En samdrift på Vestlandet har 650 dekar med gras fordelt på 50 skifter. En kant på fem meter rundt alle skiftene utgjør 20 prosent, eller 130 dekar, av arealet. En sentrifugalspreder uten presisjonsutstyr vil spre bare ca. halv gjødselmengde på kantarealet. Mer presis gjødsling kan øke avlinga på kantarealet – forsiktig anslått – med minst 100 fôrenheter pr. dekar, eller totalt 13 000 fôrenheter hos samdriften.

Setter vi en verdi på 3 kroner pr. fôrenhet, utgjør dette 39 000 kroner. Fordelt på hele grasarealet, øker verdien av grasavlinga med 60 kroner pr. dekar. Etter normale avskrivninger og vedlikeholdsutgifter er gevinsten fortsatt stor. For bruk med andre forutsetninger vil regnestykket bli annerledes.

Hvis man i tillegg kjører med autostyring unngår man overlapp, sparer gjødsel, får mindre legde og oppnår bedre kvalitet på graset. Eksempler dokumenterer at de aller fleste grasprodusenter vil ha en nettogevinst på minst 30 kroner pr. dekar ved bruk av Kverneland GEOspread.