0

Formel kraftfôr til storfe, mjølkekyr, kalv og sau

Formel kraftfôr til storfe, mjølkekyr, kalv og sau

Med Formel-sortimentet skal vi bidra til at du øker dine økonomiske resultater på kort og lang sikt. Et slikt mål krever et kraftfôrsortiment som har både bruksområder og egenskaper som dekker mange ulike behov.

Uansett produksjonform har Formel et egnet kraftfôr til din produksjonsform. 

Formel til mjølkeku

Den norske mjølkekua produserer betydelig mer mjølk i dag sammenlignet med for 15 år siden. Samtidig som innholdet av både fett og protein i mjølka har økt betraktelig i samme periode. Dette har stor betydning for økonomien til deg som mjølkeprodusent, og det har vært et viktig mål for oss i utviklingen av dagens kraftfôrsortiment. Kvaliteten på grovfôret vil variere mye i forhold til geografi , innhøstingsforhold, gjødsling, alder på enga og forhold rundt ensileringsprosessen. Vårt mål er at du skal finne en kraftfôrblanding som passer til ditt grovfôr, og at denne blandingen skal bidra til at du lykkes i din produksjon.  Det er et mål for oss at du skal finne en rett kraftfôrblanding til ditt grovfôr enten du har snittavdrått på 6 000 liter eller 12 000 liter i din besetning.

Formel til sau 

Formel-sortimentet er tilpasset alle fôringsbehov for sau og lam. Rett bruk av Formel til sau gir godt resultat! 

FORMEL kraftfôr: Vi kaller det bærekraftfôr av Rune Lostuen, produktsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri. FORMEL kraftfôr: Vi kaller det bærekraftfôr

Metanproduksjonen i vomma er en energikrevende prosess for husdyra og utgjør en stor del av klimautslippet fra landbruket. Fra mars 2018 har Felleskjøpet tilbudt FORMEL kraftfôr som reduserer metanutslipp med inntil 20 prosent hos drøvtyggere. ... Les mer

Felleskjøpet Fôrutvikling

Med FORMEL i fjøset får du med deg kvalitet og kompetanse på kjøpet. Felleskjøpet har dyktige fagkonsulenter i hele landet, og egen forskning og utvikling gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling. Felleskjøpet Fôrutvikling ble opprettet i 1993 og eies av Felleskjøpet Agri
og Felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet Fôrutvikling bidrar til at vi hele tiden ligger i front på utvikling av nye innovative produkter som kommer våre kunder til gode. Det lønner seg å velge Felleskjøpet som kraftfôrleverandør! Lykke til med verdens viktigste jobb!

Legg til snarvei på hjemskjerm?