link for å ha tilgang til alle funksjoner. Det er imidlertid ikke mulig å lage kjørespor eller trekke opp yttergrenser via appen.

Med tilknytning til JD Link har mobilappen også Remote Display Access (RDA). Dette er en funksjon som gjør at skjermen i traktoren eller treskeren kan vises på mobiltelefonen hos flere brukere. Slik kan man f.eks. hjelpe hverandre med innstillinger på skjermen. Denne løsningen gir også servicepersonell, som folk i Felleskjøpet, mulighet til å hjelpe kunder med innstillinger og styring av utstyret.

PÅ MOBIL: Kart over Averøy gård i mobilappen My Operations.