Trinn 3

Variabel tildeling

 

Alle vet at det er store variasjoner innenfor ett og samme skifte. Derfor gir vi både for mye og for lite innsatsmidler når vi kjører samme mengde over hele jordet. Med moderne teknologi kan du utjevne forskjellene ved å variere tildelingen av såfrø, gjødsel, plantevernmidler og kalk. Det øker muligheten for optimal vekst og større avling med bedre kvalitet.

Variert tildeling av innsatsmidler er et nytt og viktig steg i trappa mot mer presis dyrking og større lønnsomhet. Teknologien er i rivende utvikling, og Felleskjøpet har bestemt seg for å være en ledende leverandør i det norske markedet av dette utstyret.
Du kan bruke ulike verktøy for å lage tildelingsfiler for å styre gjødselsprederen, sprøyta eller såmaskinen.

CropSAT/CropPLAN

CropSAT er en gratis tjeneste der du kan hente ned satellittbilder over skiftene dine. Bildene viser variasjonen i biomasse som kan brukes til å gradere nitrogengjødslingen på skiftet. Du gjør selv en vurdering av nitrogenbehovet i åkeren og lager en tildelingsfil som sørger for å variere gjødslingen automatisk ut fra satellittbildene. Tjenesten forutsetter at du har en gjødselspreder med ISOBUS og en styringsskjerm i traktoren eller fra sprederleverandøren. Du kan benytte CropSAT-tjenesten også gjennom styringsverktøyet CropPLAN.

Se mer på www.cropsat.no

Atfarm

Dette er en ny tjeneste fra Yara som baserer seg på de samme satellittbildene fra CropSAT. Atfarm gir deg i tillegg en anbefaling av nitrogenbehovet i åkeren eller enga basert på biomassekartet og algoritmen som er utviklet for Yara N-Sensor. I Atfarm kan du laste ned en tildelingsfil direkte for bruk mot gjødselsprederen. Også her kreves gjødselspreder med ISOBUS og en styringsskjerm.

Se mer på at.farm/no

Yara N-Sensor

Yara N-Sensor er en «skanner» som monteres på taket på traktoren og som måler nitrogennivået i åkeren. Med N-Sensoren kan man dermed bestemme gjødslingsbehovet i sanntid og uavhengig av været. N-Sensoren styrer variasjon i tildelingen mens du kjører. Dette er i dag det mest nøyaktige verktøyet for å variert tildeling av gjødsel og eventuelt plantevernmidler. N-Sensoren ble tatt i bruk i 1999 og det ligger stor kompetanse og lang erfaring bak algoritmen som styrer tildelingen.

Satellittbilder, Yara N-Sensor og GPS-baserte jordprøveanalyser gir grunnlag for å variere også andre innsatsmidler. Det kan være andre næringsstoffer enn nitrogen, kalk, plantevernmidler og såmengde.

Snart lanserer Felleskjøpet CropMAP i det norske markedet, som vil hjelpe deg å lage tildelingsfiler også for andre innsatsfaktorer basert på GPS-festede jordprøver.

 

Relatert fagstoff

Lars Magne valgte fleksibel løsning
Lønnsomt samarbeid om «enkel» spreder
N-Sensoren avslørte det store avlingspotensialet
Elektronisk dokumentasjon gjør overtakelsen enklere
Dokumenterer alt i John Deere Operations Center
Presisjonskalking er god investering

Kvernelands presisjonsspreder GEOSPREAD

Hvordan tildele riktig såmengde ute på jordet

Betalingspartnere