Grovfôr, eng- og beitedyrking

Grovfôr er viktig - og Felleskjøpet hjelper deg med best resultat

Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Energirikt grovfôr produsert med et minimum av innsatsfaktorer skaper grunnlaget for en god økonomi i melk- og kjøttproduksjon. For kyr i tørrperioden og for kviger kan grovfôret være eneste fôrslag. Godt beite kan gi opptil 15 – 20 kg melk pr. ku og dag uten kraftfôr. At grovfôr er det eneste som kan dyrkes i store deler av landet, og at drøvtyggere er de som kan utnytte det, understreker hvor viktig grovfôret er for utnytting av norske ressurser og sjølbergingsgraden.

Her har vi samlet flere artikler om engdyrking: Hvordan etablere ei god, produktiv eng/et godt beite? Hvordan vedlikeholde kvaliteten? Hva kreves av såvare, gjødsling, kalking og plantevern? Stell av enga igjennom året? Les mer nedenfor. 

Aktuelle artikler

Gode erfaringer fra havreåret 2022
Fôrformidling i Min gård avvikles fra og med 1. mai 2023
Snitterne inntar Nordfjord
Felleskjøpet styrker sin posisjon innenfor biologiske ensileringsmidler
Felleskjøpet lanserer nytt Formel-sortiment til mjølkeku
Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Hvilke grep tar du foran 2023-sesongen?
Koordinatfesta jordprøver opnar fleire dørar

Tips til gjødsling og kalking

Grasproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til grasproduksjon

Les mer om dyrking av godt grovfôr

Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking
CropPLAN – også for grovfôrdyrkaren
Ta gjenlegget av enga på alvor
Få maks ut av enga!

Betalingspartnere