23.12.2014 | Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk

Felleskjøpet har registrert Patentkali i Debio sitt register for driftsmidler godkjent i økologisk landbruk.

Patentkali aktuell ved kaliummangel, magnesiummangel og svovelmangel

Gjødsla, som også har vært solgt som "Kalimagnesia", inneholder 25 % kalium og 6 % magnesium. I tillegg har den 17 % svovel. Det gjør at den er aktuell både ved kaliummangel, magnesiummangel og svovelmangel.

Gjødsla er granulert, klorfattig og grei å spre

Produktdatablad finner du i vår Produkt- og spredetabell gjødsel på felleskjopet.no. Patentkali er et godt hjelpemiddel på «skarpe» jordtyper og andre jordarter med lavt K- og Mg-innhold, spesielt til f.eks. potet. Gjødsla er klorfattig. Den er granulert, finnes i 25 og 600 kg sekker på pall og er grei å spre med gjødselspredere.

Pantentkali får du kjøpt hos Felleskjøpet

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Min gård for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50.

Felleskjøpet har også butikker over hele landet. Du finner oss her.