Geit og kje

Fôring av geit setter høye krav til både grovfôr og kraftfôr for å lykkes. Geita har et høyt energi behov, samtidig som den trenger en fiberrik rasjon for at vomma skal fungere best. Vi har et bredt utvalg av kraftfôr og tilskuddsfôr tilpasset geit. Produksjonen av geitemjølk er i dag knyttet opp mot noen områder i Norge, og har over tid hatt en nedadgående trend, mens kjøttproduksjon av geit har en økende trend. Det er flere og flere som ser nytten av geita som en nyttig kulturarbeider på skog og fjellbeite. 

 

Aktuelle artikler

Slik unngår du problemer i kraftfôrsiloen
Kopplam til glede eller besvær?
Godt vårbeite er viktig for gode lammevekter
Klar for lammesesongen
Formel Geit - gjør det enkelt å finne rett kraftfôr
Nå legger du grunnlaget for lammeoppgjøret 2024
Gjør støttefôring på tidlig vårbeite enklere med Formel Grov
Følger fjellet
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Fôring av søyer ved begrenset tilgang av grovfôr eller bruk av halm
Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi
Tiltak ved grovfôrmangel
Pluss Lambert gir topp resultat
Formel Lam nå tilgjengelig både i vår- og høstresept
Formel Profet Beite – kraftfôr for økt mjølkefett i beitesesongen
Utvikler kraftfôr tilpasset grovfôret ditt
Ta vare på dyra – og deg sjøl i lamminga
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Bygde nytt sauefjøs i tre med storbingeløysing
Hils på Sekketrollet

Betalingspartnere