21.05.2024 | Felleskjøpet

Siden lanseringen i 2021 har Felleskjøpet Agri nesten tredoblet salget av frøblandingene SPIRE Surfôr Pluss 90 og SPIRE Resåing målt i antall kilo. Fra fjorårssesongen til årets sesong er økningen på over 33 prosent.  SPIRE Resåing er en spesialblanding beregnet på å så inn i eng med overvintringsskader – og som skal gi avling i såingsåret. Blandinga består i hovedsak av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er arter som skal gi avling i såingsåret. SPIRE Surfôr Pluss 90 er velegnet til å så inn i tynn eng. Dette bør gjøres årlig for å utsette omlegging av enga og sikre  god kvalitet og stor avling i flere år.

– Det er positivt å registrere at stadig flere blir opptatt av å ta vare på enga på en effektiv måte. Ved å bruke SPIRE Surfôr Pluss 90 eller SPIRE Resåing kan du gi enga nytt liv uten jordbearbeiding, sier Jon Atle Repstad, produktsjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Vil endre seg

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Uansett hvor nøye og forsiktig man er med enga, vil det alltid bli en nedgang i produktiviteten og en økning av uønskede planter gjennom engperioden.

Samtidig som avlinga går ned utover i engperioden, vil også artssammensetningen i enga bli endret. Timotei og rødkløver vil ofte går raskt ut, mens engrapp og hvitkløver er mer utholdende. En svært viktig endring er at kveke kommer inn og etterhvert kan dominere enga. Når enga blir tynn vil også annet breiblada ugras komme inn og ta betydelig plass.

Et godt alternativ

For å oppnå god avkastning og høy fôrenhetskonsentrasjon er det derfor nødvendig å legge om enga hvert 3–4. år. Denne løsningen er for mange vanskelig og kostnadskrevende.

– Oversåing eller vedlikeholdssåing med flerårig raigras og eventuelt rødkløver kan da være et godt alternativ. Dette kan sikre høy avkastning i mange år og full omlegging kan utsettes. Det er denne løsningen vi ser stadig flere bønder gjennomfører. Våre tall viser at vestlandsbonden fører an. I denne regionen har salget av SPIRE Resåing firedoblet seg siden 2021, sier Repstad.

Han påpeker at en sukessfaktor for å lykkes med resåing er å starte vedlikeholdssåingen med SPIRE Surfôr Pluss 90 allerede i første engår etter en fullstendig omlegging.

– Vedlikeholdssåingen må komme i gang før det opprinnelige graset har gått ut og gitt mulighet for ugras til å etablere seg. Dette arbeidet må fortsette hvert år, selv om enga ser bra ut. Målet er ei eng som består av energirike og ønskede grasarter som kan vare i mange år, sier Jon Atle Repstad i Felleskjøpet.