Trinn 1

Bedre gjødselspredning


Spredeteknologi

Det er store penger å hente med spredeteknologi som gir bedre utnyttelse av mineralgjødsla og ha riktig gjødselmengde på rett sted. Ikke minst på små skifter er det stor gevinst ved bruk av presisjonsutstyr, som Kverneland GEOspread med veieceller, seksjonskontroll og kantspredeutstyr.

Spar gjødsel, unngå legde, øk kvaliteten

Også i korndyrking har bruk av gjødselspredere med seksjonsavstengning store fordeler. Ved å redusere overlapp sparer man 5-15 prosent gjødsel, og mest på små og uregelmessige jorder. Når man unngår dobbeltgjødsling reduseres faren for legde, som letter innhøstingen og sikrer god og jevnere kvalitet på kornet. Dette har stor økonomisk betydning i matkorndyrking, der små legdepartier kan spolere matkvaliteten for hele skiftet.

Svenske forsøk viser at 30 prosent legde reduserer kornavlingen på skiftet med 10 prosent. Dersom presis N-gjødsling med moderne gjødselspredere forebygger 30 prosent legde hvert femte år, gir dette 50 kg økt kornavling forutsatt et avlingsnivå på 500 kg per dekar. Lavere treske- og tørkekostnader kommer i tillegg.

Eksempel basert på prisnivå i 2020:

Økt grasavling verdt 60 kroner pr. dekar

En samdrift på Vestlandet har 650 dekar med gras fordelt på 50 skifter. En kant på fem meter rundt alle skiftene utgjør 20 prosent, eller 130 dekar, av arealet. En sentrifugalspreder uten presisjonsutstyr vil spre bare ca. halv gjødselmengde på kantarealet. Mer presis gjødsling kan øke avlinga på kantarealet – forsiktig anslått – med minst 100 fôrenheter pr. dekar, eller totalt 13 000 fôrenheter hos samdriften.

Setter vi en verdi på 3 kroner pr. fôrenhet, utgjør dette 39 000 kroner. Fordelt på hele grasarealet, øker verdien av grasavlinga med 60 kroner pr. dekar. Etter normale avskrivninger og vedlikeholdsutgifter er gevinsten fortsatt stor. For bruk med andre forutsetninger vil regnestykket bli annerledes.

Hvis man i tillegg kjører med autostyring unngår man overlapp, sparer gjødsel, får mindre legde og oppnår bedre kvalitet på graset.

Eksempler dokumenterer at de aller fleste grasprodusenter vil ha en nettogevinst på minst 30 kroner pr. dekar ved bruk av Kverneland GEOspread.

Ønsker du mer informasjon om presisjonsjordbruk?

Send oss en henvendelse her og vi tar kontakt med deg!

Les mer om presis gjødselspredning

Spreder-ekspert valgte GEOSPREAD
Presis gjødselspredning

Kontroll med presisjonsgjødsling

– Vi har kontroll på hva vi gjør, sier Hans Petter Aurstad. Han har kjørt med autostyring i ca. ti år og har drevet presisjonsgjødsling siden 2013. Han praktiserer også faste kjørespor.

Se hvordan Hans Petter Aurstad benytter seg av mulighetene med presisjonsgjødsling:

Betalingspartnere