Økologisk planteproduksjon

Økobondens partner

Felleskjøpet er økobondens partner.  Vi kjøper økologisk matkorn som males i matmjølmøllene våre, og selges i dagligvarehandelen under merkenavnet Møllerens. Vi kjøper økologisk fôrkorn, og leverer Natura økologisk kraftfôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Driftsmidlene som trengs for å lykkes med økologisk drift finner du hos oss: Natura såfrø til økologisk eng, SPIRE ubeiset såfrø til underkulturer og fangvekster. Pelletert kyllinggjødsel og andre gjødseltyper godkjent for bruk i økologisk drift. Kalk, plantevernmidler og plantestimulanter godkjent i økologisk drift. Felleskjøpet er alene om å tilby karbonnøytral strekkfilm, og vi leder an med svært gode kjemiske- og bakteriologiske ensileringsmidler.

Vi har også lansert en brosjyre på nett som vil vise deg vårt brede sortiment av driftsmidler til regenerativt jordbruk. 

Regenerativt jordbruk knyttes gjerne til økologisk drift, men benyttes også konvensjonelt. Målet er, jordoppbygging, og å bedre landbruksøkosystemet. Her brukes metoder som blant annet forbedrer jorda og binder karbon.

Kalk – basis for økologisk planteproduksjon
TrioBio: Verdens første strekkfilm av ikke-fossile råvarer
Nytt øko-regelverk Nytt øko-regelverk

Det økologiske regelverket for økologiske fjørfefôrproduksjon ble endret 25. juni 2022. Denne vil ha størst betydning for økologiske eggprodusenter. Fra og med nå må det gjøres et fôrskifte ved 30 ukers alder. ... Les mer

Endringer i Natura Drøv sortimentet Endringer i Natura Drøv sortimentet

Natura-sortimentet til drøvtyggere har nå fått en ny sammensetning med søkelys på å kunne tilby produkter med høgeste kvalitet samtidig som at prisene holdes på et lavest mulig nivå. ... Les mer

Natura Drøv nå med Agolin Naturu Natura Drøv nå med Agolin Naturu

Siden 2017 har Felleskjøpet brukt Agolin Ruminant i Formel sortimentet. Vi har nå også tatt i bruk Agolin Naturu i vårt Natura kraftfôr til drøv. ... Les mer

Betalingspartnere