Trinn 2

Unngå overlapp med GPS og autostyring

Økt effektivitet og bedre utnyttelse

Satellittbasert autostyring er et sentralt verktøy som er grunnlag for mange andre presisjonsverktøy i planteproduksjon. Sammen med John Deere, Kverneland og andre har Felleskjøpet vært en pioner på dette i Norge, og har etter mer enn 15 års erfaring stor kunnskap om teknologien. Med autostyring unngår man overlapp. Det gir økt effektivitet, mindre dieselforbruk og bedre utnyttelse av gjødsel, såvarer og plantevernmidler.

Stor nytte

Effekten blir enda større ved bruk av redskap som har seksjonsavstengning. Nytten av autostyring er stor i Norge med krevende topografi og relativt små skifter. Nytten er dessuten minst like stor i grasproduksjon som i kornproduksjon. Autostyring gir økt kjørekomfort og gjør arbeidsdagen lettere. Mindre kjøring og optimal bruk av innsatsfaktorer er positivt for klima og miljø.

Spar penger – uten å holde i rattet!

Autostyring reduserer overlapp med 3-10 prosent i forhold til manuell styring, avhengig av hvilke arbeid som utføres. En bonde med 700 dekar sparer teoretisk 20-70 dekar pr. overfart. For ulike operasjoner tilsvarer dette 1-2 timers arbeid, eller ca. ni timer ved seks overfarter i året (pløying/stubbharving, harving, såing, gjødsling, sprøyting og tresking). I tillegg spares diesel, såkorn, gjødsel og plantevernmidler.

For vår bonde med 700 dekar ser regnestykket slik ut (eksempel basert på prisnivå i 2020): 
9 timer à kr. 300,- kr. 2 700,-
10% diesel (100 liter à kr 9,60) kr. 960,-
3-5% såkorn (25 daa à 22 kg à kr 6,00) kr. 3 300,-
3-5% gjødsel (25 daa à 40 kg à kr 4,50) kr. 4 500,-
3-5% ugrasmidler (25 daa à kr 20,00) kr.  500,-
Totalt spart på 700 dekar: kr. 11 960,-
Gevinst per dekar (kr. 11 960 / 700 dekar) kr. 17,-
I mange vekster vil det være behov for flere overfarter, som for eksempel soppbehandling. De fleste vil derfor realistisk oppnå en gevinst på minst 15 kroner pr. dekar ved å la traktoren styre seg selv!

Husk – dieselen koster mer enn traktoren

Dieselforbruket i en traktors levetid utgjør en større kostnad enn innkjøpsprisen. Det er derfor svært viktig å redusere forbruket til et minimum. Lavt drivstofforbruk har også stor betydning for klima og miljø.

Autostyring uten overlapp betyr selvsagt svært mye. I tillegg bestemmes drivstofforbruket av traktorens teknologi, innstilling av utstyret og måten du kjører på. Traktorene fra John Deere har minimalt effekttap, og ved hjelp av registreringsverktøyet JD Link kan du optimalisere arbeidsoperasjoner og kjøremønster. 


Registrering i LogMASTER

Du kan også registrere dieselforbruk og kjøremønster ved å montere LogMASTER i traktoren. LogMASTER er et verktøy som kan benyttes i alle traktormerker, og informasjonen kan overføres til CropPLAN. Les mer om dette i Trinn 5: Full kontroll

Optimal bruk med riktig dekktrykk, rett innstilling av redskap, optimal vektfordeling osv., kan redusere dieselforbruket med ti prosent i tillegg til det du sparer med autostyring. 

Ønsker du mer informasjon om presisjonsjordbruk?

Send oss en henvendelse her og vi tar kontakt med deg!

Aktuelle artikler

Emil har tatt grunnsteget inn i presisjonsjordbruket
Faste kjørespor i gras

Betalingspartnere