28.02.2023 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv

God erfaring med sau og storfe


Våre kunder har god erfaring med bruk av Formel Grov til sau i lammingsbinger og tidlig beite. Med økende besetningsstørrelse er det behov for å finne gode fleksible løsninger for å utnytte plassen best mulig. En sein vår, eller tomme fôrlager, forsterker behovet for støttefôring ved beiteslipp. Vi spurte våre kunder som har brukt Formel Grov om hva deres erfaring var, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Den store pelleten gjør at kraftfôret er enkelt å bruke og det blir lite fôrspill. Med 12 mm pellet forsvinner ikke fôret i graset på bakken og blir ikke tråkket ned i samme grad som mindre pellet. En enkel og praktisk fôring i en periode med stort trykk i fjøset gjør at man kan slippe ut dyra tidligere selv om beitegraset ikke er helt klart. 95% av kundene melder at de er godt fornøyde med Formel Grov.

Praktisk i bruk

Tilbakemeldingene fra kundene våre viser at kraftfôret brukes noe bredere enn vi hadde sett for oss. Formel Grov brukes både på innefôring og til utegangere utover beiteslipp. Størrelsen gjør at pelleten «klinger» mer i bøtta og lokker til seg dyra, og er slik sett praktisk både for å lokke til seg dyra og ved flytting. Den største fordelen som framheves er lite svinn ved fôring rett på bakken. Den store pelleten gjør at dyra finner fôret og at det ikke forsvinner ned graset. Er det vått og opptråkket bør fôringsplassen flyttes for å unngå svinn. Noen av dyra trenger litt tilvenning på grunn av pellet-størrelsen, men de venner seg fort til det.

Sesongvare åpen for bestilling

Formel Grov kan bestilles for vårsesongen nå og frem til 2. mai 2023. Vær oppmerksom på at dette leveres som sesongvare og det må derfor påberegnes ekstra leveringstid.

OBS! Første utlevering er fra 1. mars 2023.

Formel Grov må bestilles via butikk eller Kundeservice 72 50 50 50