16.06.2021 | Håvard Pedersen, produktsjef gjødsel og kalk

Forøk med gode resultater

Norske forsøk fra de senere årene viser at å bladgjødsle med YaraVita Solatrel høyner avlingsnivået i potet, spesielt der hvor det eksisterer et lavere grunngjødslingsnivå med fosfor. Solatrel gir planten grønnere blader som øker fotosyntesen. Økt tilførsel av fosfor fra Solatrel øker antallet knoller og knollene blir større og mer salgbare. Solatrel fremmer både utviklingen og kvaliteten på knollene, samt at tørrstoffinnhold øker og lagrinsevnen blir bedre. Solatrel stimulerer også til bedre rotutvikling og rotfunksjon. Dette er spesielt viktig i potet, da den som regel dyrkes på lettere jordarter. Potetplantene har et dårlig rotsystem og har derfor et handicap når det gjelder opptak av næring i fra jorda.

Enkelt i bruk

Solatrel og de fleste andre bladgjødslingsmidlene er lette bruke ved sin flytende formulering. De er blandbare med de fleste andre plantevernmidler som fås kjøpt hos Felleskjøpet. Bladgjøslingsmidlene kan dermed tas med på en enkel, grei og billig måte, når man ellers uansett skal ut å sprøyte i åkeren. Det finnes imidlertid noen unntak på blandbarhet – sjekk derfor etiketten både på bladgjødslingsmidelet du har valgt samme med det plantevernmiddelet du skal bruke. Oversikter over blandbarhet finnes i Felleskjøpets plantevernkatalog og på sidene 181-182.

En boost til potetåkeren

Ved bruk av bladgjødsel, som for eksempel YaraVita Solatrel, gir du potetåkeren din en skikkelig boost – og du som potetprodusent vil lett kunne øke avlingene vesentlig, og bladgjødslingen vil derfor fort kunne bli svært lønnsom til en lav kostnad.