18.09.2023 | Felleskjøpet

Dette må du ha med deg:

 • Drill
 • Prøvebor
 • Bøtte
 • Skjema fra Eurofins eller Ofotlab
 • Plastpose/vakumpose/zippose
 • Penn

Skjema


Skjema får du enten hos Eurofins eller Ofotlab.

Eurofins: Analyse av grovfôr til drøvtyggere - Eurofins Norge
Ofotlab: Følgesedler/Prisliste | ofotlab.no

Mange av salgs- og fagrådgiverne og flere av butikkene til Felleskjøpet har disse tilgjengelig, ta gjerne kontakt med en av dem.

Fremgangsmåte

 • Fyll ut skjema fra Ofotlab eller Eurofins
 • Se beskrivelse for uttak i rundballer/ tårn- og plansilo under
 • Legg uttaket i ei bøtte, når alle stikkene er tatt blander man fôret godt i bøtta
 • Merk så en plastpose med samme merking som utfylt skjema
 • Fyll fôr opp til «streken» på posen
 • HUSK å tape hullene! Bruk helst egnet tape for rundballer. Felleskjøpet selger dette (FKnr. 50336331, tape til rundballer. FKnr. 92700577 Tape, hvit)
 • Tar man ut prøven mandag eller tirsdag kan prøven sendes samme dag, uttak senere i uken bør prøven fryses og sendes førstkommende mandag eller tirsdag
 • Legg prøven og utfylt skjema i ferdig adressert plastpose fra Ofotlab eller konvolutt fra Eurofins. Du kan også sende med vanlig emballasje, men da må det påklistres lapp med fraktopplysninger

Uttak rundballer

Ved prøveuttak fra rundballer plukker man først ut de ballene/ skiftene som er aktuelle. Er ballene veldig våte eller skitne på utsiden kan det først være en fordel å tørke de der hvor man skal bore hull. Bor hull, du får 2-3 prøver ut fra samme hull, da vinkler du boret rett frem/ned/opp. For å få et representativt resultat for slåtten/ skiftet bør du ta prøver av minst 2-3 rundballer.

Uttak tårn- og plansilo

Ved prøveuttak av fôr fra tårn/plansilo bør det tas ut 5-7 stikk med prøvebor forskjellige steder i siloen. Bland fôret i ei bøtte og ta ut prøven fra bøtta. Uten prøvebor kan en ta bort det aller øverste laget, for så å ta en nevne her og der rundt i siloen. Det kan være en fordel å ta ut prøve over flere dager eller ta ut delprøver både før og etter uttak av siloen.

Felleskjøpet tilbyr enklere grovfôranalyser


Du kan også få hjelp av kraftfôrkonsulentene i Felleskjøpet til å få tatt en enklere grovfôranalyse. De er nå utstyrt med mobile NIR-målere som måler tørrstoff, energi, råprotein og annet viktige innhold i grovfôret. De tar da prøven når de er på besøk på gården din.