0

Økologisk planteproduksjon

Økobondens partner

Felleskjøpet er økobondens partner.  Vi kjøper økologisk matkorn som males i matmjølmøllene våre, og selges i dagligvarehandelen under merkenavnet Møllerens. Vi kjøper økologisk fôrkorn, og leverer Natura økologisk kraftfôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Driftsmidlene som trengs for å lykkes med økologisk drift finner du hos oss: Natura såfrø til økologisk eng, SPIRE ubeiset såfrø til underkulturer og fangvekster. Pelletert kyllinggjødsel og andre gjødseltyper godkjent for bruk i økologisk drift. Kalk, plantevernmidler og plantestimulanter godkjent i økologisk drift. Felleskjøpet er alene om å tilby karbonnøytral strekkfilm, og vi leder an med svært gode kjemiske- og bakteriologiske ensileringsmidler.

Vi har også lansert en brosjyre på nett som vil vise deg vårt brede sortiment av driftsmidler til regenerativt jordbruk. 

Regenerativt jordbruk knyttes gjerne til økologisk drift, men benyttes også konvensjonelt. Målet er, jordoppbygging, og å bedre landbruksøkosystemet. Her brukes metoder som blant annet forbedrer jorda og binder karbon.

Natura Drøv nå med Agolin Naturu Natura Drøv nå med Agolin Naturu

Siden 2017 har Felleskjøpet brukt Agolin Ruminant i Formel sortimentet. Vi har nå også tatt i bruk Agolin Naturu i vårt Natura kraftfôr til drøv. ... Les mer

Norsk økologisk kornproduksjon – ettertraktet vare! Norsk økologisk kornproduksjon – ettertraktet vare!

I Norge er det i et normalår langt på vei balanse i produksjonen av korn. Med ett unntak; økologisk korn. Økt salg av økologiske produkter gir økt behov av råvarer. ... Les mer

Guide for økologiske korn- og husdyrbønder Guide for økologiske korn- og husdyrbønder

Vår Naturabrosjyre er en guide for økologiske korn- og husdyrprodusenter som inneholder informasjon om bl.a. fôring, dyrking, innendørsmekanisering, maskiner og redskap tilpasset økologisk drift. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?