10.06.2020 | Håvard Simonsen

På fullt fart inn i drifta har hun mål om å utnytte stadig mer avansert teknologi og å dokumentere alt som blir gjort elektronisk.
– Da slipper jeg å bla tilbake i de gamle bøkene til pappa, sier hun.

Kine Sofie og faren Fritjof Sandstad har allerede mange års erfaring med bruk av AutoTrac på sine John Deere-traktorer, der de har den mest nøyaktig autostyringen ved hjelp av RTK-signaler.

– Vi bruker teknologien når vi freser, sår, gjødsler og sprøyter. I tillegg følger vi de samme sporene når vi tar opp gulrøttene som når vi sår, noe som gjør det veldig enkelt, sier Sandstad Skjeset.

For noen år siden bestemte hun seg for å bli med i drifta med tanke på å ta over det hele når tiden er moden. I tillegg til produksjonen ute på jordet, som skjer i et samarbeid med en annen gulrotprodusent, omfatter virksomheten også selskapet Trøndergrønt, som pakker vel 3 000 tonn gulrøtter i året.

Å overta en så omfattende virksomhet er krevende. Historikk, tidligere tiders erfaringer og oversikt over avtaler og status for leiearealer er noe av det som skal holdes orden på. Derfor ønsker Sandstad Skjeset å utvide bruken av teknologi for å dokumentere alt som blir gjort.

– Det kan de gjøre ved hjelp av John Deere Operations Center, sier produktsjef presisjonsjordbruk i Felleskjøpet, Even Kristian Mangerud. Rundt oss står det «fullt av» John Deere-traktorer med moderne utstyr.

Lettere å overta

Sandstad Skjeset er utdannet fysioterapeut, og har fortsatt en 40 prosent jobb utenom gardsdrifta, som hun kom inn i fra 2017.

– Jeg ønsket å være med for å se hva det innebærer. Siden har interessen bare gått oppover, og nå er jeg også mer med, sier Sandstad Skjeset, som tar voksenopplæring i agronomi på Mære.

– Elektronisk dokumentasjon vil gjøre det lettere å overta drifta, understreker hun, og viser til at mye av informasjonen og erfaringene fra tidligere er nedtegnet i farens notisbøker. Hun ønsker seg en enklere måte å finne fram både tekniske og agronomiske data på.

720x480 Sandstad_Skjeset_20200526_4.jpg

MANGE MULIGHETER: Kine Sofie får en gjennomgang av muligheter for å registrere arbeid og observasjoner ute i felt sammen med Eva Pauline Hedegart, Even Kristian Mangerud og Lars Petter Husby i Felleskjøpet.

Siden 2016/2017 har Sandstad Skjeset dokumentert arbeidsoppgaver og bruk av innsatsmidler på deres egen brukerside på nettstedet MyJohnDeere og i John Deere Operations Center. Hun skriver det meste inn på PC. De har også JD Link på traktorene, slik at operasjoner og notater ute i felt kan overføres direkte til Operations Center.

– Vi har hatt dette utstyret så lenge jeg har vært med, og jeg må si det er snedig å kunne dokumentere det vi gjør på denne måten. Pappa har en liten hvit bok hvor han har notert masse viktig informasjon om skifter, sorter osv. fra mange år tilbake. Hvis vi mister den, vill det være krise. For de siste årene, finner jeg nå igjen alt vi har gjort elektronisk, sier Sandstad Skjeset, som forteller at de nokså nylig har vi tatt i bruk Skifteplan til gjødslingsplaner ol.

– Det er mulig å hente kart og annen informasjon fra Skifteplan, og også CropPLAN, inn i John Deere Operations Center, påpeker Mangerud.

720x480 Sandstad_Skjeset_20200526_16.jpg

FRA PAPIR TIL SKYENE: – Det vil bli krise hvis den hvite notisboka til pappa skulle bli borte, sier Kine Sofie. Nå er de i ferd med å lagre data elektronisk i John Deere Operations Center i stedet for Fritjof Sandstad «papirversjon».

En annen god grunn til å ha dokumentasjonen lett tilgjengelig, er at de leier jord mange steder og at det stort sett går fem år mellom hver gang de kan ha gulrot på skiftene.

– Vi har ikke noe spesielt samarbeid ut over leiekontraktene og begynner på nytt hver gang vi kommer tilbake til et skifte, sier Sandstad Skjeset.

Etter hvert som de bruker AutoTrac-styringen på traktorene til å markere yttergrenser og kjørespor, vil dette kunne hentes ned igjen fem år senere fra Operations Center. Hvis det ikke er skjedd endringer i arronderingen siden sist de var på skiftet, kan dette lette oppstarten på ny sesong. Deling av kjørespor mellom traktorene som brukes til ulike arbeidsoperasjoner, har også gjort hverdagen enklere.

720x480 Sandstad_Skjeset_20200526_1.jpg

 

Slipper ikke å tenke...


– Hva ønsker du helst å kunne gjøre med teknologien?

– Slutte å tenke, ler Sandstad Skjeset, før hun trekker fram at det ville være interessant om de kunne lage tildelingsfiler for gjødsling og eventuelt sprøyting. Forutsetningene for dette er imidlertid nokså forskjellig i gulrot fra korn og gras.

– Vi gjødsler når vi sår og delgjødsler med mineralgjødsel bare én gang, når gulrotgraset har kommet opp. Senere gjødsler vi mye med sprøyta, forteller hun.

Det har ikke vært særlig aktuelt å kjøre Yara N-Sensor eller laste ned satellittkart når de påfører mineralgjødsel med sin Kverneland GEOSPREAD fordi det er for lite bladmasse å måle på.

– Men uansett er det jo kjempesnedig å ha en gjødselspreder som sprer akkurat det som står på planen, sier Sandstad Skjeset.

Hun er imidlertid nysgjerrig på muligheten for å lage tildelingsfiler senere i sesongen.

Mangerud mener oversiktskart i Operations Center, enten de baserer seg på jordprøver eller biomassekart fra inneværende eller tidligere sesonger kan være nyttige.

– Du ser variasjoner og lærer jorda bedre å kjenne og hva som trengs for å oppnå optimal avling. Jeg er ingen ekspert på gulrøtter, men i produksjoner der spesifikke næringsstoffer kan være avgjørende, vil jeg tro du kan ha nytte av slike kart i forhold til hva du velger av grunngjødsling om våren, sier han.

– Agronomien må uansett ligge i bunnen, poengterer rådgiver i plantekultur i Felleskjøpet, Eva Pauline Hedegart.

– Ja, jeg må nok tenke likevel. Men teknologien kan kanskje hjelpe meg å bli en bedre agronom, sier Sandstad Skjeset.

 

Publisert 10.06.2020