23.08.2022 | Felleskjøpet

Sett i gang tiltak raskt!

Felleskjøpet har lang erfaring med gode løsninger når grovfôrtilgangen svikter. I mange år har vi tilbudt Formel Fiber Grovfôrmangel som en løsning som gir svært gode resultater til melkekyr, ammekyr og ungdyr. Dette kraftfôret er svært fiberrikt og kan brukes som eneste kraftfôr, reduserer grovfôrtildelingen betydelig til mjølkekyr/ungdyr og det gir god melkeproduksjon, samtidig som god kvalitet på melka opprettholdes. Dette krever imidlertid spiseplasser til alle dyra.

Formel Fiber Grovfôrmangel produseres på Vaksdal,Vestnes,Steinkjer, Namdal og Bergneset fra august for sesongen 22/23.Vi har også andre aktuelle kraftfôrløsninger som vist i tabellen nedenfor:

Dyreslag

Anbefalt løsning

Mengde/dyr/dag

Kommentar

Mjølkeku

Formel Fiber Grovfôrmangel

 

Formel Fiber Elite

Opptil 22 kg/dyr/dag

 

Opptil 17-18 kg/dyr/dag

Anbefales ved 30-50% grovfôrmangel

Anbefales ved 20-30 % grovfôrmangel

Okser

Formel Fiber Grovfôrmangel

 

Formel Biff 6+

4 -6 kg/dyr/dag

 

Kan gis etter appetitt hvis fiberrikt grovfôr

Har man egen silo til okser, anbefales Formel Biff 6+

Ungdyr

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite og Formel Biff 6+

4-6 kg/dyr/dag

 

Ammeku

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite/Formel Biff 6+

 

Gi minimums-mengde grovfôr

1-5 kg/kraftfôr per dyr/dag avhengig av type grovfôr

Hvis man har ammeku og okser, anbefales Formel Biff 6+

Sau

Formel Sau Intensiv

 

Kan redusere inntil 50 % av grovfôrmengden på ts basis. Gi kraftfôr til energibalanse.

Formel Lam anbefales til intensiv oppfôring av ikke slaktemodne lam

Geit

Formel Fiber Grovfôrmangel, Formel Biff 6+ og Formel Sau Intensiv

Kan redusere inntil 50 % av grovfôrmengden på ts basis. Gi kraftfôr til energibalanse.

 

Følg med dyra!

Med våre fiberrike kraftfôrløsninger kan man oppnå svært god produksjon på 30-50% mindre grovfôr, men dyra bør minimum ha vedlikeholdsbehovet med grovfôr. Følg med på hold og avføring og juster mengdene slik at dyra har normalt aktivitets- og produksjonsnivå.

Trenger du grovfôr eller har du grovfôr å selge?

Felleskjøpets fôrformidling er en tjeneste for å formidle kontakt mellom norske fôrprodusenter som har grovfôr til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe grovfôr. For å se eller legge inn annonser må du logge deg på Min gård.

Gå til Fôrformidlings-tjenesten for å se eller legge inn annonser her
Annonsøren kan selv redigere eller sletter sin annonse ved å klikke på «Mine annonser» inn i tjenesten. Annonser vil bli slettet seks måneder etter innleggelse.