16.06.2020 | Håvard Simonsen

Husby har også JD Link på traktorene og treskeren, slik at all dokumentasjon blir fortløpende overført til John Deere Operations Center uten bruk av minnepenn eller andre verktøy for å flytte data. Dermed har han alltid all informasjon tilgjengelig på PC og smarttelefon, der han bruker John Deere-appen MyOperations.

Foruten dokumentasjon, kan Husby lage tildelingsfiler ved for eksempel gjødsling og sprøyting ut fra avlingskart og registreringer som lagres i Operations Center. Dette gir gode muligheter til å se resultater av arbeidet. Husby kan sammenligne ulik jordarbeiding, forskjellige vekster, varierende behandling og sesong mot sesong.


Bedre bonde: - På seine høstkvelder kan du sitte og studere litt på hva du har prestert gjennom året. Det er veldig interessant og gjør det artigere å være bonde. Det er dette jeg virkelig liker med systemet. Du får god oversikt, interessen blir høyere og du gjør en bedre jobb, sier Husby.

Presisjonsbonde

– John Anders er godt over gjennomsnittet oppegående på presisjonsverktøy og John Deere Operations Center, sier salgskonsulent Lars Petter Husby i Felleskjøpet. Han forteller at John Anders har bidratt med sine erfaringer med Operations Center overfor både kunder og ansatte. Til tross for at de er naboer og har samme etternavn, er de to ikke i slekt.

John Anders kvitterer med at Lars Petter har vært en god støttespiller når det gjelder å ta i bruk og forstå nytten av teknologien og Operations Center.

– Jeg tror Felleskjøpet gjorde noe kjemperiktig da de satset på presisjonsteknologi. De har stor bredde og overgår de fleste. Nå går det ikke lenger å skifte merke!, ler John Anders.

John Anders Husby driver 850 dekar korn på Åsen i Levanger, hvorav 200 dekar er leid. Han har tilgang på husdyrgjødsel fra naboer som driver med kylling og gris. Han driver leiekjøring med noe såing og sprøyting, men mest tresking. I 2019 tresket han i alt ca. 1700 dekar. Han er også passiv kvoteutleier i en melkesamdrift, og har full jobb utenom som regional salgssjef i Baxt.

Husby har autostyring (AutoTrac) på begge sine John Deere-traktorer, en 6210R fra 2012 og en 6130R fra 2019, og på John Deere-treskeren, en W550 Hillmaster fra 2016. Han har JD Link på den nyeste traktoren og treskeren, der han også kjører med avlingsregistrator. Han sår med siste utgave av Väderstad Rapid. Siden 2018 har Husby også kjørt med Yara N-Sensor, som brukes opp mot en Kverneland GEOSPREAD gjødselspreder og Kverneland iXtrac T3 hengersprøyte.


KOMBINERER: John Anders Husby kombinerer teknologien fra John Deere og Väderstad. her viser han skiftekart i Opertaions Center på Ipaden som leveres med Rapid-såmaskinen.


Med N-Sensoren får han ulike skiftekart over hvordan vekstene hans utvikler seg. Han får biomassekart som viser hvor mye plantemasse det er i åkeren på forskjellig steder på jordet, og kart som viser nitrogentilstanden. Kombinert med avlingskart fra treskeren kan dette også fortelle mye om jord og vekstforhold.

Husby har ingen utdanning innen data, men er svært interessert i teknologi og «duppeditter».

– Jeg begynte med AutoTrac i 2012, og etter hvert som jeg har tatt i bruk stadig mer av teknologien. Det har det skapt større interesse og du blir mer fokusert på hva som skjer, sier han.

– Blir du også en bedre agronom?

– Ja, det tror jeg.

Må være strukturert

– Hvordan bruker du John Deere-teknologi?

– Jeg bruker den til alt som har med tildeling å gjøre, som dokumentasjon av såing, delgjødsling og sprøyting. Jeg starter ofte arbeidet med å legge inn sorter, gjødseltyper, tankblandinger inn i Operations Center. Jeg har imidlertid ikke full dokumentasjon av jordarbeiding. Vi er flere førere og må legge inn litt innsats her så vi får dokumentajonen komplett, sier Husby.

– Med JDLink overføres all dokumentasjon, dekningskart og variasjoner rett inn i John Deere Operations Center. Når du har valgt opplysninger om såkorn, gjødsel og plantevernmidler har du all dokumentasjon digitalt uten noe mer hokus pokus. Det krever selvsagt noe å sette seg inn i systemet, men når du først er i gang, er det veldig lettvint å bruke, sier produktsjef for presisjonsjordbruk i Felleskjøpet, Even Kristian Mangerud, og fortsetter:

– Operations Center gir deg mulighet til å planlegge vekstsesongen helt fra bunnen av. Du kan registrere arbeidsoperasjoner og legge inn observasjoner. Verktøyet for dette heter CropPlanner, som er en del av Operations Center. Dette er et fokusområde hos John Deere, så her vil det komme flere funksjoner. Når du velger skiftet på skjermen, kommer det opp en liste med alle innsatsfaktorer og arbeidsoperasjoner som er lagt inn. Da får du helheten i dette, sier Mangerud.

– Det krever litt arbeid og ikke minst struktur, sier Husby. – Det er lett å rote det til hvis du gjør registreringer flere steder, for eksempel i traktoren eller på telefonen ute i åkeren. Hvis du ikke holder orden og er veldig strukturert, kan det være behov for å rydde i dataene en gang i blant, sier han.

Selv legger han inn ganske detaljerte opplysninger, som for eksempel partinummeret for såkorn.

– Generelt synes jeg det er enklest å legge inn planlagte ting som sorter, gjødselmengder og slikt på PCen. Dette overføres trådløst via JDLink til traktorskjermen, hvor jeg kan fortsette registreringene i traktoren under selve arbeidet, sier Husby.

Dersom man ikke har JDLink, kan dataene tas med til traktor eller tresker på en USB-penn.

– Holder en god orden på ulike skifter og jobber, er det mange av registreringene en ikke behøver å gjøre på nytt hvert år eller ved hver ny arbeidsoperasjon. Minnepennen kan du kvitte deg med, understreker Mangerud med et smil.

Variert tildeling

– Jeg synes ikke korn er så verst å holde på med, sier Husby, som hovedsakelig dyrker bygg, men også noe høsthvete.

– Jeg vurderer å ha mer høsthvete og har lyst til å prøve vårhvete, sier han.

Husby gir en begrenset standard gjødselmengde ved såing og delgjødsler kornet ofte flere ganger dersom det er behov. Da bruker han Yara N-Sensoren som skanner biomasse og grønnfarge i åkeren for å fastslå N-behovet. Han må selv bestemme en middelverdi for hvor mye nitrogen som skal gis og hvor mye nitrogenmengden skal variere innenfor skiftet. Her har han en håndholdt N-Tester til hjelp. Dette mates inn i N-Sensoren, som så varierer gjødslingen ut fra skanningen av åkeren.

– Jeg synes det fungerer bra. Når jeg sitter og kjører føler jeg at N-Sensorens fordeling av gjødsla stemmer med mitt eget hode, men tildelingen er nok mer nøyaktig. Jeg synes også jeg har berget bra i forhold til legde, sier Husby.

– Teknologien er et fantastisk hjelpemiddel, men du må være minst like mye agronom som tidligere, understreker Mangerud.

Husby har brukt N-Sensoren også til å variere doseringen når han sprøyter mot sopp eller bruker vekstreguleringsmidler.

– Jeg har kjørt med en variasjon på 6-7 prosent avvik fra gjennomsnittsdosene for plantevernmidler. Du kan ikke legge inn for store avvik, slik at trykk og dysefunksjon blir for mye endret, sier han.

– Med en tildelingsfil kan det kanskje være like interessant å regulere sprøytingen ved å slå av og på, sier Mangerud.

Husby har så langt ikke forsøkt å variere såmengden, selv om han har mulighet til det med sin nye Rapid.

– Du kan for eksempel bruke avlingskartene fra treskeren, som du kan hente opp i John Deere Operations Center, som grunnlag for å variere såmengden. Men det finnes også andre muligheter, sier Mangerud. Han peker på at mange avlingskart fra tørkesommeren 2018 gir en god indikasjon på variasjon i fuktighetsforhold og avlingspotensial, og dermed også jordtype. Dette kan være et interessant supplement til jordanalyser enten de er manuelle eller tatt med GPS.

– Det kan være interessant å lage en tildelingsfil for variert såmengde i Operations Center ut fra 2018-kartene, mener Mangerud.

Husby har ikke tatt jordprøver med GPS, men ser en mulighet til å kunne GPS-feste prøvene han selv tar på skiftkartene i John Deeres MyOperations-app på telefonen.


MyOPERATIONS: Med mobilappen MyOperations har John Anders med seg all dokumentasjon ute på jordet, slik at han kan gjøre vurderinger og analyser mens han er ute i åkeren. I tillegg kan han gjøre enkle registreringer av punkter han ønsker å ha med seg til displayet i traktoren. Salgskonsulent Lars Petter Husby og produktsjef Even Kristian Mangerud «tegner og forteller» for John Anders Husby.

Penger på vendeteteigene

– Når vi snakker penger, tror jeg den største fordelen jeg har av utstyret er at jeg kan så vendeteigene til slutt. Etter at jeg begynte med det, ser har jeg sjelden hatt dårlige vendeteiger, sier Husby, og viser til at dette utgjør store arealer. Selv på et stort jorde på 200 dekar inntil gården, utgjør vendeteigene 40 dekar.

Mangerud legger til at Husby og andre som kjører med autostyring nok også sparer mye tid på ikke å kjøre med overlapp.

Husby har StarFire 6000-antenne på traktorene, men kjører kun med SF1-signal. Han sier nøyaktigheten har blitt betraktelig bedre de siste årene.

Han erkjenner at det ikke er like lett å følge med på nye muligheter som åpner seg etter hvert som teknologien utvikles. Han kan for eksempel koble værforhold til arbeidsoperasjonene, som kan hentes automatisk inn fra lokale værstasjoner i Operations Center. Og han blir begeistret når Mangerud forklarer hvordan det er mulig å «flagge» spesielle observasjoner i åkeren i arealkartet på telefonen.