08.06.2020 | Håvard Simonsen

– Vi bestemte oss for en Kverneland-spreder med veieceller og oppgraderte teknologien på en gammel traktor for en grei pris, sier Hystad. Det er han som er kjørekaren når de gjødsler, mens Karlsen-Moum sørger for logistikk og fylling.

De har hatt sprederen siden 2016. For å kunne ta i bruk funksjonene på sprederen og bruke TellusGo-skjermen som fulgte med, monterte Hystad ISOBUS-tilkopling på sin 2006-modell John Deere 6420.

– Det er fullt mulig å modernisere eldre utstyr på en enkel måte. Du må ikke ha traktor med integrert skjerm og «full pakke» for å kunne ta i bruk ISOBUS-styrte redskaper, understreker salgskonsulent Kåre Jørgen Slang i Felleskjøpet.


STOR INTERESSE: Det er sterkt økende interesse for presisjonsgjødsling, konstaterer f.v. Knut Espen Hystad, Ulf R. Aasen, Kåre Jørgen Slang og Harald Karlsen-Moum.


Nøyaktig

– Vi er veldig fornøyd. Sprederen har svart til forventingene, konkluderer Hystad og Karlsen-Moum etter fire års erfaring.

– Veiecellene fungerer svært nøyaktig. Vi bruker akkurat den gjødselmengden vi har planlagt. Skal du ha ut 52 kg/da, stiller vi sprederen på 52 kg og da blir det 52 kg.
Før måtte vi ha en storsekk i reserve fordi vi ikke var helt sikre på hvor mye som gikk ut, mens nå kan vi kanskje spare en sekk. Det blir jo noen kroner hvert år, sier Hystad.

Når han kjører viser Tellus-skjermen hvor mye gjødsel som går ut, hvor mye han har igjen i sprederen og bearbeidet areal.

– Før du starter er det viktig å montere sprederen i riktig høyde og i vater uten gjødsel i beholderen. Deretter går jeg inn på terminalen og kalibrerer avvatringen og veiecellene, forklarer Hystad. Han tar alltid også grundige prøver av gjødsla.

– Det er viktig å ta risteprøve av gjødsla for å få fordelingen på aggregatene, som gjør at sprederen kaster riktig. Dette endrer seg fra år til år. Jeg legger inn verdiene for gjødseltype, mengde pr. dekar, spredebredde osv. på Kverneland-appen på telefonen. Da får jeg beskjed om utslippspunktet og stiller sprederen i vater og med riktig høyde. Deretter går jeg inn på terminalen og kalibrerer veiecellene og avvatringen. Når dette er gjort, er det «tut og kjør», og det stemmer veldig bra, sier Hystad. Nylig kjørte han for en nabo som hadde seks tonn gjødsel som skulle fordeles med 60 kg/da på 100 mål.

– Det stemte akkurat, forteller han.

Slang poengterer at det er viktig å kalibrere sprederen til framdriften på traktoren. Da er en sikker på at resultatet blir riktig siden sprederen automatisk justerer tildelingen etter kjørehastigheten. Kalibreringen kan normalt foretas bare første gang sprederen tas i bruk.

Hystad har ikke autostyring på traktoren. – Jeg bytter ikke traktor bare for å få autostyring, men det er selvfølgelig aktuelt hvis jeg skal ha en ny. Autostyring er nok enda mer interessant for de som skal gjødsle i gras. I åkeren legger jeg kjørespor på 15 meter og det fungerer fint, sier han.

Stor kapasitet

Hystad og Karlsen-Moum driver til sammen ca. 750 dekar, nokså likt fordelt mellom de to. Det har vært samarbeid mellom de to gårdene siden forrige generasjon. Hystad har eggproduksjon med 7500 høner i tillegg til planteproduksjonen. Med husdyrgjødsel i dyrkingssystemet, blir riktig gjødsling enda viktigere. De kjører også noe leiekjøring med sprederen.

Hystad begynner alltid med å gjødsle en runde rundt jordet. Ved å bruke kantspredeutstyret (Exacta-line) oppnår en full mengde helt ut til kanten. En hindrer også gjødsling av både bekker, veger og nabojorder med dette ustyret. Hystad stenger og åpner sprederen manuelt i endene, og det er mulig å stenge hver enkelt halvdel, slik at en får halv spredebredde.

– Det er nyttig i flere sammenhenger, blant annet ved kiler og kanter, sier han.


HALVSTENGT: På TellusGo-skjermen kan Hystad stenge utmatingen på hver av skivene på sprederen.

De to praktiserer delgjødsling stort sett bare i høsthveten, som utgjør om lag halvparten av arealet.

– Sprederen rommer 1800 kilo. Det er tungt nok for traktoren. I praksis fyller vi tre storsekker når vi begynner og etterfyller med to storsekker om gangen. Vi gjødsler fint all høsthvete, rundt 400 dekar, på en dag hvis vi begynner om morgenen og alt ligger til rette. Når Harald bringer fram sekker og jeg kjører sprederen gir det vanvittig kapasitet. Dette er en redskap det er greit å samarbeid om, sier Hystad.


ÅTTE VINGER: Hystad liker at spredeskivene har åtte vinger, for å få jevn spredning. Her sammen med Kåre Jørgen Slang i Felleskjøpet.

Miljø

– Flere og flere praktiserer delgjødsling. Det er ikke lenger slik at en gir Fullgjødsel 22-3-10 om våren og «that's it». En er blitt mer opptatt å gjødsle det som trengs, og da er eksakt tildeling ved delgjødsling viktig. Etter den dårlige etableringen av mye høstkorn i 2019, var det flere som delte den første gjødslingen i vår for å få fortgang i veksten, men likevel holde igjen litt for å se an utviklingen i åkeren. Generelt er det økende interesse for presisjonsgjødsling, sier salgskonsulent og rådgiver i plantekultur i Felleskjøpet, Ulf Ragnar Aasen.

Både Aasen og de to bøndene trekker fram delt gjødsling også som en viktig miljøfaktor.

– I tillegg til å gi rett mengde, er kanskje kantsprederutstyret det viktigste. Da unngår en å sende gjødsel utenfor jordet, for eksempel ned i bekker. I et miljøperspektiv er en moderne enkel spreder nyttig for å ha kontroll på hvor gjødsla havner, sier Aasen.

– Delgjødsling ut fra hvordan åkeren utvikler seg har jo også med miljø å gjøre, og det blir mer og mer miljøhensyn i landbruket, sier Hystad.

Da Hystad i 2019 kjøpte ny Kverneland Ixter B13 sprøyte med 15 meter bom kunne han utnytte Tellus Go-skjermen og ISOBUS-tilkoplingen på traktoren. Sprøyten er også kjøpt med seksjonskontroll, som kan tas i bruk hvis han får en traktor med GPS og autostyring.


ISOBUS: Etter å ha montert ISOBUS-tilkopling på sin gamle John Deere kan Hystad ta i bruk en moderne sprøyte.


FAG: Det ble fagprat på tunet.