14.03.2024 | Felleskjøpet

Å begrense tapet av sukker og protein, som starter umiddelbart fra graset blir kutta i enga, til oksygenet i rundballen eller siloen er oppbrukt har derfor svært stor økonomisk betydning for bonden.

Med ensileringsmidler sikrer man i større grad verdien fra graset helt frem til fôrbrettet. Beregninger ut fra forsøk på Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) viser at man kan få så mye som 60 liter mer melk pr. rundballe ved bruk av effektive ensileringsmidler. Med dagens norske melkepris blir dette ca kr 250,- til kr 300,- mer på bunnlinja for hver rundball.

pH-senking

Under alle former for konservering er det en fordel at dette skjer så raskt som mulig for et minst mulig tap av næringsstoffer. En rask pH-senkning vil derfor gi et raskere stabilt fôr og det blir mindre biologisk nedbryting av næringsstoffene.

De syrebaserte ensileringsmidler vil bidra til den raskeste pH-senkingen, deretter kommer de saltbaserte. Biologiske midler består av melkesyrebakterier som først og fremst produserer melkesyre, gir også en relativt rask pH-senkning. Fordi mengden melkesyrebakterier øker gjennom prosessen forbrukes noe mer av næringen i graset.

Ulike ensileringsmidler

Ensil 1(maursyre) og Ensil Pluss(maursyre og propionsyre) er effektive syremidler som senker pH raskt. I forsøk fra SLU med Ensil Pluss viser resultatene at syrebaserte midler tar vare på den største andelen av proteinet i graset som igjen gjør at mengden importert fôr kan reduseres. Effekten av syrer er stor uansett tørrstoffinnholdet i graset, men det må tas hensyn til fordelingen mellom maursyre og propionsyre. Høyere andel propionsyre jo høyere TS-%.

Xtrasil Lp og Xtrasil Ultra er saltbaserte midler. Disse gir også en god effekt på å ta vare på proteinet. Xtrasil-midler er ikke korroderende, men skal kun brukes i rundballer eller åpne/utvendige plansiloer. Xtrasil Lp og Xtrasil Ultra kan ikke brukes i økologisk produksjon og må ikke blandes med syrebaserte.

Xtrasil-Bio LP, Xtrasil Bio Ultra, Sil-All 4x4 og Magniva Platinum er biologiske midler basert på melkesyrebakterier og som senker pH til et nivå der de samme bakteriene ikke lenger kan formere seg. Melkesyrebakterier har også på samme vis som syre- og saltbaserte midler reduserende effekt på proteinnedbryting som igjen gir mindre ammoniakk i foret.

6 gode grunner for å bruke ensileringsmidler

 1. Økt melkemengde
  - Vi tar bedre vare på proteinet i graset
 2. Økt fettprosent i melka
  - Vi tar bedre vare på sukkeret i graset, som danner fett
 3. Ta vare på gårdens egen ressurs!
  - Importerte proteinråvarer kan reduseres og melka produseres på en større andel norskprodusert fôr
 4. Mindre bruk av kraftfôr
  - Vi tar bedre vare på næringsstoffene i graset
 5. Bedre vommiljø
  - Vi har bedre kontroll på prosessen gjennom hele vintersesongen
 6. Kaster mindre fôr
  - Mindre mugg og soppsporer

Tørrstoffet i graset avgjør hvilket middel som egner seg best

> 40% TS 30 - 40 % TS 25 - 30 % TS < 25 % TS
Ensil Ekstra
Xtrasil Ultra
Magniva Platinum 3 Xtrasil Bio Ultra
Ensil Pluss
Xtrasil LP
SilAll 4x4+
Xtrasil Bio LP
Ensil 1
Xtrasil LP
SilAll 4x4+
Ensil 1

 

Biologiske ensileringsmidler- størst vekst de siste ti år

De siste ti årene har biologiske ensileringsmidler funnet sin vei inn i flere og flere rundballer og plansiloer. Noen går fra syre- og saltbaserte midler over til disse, men primært er det ikke- brukere som begynner å tilsette midlene. Er høsteforholdlene gode og du oppnår tilfredsstillende fortørk lykkes mange med det prisgunstige alternativet. Og da er selvfølgelig terskelen for å ta ensileringsmidler i bruk også lavere. De kan også benyttes i økologisk produksjon.

Under ser du hvilke tørrstoff de biologiske midlene er anbefalt i, utregning av hvor stort volum midlene rekker til, samt hva kostnaden vil være pr. rundball/ tonn. Dette er ca. beregning, og prisene vil kunne endre seg. (prisene benyttet under er fra mai 2023).

Ca. pris for bruk av biologiske ensileringsmidler

  SilAll 4x4+ Magniva Platinum Xtrasil Bio LP Xtrasil Bio Ultra
Pris pr. salgsenhet (per 05.05.23) NOK 3 990 10 800 3 084 3 357
Ca. pris biologisk enseileringsmiddel pr. rundball kr. 16 kr. 17 kr. 12 kr. 13
Ca. pris biologisk enseileringsmiddel pr. tonn gras kr. 20 kr. 22 kr. 15 kr. 17