04.07.2023 | Felleskjøpet

Vi anbefaler alle som trenger/selger grovfôr å legge ut informasjon slik at dette kan kobles fortløpende nå som høstesesongen er i full gang. Vi oppfordrer alle til å produsere noe ekstra grovfôr i år da det er et tydelig behov for mer grovfôr hos mange husdyrprodusenter.

Finn og Facebook

De mest brukte markedsplassene for kjøp og salg av grovfôr har nå blitt fôrformidlingsgrupper på Facebook og annonser på Finn.no.

På Finn.no kan en søke på for eksempel «grovfôr» eller «rundballer» i søkefeltet, og en vil da få opp alle treff. Søket vil bli bedre om en velger området en bor i og setter på noen filtreringer for pris.

På Facebook er det ulike grupper for kjøp og salg hvor det legges ut informasjon fortløpende. Gruppen som heter «Kjøp/Salg av grovfôr, rundball og høy» har 14 000 medlemmer og er en åpen gruppe. Ellers finnes det også andre grupper for landbruksinteresserte hvor en kan henvende seg, men disse er ofte lukket.

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent

Om du har for lite eller mer enn nok grovfôr ønsker vi at du tar kontakt med din lokale salgskonsulent. Våre salgskonsulenter har god oversikt over det lokale markedet og kan koble sammen kjøpere og selgere i din region.

Felleskjøpet Agri tilbyr gode erstatningsløsninger for grovfôr gjennom fiberrikt kraftfôr som kan erstattet opptil 50 prosent av grovfôrbehovet til mjølkekyr. Formel Fiber Grovfôrmangel er nå tilgjengelig for alle våre kunder, og kraftfôrblandingen har vist å gi veldig gode produksjonsresultater. Ellers vil også et generelt høgere kraftfôrnivå i besetninga gjøre at du sparer noe grovfôr. Har du ikke oversikt over grovfôrsituasjonen anbefaler vi at du starter å spare grovfôr så raskt som mulig, da det er enklere å spare en kg per ku i dag enn å få akutt fôrmangel i februar.

Les mer om våre kraftfôrtyper ved redusert grovfôrtilgang her