Grovfôr, eng- og beitedyrking

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Her har vi samlet flere artikler om engdyrking: Hvordan etablere ei god, produktiv eng/et godt beite? Hvordan vedlikeholde kvaliteten? Hva kreves av såvare, gjødsling, kalking og plantevern? Stell av enga igjennom året? Les mer nedenfor. 

Aktuelle artikler

Kan hente flere hundre tusen
Ny C451R kombipresse - Den har gått veldig bra!
Rask høsting, bedre fôr og færre rundballer
Hvordan hente ut grovfôrprøver
Gjødsling til våronna
Grupperådgiving med avlingsprognoser
Predikerer kornavlinga med kunstig intelligens
Gjødselprisen ned nesten 10 prosent

Tips til gjødsling og kalking

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Les mer om dyrking av godt grovfôr

Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking
CropPLAN – også for grovfôrdyrkaren
Ta gjenlegget av enga på alvor
Få maks ut av enga!

Betalingspartnere