31.08.2020 | Felleskjøpet

Publisert 31.08.2020

I tillegg fikk deler av Nord-Norge en tørkeperiode i starten av vekstperioden for 2. slått. Har du lite grovfôr bør tiltak settes i gang så raskt som mulig.

SETT I GANG TILTAK RASKT!

Felleskjøpet har lang erfaring med gode løsninger når grovfôrtilgangen svikter. I mange år har vi tilbudt Formel Fiber Grovfôrmangel som en løsning som gir svært gode resultater til melkekyr, ammekyr og ungdyr. Dette kraftfôret er svært fiberrikt og kan brukes som eneste kraftfôr, reduserer grovfôrtildelingen betydelig til mjølkekyr/ungdyr og det gir god melkeproduksjon, samtidig som god kvalitet på melka opprettholdes. Dette krever imidlertid spiseplasser til alle dyra. Formel Fiber Grovfôrmangel produseres på Steinkjer og Bergneset fra august for sesongen 20/21. Kunder fra Trøndelag og nordover kan nå bestille denne. Vi har også andre aktuelle kraftfôrløsninger som vist i tabellen nedenfor:

Dyreslag

Anbefalt løsning

Mengde/dyr/dag

Kommentar

Mjølkeku

Formel Fiber Grovfôrmangel

 

Formel Fiber Elite

Opptil 22 kg/dyr/dag

 

 

Opptil 17-18 kg/dyr/dag

Anbefales ved 30-50% grovfôrmangel

 

Anbefales ved 20-30 % grovfôrmangel

Okser

Formel Fiber Grovfôrmangel

 

Formel Biff Intensiv

4 -6 kg/dyr/dag

 

Kan gis etter appetitt hvis fiberrikt grovfôr

Har man egen silo til okser, anbefales Formel Biff Intensiv

Ungdyr

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite

Formel Biff Intensiv

4-6 kg/dyr/dag

 

Ammeku

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite/Formel Biff Intensiv

 

Gi minimums-mengde grovfôr

1-5 kg/kraftfôr per dyr/dag avhengig av type grovfôr

Hvis man har ammeku og okser, anbefales Formel Biff Intensiv

Sau

Formel Sau Intensiv

 

Kan halvere grovfôrmengden og gi kraftfôr til energibalanse

Formel Lam anbefales til intensiv oppfôring av ikke slaktemodne lam

FØLG MED DYRA!

Med våre fiberrike kraftfôrløsninger kan man oppnå svært god produksjon på 30-50% mindre grovfôr, men dyra bør minimum ha vedlikeholdsbehovet med grovfôr. Følg med på hold og avføring og juster mengdene slik at dyra har normalt aktivitets- og produksjonsnivå.