14.06.2023 | Ragnar Dæhli

I Trøndelag har været vært mer vekslende, med en bra vekststart i lavtliggende strøk. Men etter hvert har lave temperaturer og nedbøroverskudd satt sitt preg på veksten.

På Østlandet har det vært tørt, og i juni har det i tillegg blitt varmt. I denne landsdelen undrer flere på om vi er på veg mot noe som kan bli ett nytt 2018.

Felleskjøpet anbefaler:

Korn der det er tørt

 • Ikke utsett frøugrassprøytinga. Tynne åkre har elendig konkurransekraft. Det siste en ønsker seg er at ugraset tar overhånd. Husk klebemiddel og legg deg i øvre doseintervall fordi plantene har et tykt vokslag når det er tørt. Særlig meldestokk er vanskelig å ta livet av når det er tørt.
 • Har du planlagt delgjødsling i vårkornet? Gjennomfør det, men reduser mengden.
 • Felleskjøpet har biostimulanter som reduserer stressnivået til plantene, og som kan være veldig aktuelle i tørkestresset vårkorn med bra spiring/etablering. Bladgjødslingspreparater som inneholder både biostimulanter og bladgjødsel er også aktuelle. Snakk med våre fagfolk.
 • I høstkorn som ikke er vannet, er skaden tørken har forårsaket uopprettelig. Det eneste en kan håpe på her er at regn kan hindre at det går fra vondt til verre.

Korn der det er vått

 • Ugrassprøyting i vårkorn straks det er kjørbart
 • Bygg som gulner pga oksygenmangel vet vi fra mange forsøk responderer på 2-3 kg N/daa i form av kalksalpeter. Avlingsutslaget er størst ved tidlig behandling.
 • Er det planlagt delt gjødsling, og du har Opti-NS på lager, så bruk det.

Grovfôr der det er tørt

 • Slå graset mens det fortsatt har god kvalitet. Høye temperaturer og vind gir rask/sterk fortørking. Det gir økt tap på jordet og er særlig uheldig slik situasjonen er nå.
 • Spre mineralgjødsel raskt etter slått. Fordamping av nitrogen fra mineralgjødsel er tilnærmet null. Forsøk i tørkeåret 2018 viste overraskende sterk avlingsrespons ved gjødsling til 2. og 3. slått selv om det ikke kom nevneverdig nedbør.
 • Vent med å spre husdyrgjødsel til værskifte
 • Enga har stor evne til å kompensere en svak førsteslått med gode avlinger i senere slåtter når vekstvilkårene bedres. Vi er ikke halvveis i vekstsesongen enda.
 • På gårder med både storfe og korn, kan en fortløpende vurdere om noe korn skal høstes som grønnfôr. Men det må vurderes om noen uker når en vet mer om hvordan været har utviklet seg.
 • Såing av westerwoldsk eller italiensk raigras rett etter høsting kan være aktuelt om det utvikler seg til å bli ei forkrise. Alternativt kan en bruke havre eller rugbaserte blandinger. Fangveksblandingene SPIRE Fangvekst Høst og SPIRE Fangvekst Vintergrønn kan også benyttes.

Det er viktig at man bruker sine rådgivere, og vurderer grovfôrsituasjonen nøye. De som har for lite grovfôr må vurdere om det kan løses med fiberrike Formel-typer, eller om det er nødvendig å kjøpe inn grovfôr. I så fall er det viktig å knytte kontakt med mulige selgere mens det er noe å få kjøpt.

Grovfôr der det er vått

 • Tenk kvalitet/rett utviklingsstadium. Planlegg gjerne å slå helt i forkant av det som vurderes som optimalt. Da tåles det best noen dagers forsinkelse i påvente av høstevær. Bruk nok ensileringsmiddel slik at du taper minst mulig energi og protein i gjæringsprosessen.
 • Gjødsle på nytt straks du er ferdig med å høste