07.08.2019 | Håvard Simonsen

Han er heller ikke så sliten når arbeidsdagen er over.

Høsten 2017 tok Kvernenes et av grunnstegene inn i presisjonsjordbruket da han ettermonterte AutoTrac med en Starfire 6000-antenne på sin 2009-modell John Deere 6930. Han kjører med såkalt SF1-signal, som er gratis.

– Med mitt utgangspunktet føler jeg at autostyring var den absolutt beste investeringen jeg kunne gjøre i forhold til presisjonslandbruk. Jeg har bare én traktor som jeg bruker til stort sett alle redskaper, og da har jeg nytte av autostyringen hele tiden. Jeg er positivt overrasket over hvor mye jeg har fått ut av det, sier Kvernenes.

– Drømmen min er selvfølgelig å utvide med redskaper med seksjonsavstengning for å kunne gjøre jobben enda mer ordentlig, legger han til.

Bruker det på alt

Et aktivt satellittstyrt sporfølgingssystem er et grunnleggende verktøy for å øke presisjonen i arbeidet ute på jordet, og Kvernenes bruker det til «alt».

– Jeg bruker det til møkkjøring, harving, såing, tromling både som jordarbeiding og pakking, sprøyting, overgjødsling og slåing av gras. I tillegg har jeg stor nytte av autostyring når jeg pløyer fordi jeg har en teigplog. Jeg får nøyaktige teiger og mye bedre avslutninger. Etter at jeg tok i bruk autostyring, har jeg fått flere kommentarer på hvor rett og fin pløya er blitt. Jeg bruker systemet også til å lage faste kjøreruter på jordet når jeg henter inn rundballer, forteller Kvernenes.

I år har Kvernenes brukt systemet til å så «innmaten» på jordene først og vendeteigene til slutt.

– Jeg har registrert alle skifter, men ennå ikke kjørt rundt og kartlagt alle nøyaktig. Når jeg får gjort det, vil jeg kunne legge inn en indre vendeteig som vil gjøre arbeidet enda mer nøyaktig. Da vil jeg også kunne legge opp et riktigere kjørespor rundt jordet til sprøyting og gjødsling. Fram til nå har jeg forsøkt å være først ut med sprøyta i åkeren, slik at jeg kan ta hensyn til bombredden på 24 meter. Det eneste jeg har opplevd som utfordrende, er å være først ute med gjødselsprederen, for da kan jeg risikere at bommen går utenfor jordet når jeg kommer med sprøyta, sier Kvernenes, som ikke har sporleggingsutstyr på sin eldre såmaskin.

Ordentlig kjøremønster

– Hva gjorde deg interessert i autostyring?

– Jeg er opptatt av å gjøre en ordentlig jobb, og med mye gammel redskap og en såmaskin uten sprøytespor, syntes jeg autostyring var interessant. Jeg så videoene fra Nord-Amerika og det så rett og slett fint ut når traktoren styrer selv og resultatet blir snorrett. Selv så jeg at når jeg harvet, eller uansett hva jeg gjorde, måtte jeg overlappe litt og det ble svingete bortover jordet. Nå kan jeg også ta bedre svinger og redusere kjøringen på vendeteigen. Jeg kan sette igjen ett eller flere drag og likevel kjøre nøyaktig i et annet spor. At kjøremønsteret blir så ordentlig, appellerte mest til meg, sier Kvernenes.

AutoTrac kan monteres på alle traktormerker, og Kvernenes forteller at han ble inspirert av erfaringene en kollega hadde med AutoTrac på et annet merke rett før han selv bestemte seg for å ta det i bruk.

Bedre arbeidsdag

Emil og kona Linda Cathrine kjøpte gården Skjennem i Båstad med 160 dekar jord på det åpne marked i 2012. I tillegg leier de 340 dekar, og har samarbeid med Emils far som driver gård i nærheten. Emil og Linda fortsatte melkeproduksjonen på gården med rundt 160 tonn kvote. De har 100-150 dekar gras og resten korn. Arronderingen er god med mye jord rundt gården og flere store skifter.

Kvernenes mener det er vanskelig å tjene penger på kornproduksjon ved å binde opp for mye kapital i maskiner, noe han blant annet har fulgt på nært hold som regnskapsfører.

– Vi har dessuten kjøpt gård på det åpne markedet. I en annen situasjon hadde jeg nok unnet meg noe mer fortløpende investeringer i maskinparken, men jeg klarer meg godt med det jeg har. Jeg ble imidlertid tidlig opptatt av autostyring, sier han.

– Jeg har alltid fleipet med at alle andre er flinkere enn meg til å kjøre traktor, men nå har jeg fått god hjelp i autostyringa. Jeg merker også veldig godt at jeg får en mye bedre arbeidshverdag. Jeg blir mindre sliten av å sitte og kjøre. Og det er ikke tvil om at autostyring er tidsbesparende. Jeg merker det godt på arealer som ligger lenger unna, for der har jeg mer fokus på hvor mye tid jeg bruker. På jorder jeg før harvet i tre og en halv time, går det nå en halv til en time raskere. Jeg har begynt å komme hjem til middag i tide, smiler Kvernenes.

Fokus på de viktige oppgavene

– Når du har autostyring kan du fokusere på de gjenværende oppgavene som egentlig er de viktige. Du er fristilt til å passe på redskapen enten det handler om hastighet, arbeidsdybde eller hvor du skal åpne og lukke sprøyta og gjødselsprederen. Når du i tillegg får markert på kartet på skjermen hvor du har kjørt, blir du mye mer bevisst på kiler og lommer, for du ser det! Et jorde du tror er firkantet, er aldri det! Selv om jeg ikke har seksjonsavstengning, blir jeg en bedre sjåfør fordi jeg kan unngå en del overlapp ved bedre manuell håndtering av redskapen, sier Kvernenes.

– Jeg er nok litt John Deere-fan, men kan med hånda på hjertet si jeg er veldig glad for at jeg gikk for AutoTrac. Det har fungert svært bra. Bare én gang har jeg hatt trøbbel, og da fikk jeg god hjelp av Felleskjøpet, sier han.

RETTE SPOR: Kjøremønsteret med autostyring appellerer til Emil Kvernenes.