Økologisk planteproduksjon

Økobondens partner

Felleskjøpet er økobondens partner.  Vi kjøper økologisk matkorn som males i matmjølmøllene våre, og selges i dagligvarehandelen under merkenavnet Møllerens. Vi kjøper økologisk fôrkorn, og leverer Natura økologisk kraftfôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Driftsmidlene som trengs for å lykkes med økologisk drift finner du hos oss: Natura såfrø til økologisk eng, SPIRE ubeiset såfrø til underkulturer og fangvekster. Pelletert kyllinggjødsel og andre gjødseltyper godkjent for bruk i økologisk drift. Kalk, plantevernmidler og plantestimulanter godkjent i økologisk drift. Felleskjøpet er alene om å tilby karbonnøytral strekkfilm, og vi leder an med svært gode kjemiske- og bakteriologiske ensileringsmidler.

Regenerativt jordbruk knyttes gjerne til økologisk drift, men benyttes også konvensjonelt. Målet er, jordoppbygging, og å bedre landbruksøkosystemet. Her brukes metoder som blant annet forbedrer jorda og binder karbon.

Les mer om Natura her

Aktuelle artikler

Varsler endringer for økologisk korn og kraftfôr
Grønsaksteknikk 2022
Endringer i Natura Drøv sortimentet
Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon

Økologisk

Betalingspartnere