Trinn 5

Full kontroll med styringsverktøy

Prosjekter som «Økt norsk kornproduksjon» og «Grovfôr 2020» har dokumentert at korn- og grasavlingene kan økes betydelig med optimal dyrking. Prosjektene har også vist at høye avlinger og effektiv bruk av maskinene er avgjørende for et godt økonomisk resultat.

For å få maksimalt ut av jord og vekstforhold må du ha en god dyrkingsstrategi for gården og de enkelte skiftene. Styringsverktøyene CropPLAN og John Deere Operation Center gir deg oversikt og kontroll over din planteproduksjon.


CropPLAN

I CropPLAN håndterer du all informasjon om agronomi, maskiner og innsatsvarer, og kan regne ut dekningsbidrag for det enkelte skifte og for ulike produksjoner og vekster. Du kan se hvilket jorde det er mest lønnsomt å dyrke høsthvete på, eller hva du tjener på å øke grasavlingene nær gården framfor å kjøre rundballer fra jorder lenger unna. Drivstofforbruk, tidsforbruk og kjøremønster blir automatisk overført fra LogMASTER – den «svarte boksen» i traktoren.

CropPLAN kan koples mot kart fra CropSAT som ved hjelp av en app på mobiltelefonen kan lage styringsfiler for delgjødsling og andre arbeidsoperasjoner.

John Deere-systemene har tilsvarende muligheter. Registreringsverktøyet JD Link overfører all informasjon om maskiner og maskinbruk til din konto i MyJohnDeere.com, der du kan planlegge og dokumentere drifta ved hjelp av John Deere Operation Center. Informasjonen er tilgjengelig på skjermen i traktoren, på mobiltelefonen eller laptopen.

CropPLAN og John Deere Operation Center er langt mer omfattende og avanserte enn tradisjonelle verktøy for skiftenoteringer.

Se priser og bestill CropPLAN her

"Stor fortjeneste i små detaljer (eksempel basert på prisnivå 2020)"

CropPLAN gjør det mulig å forbedre en rekke forhold og arbeidsoperasjoner som i sum kan gjøre gårdsdrifta betydelige mer lønnsom. Her er et tenkt eksempel med en mjølk- og kornprodusent som har 400 dekar gras. Bonden har en effektiv håndtering av husdyrgjødsla med slange- og stripespreder, men LogMASTER registrerer høyt dieselforbruk på traktoren som står i pumpa. Mye kan spares med en stasjonær motor. Det loggføres også høyt dieselforbruk ved transport av husdyrmøkk til skifter langt unna gården. Dessuten avslører LogMASTER at de tre traktorene på gården går 100 timer på tomgang i året. Grastransporten er også dyr. Det kan spares tid, diesel og slitasje ved å øke avling og kvalitet på graset som dyrkes nær fjøset, slik at det blir 250 færre rundballer å hente på jordene som ligger tre kilometer unna. Til sammen kan det enkelt spares 2 000 liter diesel til en verdi av 19 200 kroner pr. år, som tilsvarer 48 kroner pr. dekar. I tillegg kommer effektene av bedre kvalitet på fôret og mer optimal fôrplanlegging. Den unike tilgangen på nye og systematiserte data som CropPLAN åpner for, gjør at selv de mest veldrevne bruk kan hente en gevinst på minst 40 kroner pr. dekar

 

I tillegg gjør økt innsikt i egen planteproduksjon det mulig å øke arbeidseffektiviteten. Økt innsikt i tidsbruk for ulike arbeidsoperasjoner kan gi store gevinster, og frigjort arbeidstid kan utnyttes til annen inntektsbringende aktivitet.

 

Ønsker du mer informasjon om presisjonsjordbruk?

Send oss en henvendelse her og vi tar kontakt med deg!

Relatert fagstoff

Bedre oversikt er første skritt på veien til økt lønnsomhet
Dette er CropPLAN og LogMASTER
Stor nytte av John Deeres Operation Center

Bedre innsikt i drifta med LogMASTER og CropPlan

Betalingspartnere