For å få maksimalt ut av jord og vekstforhold må du ha en god dyrkingsstrategi for gården og de enkelte skiftene. Styringsverktøyene CropPlan og John Deere Operation Center gir deg oversikt og kontroll over din planteproduksjon.

I CropPlan håndterer du all informasjon om agronomi, maskiner og innsatsvarer, og kan regne ut dekningsbidrag for det enkelte skifte og for ulike produksjoner og vekster. Du kan se hvilket jorde det er mest lønnsomt å dyrke høsthvete på, eller hva du tjener på å øke grasavlingene nær gården framfor å kjøre rundballer fra jorder lenger unna. Drivstofforbruk, tidsforbruk og kjøremønster blir automatisk overført fra LogMaster – den «svarte boksen» i traktoren.

CropPlan kan koples mot kart fra CropSat som ved hjelp av en app på mobiltelefonen kan lage styringsfiler for delgjødsling og andre arbeidsoperasjoner.

John Deere-systemene har tilsvarende muligheter. Registreringsverktøyet JD Link overfører all informasjon om maskiner og maskinbruk til din konto i MyJohnDeere.com, der du kan planlegge og dokumentere drifta ved hjelp av John Deere Operation Center. Informasjonen er tilgjengelig på skjermen i traktoren, på mobiltelefonen eller laptopen.

CropPlan og John Deere Operation Center er langt mer omfattende og avanserte enn tradisjonelle verktøy for skiftenoteringer.

Stor fortjeneste i små detaljer

CropPlan gjør det mulig å forbedre en rekke forhold og arbeidsoperasjoner som i sum kan gjøre gårdsdrifta betydelige mer lønnsom. Her er et tenkt eksempel med en mjølk- og kornprodusent som har 250 dekar gras og 150 dekar korn. Bonden har en effektiv håndtering av husdyrgjødsla med slange- og stripespreder, men LogMaster registrerer høyt dieselforbruk på traktoren som står i pumpa. Mye kan spares med en stasjonær motor. Det logføres også høyt dieselforbruk ved harving, slåing og pressing fordi redskapene er dårlig tilpasset traktoren som brukes. Dessuten avslører LogMaster at de tre traktorene på gården går 100 timer på tomgang i året. Grastransporten er også dyr.

Det kan spares tid, diesel og slitasje ved å øke avling og kvalitet på graset som dyrkes nær fjøset, slik at det blir 300 færre rundballer å hente på jordene som ligger tre kilometer unna. Til sammen kan det enkelt spares 2 000 liter diesel til en verdi av 19 200 kroner pr. år, som tilsvarer 48 kroner pr. dekar. I tillegg kommer effektene av bedre kvalitet på fôret, dyrking av vekster som er bedre tilpasset gården og kaster mer av seg osv. Den unike tilgangen på nye og systematiserte data som CropPlan åpner for, gjør at selv de mest veldrevne bruk kan hente en gevinst på minst 40 kroner pr. dekar

I tillegg gjør økt innsikt i egen planteproduksjon det mulig å øke arbeidseffektiviteten. Økt innsikt i tidsbruk for ulike arbeidsoperasjoner kan gi store gevinster, og frigjort arbeidstid kan utnyttes til annen inntektsbringende aktivitet.

Les mer om CropPlan her.