Felleskjøpet er økobondens partner.  Vi kjøper økologisk matkorn som males i matmjølmøllene våre, og selges i dagligvarehandelen under merkenavnet Møllerens. Vi kjøper økologisk fôrkorn, og leverer Natura økologisk kraftfôr til drøvtyggere, svin og fjørfe. Driftsmidlene som trengs for å lykkes med økologisk drift finner du hos oss: Natura såfrø til økologisk eng, SPIRE ubeiset såfrø til underkulturer og fangvekster. Pelletert kyllinggjødsel og andre gjødseltyper godkjent for bruk i økologisk drift. Kalk, plantevernmidler og plantestimulanter godkjent i økologisk drift. Felleskjøpet er alene om å tilby karbonnøytral strekkfilm, og vi leder an med svært gode kjemiske- og bakteriologiske ensileringsmidler.

Vi har også lansert en brosjyre på nett som vil vise deg vårt brede sortiment av driftsmidler til regenerativt jordbruk. 

Regenerativt jordbruk knyttes gjerne til økologisk drift, men benyttes også konvensjonelt. Målet er, jordoppbygging, og å bedre landbruksøkosystemet. Her brukes metoder som blant annet forbedrer jorda og binder karbon.