Grovfôr, eng- og beitedyrking

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Godt og rimelig grovfôr er nøkkelen til god økonomi for mange norske bønder. Her finner du godt fagstoff om engdyrking, stell av beite, grovfôrøkonomi og hva som kreves av maskiner, redskaper, såvarer, gjødsling, kalking, jordarbeidig og plantevern.

Her har vi samlet flere artikler om engdyrking: Hvordan etablere ei god, produktiv eng/et godt beite? Hvordan vedlikeholde kvaliteten? Hva kreves av såvare, gjødsling, kalking og plantevern? Stell av enga igjennom året? Les mer nedenfor. 

Se våre webinarer om lønnsomt grovfôr under


Lønnsomt grovfôr - webinar 1 av 3, sendt 25. april 2024 

Se opptak av de 4 episodene som omhandler temaene beiting, dyrking, presisjonsjordbruk, bruk av husdyrgjødsel og kalking.

 

 

Lønnsomt grovfôr - webinar 2 av 3, sendt 29. mai 2024 

Se opptak av de 2 episodene som omhandler temaene rundballer vs. plansilo og konservering av fôret.

    

Vi har redskapen du trenger til grassesongen!

Aktuelle artikler

Graset er en kjemperessurs
Smarte grep gir økt kapasitet og kontroll på grovfôrkvaliteten
Kan hente flere hundre tusen
Ny C451R kombipresse - Den har gått veldig bra!
Rask høsting, bedre fôr og færre rundballer
Gjødsling til våronna
Hvordan hente ut grovfôrprøver
Føler seg privilegert som bonde

Les mer om dyrking av godt grovfôr

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Få maks ut av enga!
Hvordan sikre høy avkastning av enga?
Et godt gjenlegg   – grunnlaget for gode grovfôravlinger
Ta vare på rundballepressa
Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Mange gode grunner for å ta i bruk ensileringsmidler
Smarte grep gir økt kapasitet og kontroll på grovfôrkvaliteten
Resirkulert plast gjør det bra

Se vårt utvalg av ensileringsmidler

Se utvalget her

Betalingspartnere