0

Grovfôr, eng- og beitedyrking

Felleskjopet image

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Her har vi samlet flere artikler om engdyrking: Hvordan etablere ei god, produktiv eng/et godt beite? Hvordan vedlikeholde kvaliteten? Hva kreves av såvare, gjødsling, kalking og plantevern? Stell av enga igjennom året? Les mer nedenfor. 

Beiteopplegg av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Beiteopplegg

Den billigste og naturlige måten og fôre dyra på, er å la dem få beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy FEm-konsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Valg av såfrø til eng av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Valg av såfrø til eng

SPIRE er Felleskjøpets merkenavn på såfrøblandinger. Sammensetningen av blandingene er et resultat av mange års erfaring fra forsøk og praktisk landbruk. ... Les mer

Surfôr og surfôrkvalitet av Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering Surfôr og surfôrkvalitet

I grovfôrproduksjon vil det alltid være gunstig å få mest mulig ut av arealet. Når en lager surfôr er det derfor viktig å få en tilfredsstillende kvalitet for å sikre en høy melkeytelse per ku. ... Les mer

Ugraskampen i eng av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Ugraskampen i eng

Ugraskampen i eng er viktig. Den endrer seg med engas utvikling. Det gamle ordtaket "godt begynt er halvveis fullendt" gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. ... Les mer

Fagartikler grovfôr

Betaler poteten for bladgjødsel og biostimulanter? Betaler poteten for bladgjødsel og biostimulanter?

– Pommes frites-poteter kan ikke bli for store. Det er også spennende å se om man kan få flere knoller pr plante. ... Les mer

NPK 20-4-8, mineralorganisk gjødsel i salg hos Felleskjøpet NPK 20-4-8, mineralorganisk gjødsel i salg hos Felleskjøpet

Tilførsel av organisk materiale i jorda er alltid gunstig. Det gjør en med mineralorganisk gjødsel. Gårder uten tilgang på husdyrgjødsel kan ved å velge NPK 20-4-8 mineralorganisk få litt husdyrgjødsel inn i driftsopplegget. ... Les mer

Effektiv rundballepresse gir godt gras til pultosten Effektiv rundballepresse gir godt gras til pultosten

Åmot: Når du lever av å produsere pultost, smør og rømme med en historie, er det viktig å utnytte grovfôret. Hos melkebøndene og lokalmatprodusentene Julie Dahl og Jonas Ruud-Lund er rundballepressa JD 441R en viktig brikke i grovfôrproduksjonen. ... Les mer

Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det? Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?

Prisstigningen vi har sett på gjødsel i løpet av det siste året kommer i all hovedsak som en konsekvens av mangel på råvarer på kort sikt, og en sterk etterspørselsvekst etter gjødsel på verdensmarkedet. ... Les mer

Høstkampanjen på ensileringsmidler Høstkampanjen på ensileringsmidler

Høstkampanjen på ensileringsmidler er i gang. Kampanjen varer fra 6. september til 31. oktober og gjelder ensileringsmidler som kjøpes på sesongordre til bruk neste vekstsesong. ... Les mer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?