07.08.2019 | Felleskjøpet

CropPLAN

Med CropPLAN på din smart-enhet kan du gjøre kontorjobben direkte fra traktorhytta og få tid til overs for annet.

  • CropPLAN er ditt nye styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging
  • Automatisk kommunikasjon mellom CropPLAN og mobil-applikasjon MyFARM
  • Programmet er tilpasset norske krav til dokumentasjon og oppfølging
  • Målet er helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskap og varelager
  • Mulighet for automatisk registrering av arbeidsoperasjoner på skiftenivå
  • Dekningsbidragskalkyler på skiftenivå
  • Svært brukervennlig

CropPLAN bestilles hos cropplan.no

LogMASTER

LogMASTER er den «svarte-boksen» for dine landbruksmaskiner, en ferdsskriver som samler all informasjon fra maskinen, som for eksempel posisjon, tid på skifte, motorbelastning og drivstofforbruk.

  • LogMASTER gir oversikt over diesel- og maskintimer på hvert enkelt skifte
  • LogMASTER gir oversikt over dine maskinkostnader og kjøremønster på hvert skifte
  • Data overføres direkte til CropPLAN fra LogMASTER

Ved hjelp av LogMASTER kan du effektiviser din landbruksvirksomhet gjennom å identifisere og eliminere tidstyver og ineffektive arbeidsoperasjoner.

LogMASTER bestiller du her