God erfaring med sau


Våre kunder har god erfaring med bruk av Formel Grov til sau i lammingsbinger og tidlig beite. Med økende besetningsstørrelse er det behov for å finne gode fleksible løsninger for å utnytte plassen best mulig. En sein vår, eller tomme fôrlager, forsterker behovet for støttefôring ved beiteslipp. Flere besetninger har testet Formel Grov til ammeku med gode erfaringer. Ved utfôring på et tørt sted blir det minimale fôrtap, selv ved utfôring rett på bakken.

Formel Grov

Formel Grov har en unik pellet-størrelse. Pelleten legger seg på graset og minimerer fôrtap ved fôring rett på bakken. Fôringsplassen må være tørr for å unngå at pelleten tråkkes ned, og med fôring rett på bakken kan utfôring enkelt flyttes etter behov.

For bestilling av varen kontakt kundetjenesten 72 50 50 50