Meny

Grovfôr, eng- og beitedyrking

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Her har vi samlet flere artikler om engdyrking: Hvordan etablere ei god, produktiv eng/et godt beite? Hvordan vedlikeholde kvaliteten? Hva kreves av såvare, gjødsling, kalking og plantevern? Stell av enga igjennom året? Les mer nedenfor. 

Beiteopplegg av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Beiteopplegg

Den billigste og naturlige måten og fôre dyra på, er å la dem få beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy FEm-konsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Valg av såfrø til eng av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Valg av såfrø til eng

SPIRE er Felleskjøpets merkenavn på såfrøblandinger. Sammensetningen av blandingene er et resultat av mange års erfaring fra forsøk og praktisk landbruk. ... Les mer

Surfôr og surfôrkvalitet av Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering Surfôr og surfôrkvalitet

I grovfôrproduksjon vil det alltid være gunstig å få mest mulig ut av arealet. Når en lager surfôr er det derfor viktig å få en tilfredsstillende kvalitet for å sikre en høy melkeytelse per ku. ... Les mer

Ugraskampen i eng av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Ugraskampen i eng

Ugraskampen i eng er viktig. Den endrer seg med engas utvikling. Det gamle ordtaket "godt begynt er halvveis fullendt" gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. ... Les mer

Fagartikler grovfôr

Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang

Hvordan planlegger du vekstsesongen 2022 med rekordhøye priser på gjødsel, diesel og andre driftsmidler? Svaret er nesten like kjedelig som det er krevende: Nå er det enda viktigere å gjøre ting riktig. ... Les mer

SPIRE Surfôr Fiber SPIRE Surfôr Fiber

Strandsvingelbasert frøblanding tilpasset norske forhold! ... Les mer

TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist! TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist!

Strekkfilmen består av 30% gjenvunnet plast, og reduserer klimaavtrykket med 29%. Produktet, i seg selv, er 100% resirkulerbart. ... Les mer

Organisk gjødsel med enda bedre brukeregenskaper Organisk gjødsel med enda bedre brukeregenskaper

Rakkestad: Grønn Gjødsel As har fått ny pelletspresse, slik at pelletsen blir mindre og mer kompakt. Den nye pelletsen flyter lettere gjennom både gjødselspredere og kombimaskiner, forteller daglig leder i Grønn Gjødsel AS, Lars Riiser Evju. ... Les mer

Jakter på «lavthengende protein» Jakter på «lavthengende protein»

Til våren kommer trolig de første resultatene om hvordan fortørking og ensilering påvirker grovfôrkvaliteten fra EngProt-prosjektet. Det varsler Martha Grøseth, produktutvikler for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet Fôrutvikling og tar doktorgrad på temaet. ... Les mer

Betalingspartnere