Geit og kje

Fôring av geit setter høye krav til både grovfôr og kraftfôr for å lykkes. Geita har et høyt energi behov, samtidig som den trenger en fiberrik rasjon for at vomma skal fungere best. Vi har et bredt utvalg av kraftfôr og tilskuddsfôr tilpasset geit. Produksjonen av geitemjølk er i dag knyttet opp mot noen områder i Norge, og har over tid hatt en nedadgående trend, mens kjøttproduksjon av geit har en økende trend. Det er flere og flere som ser nytten av geita som en nyttig kulturarbeider på skog og fjellbeite. 

 

Aktuelle artikler

Husk å bestille kraftfôr før jul!
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Bygde nytt sauefjøs i tre med storbingeløysing
Hils på Sekketrollet
Endringer i Natura Drøv sortimentet
Utnytt potensialene med tilskuddsfôr
Gjør støttefôring på beite enklere
Den viktige høgdrektighetsperioden
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Intensiv sluttfôring med Formel Lam
Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi
En god start er lønnsomt
Booster råmelka med råmelkserstatning
Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr
Fôring og stell av geita i tidliglaktasjon
Fôring av søya i drektighetsperioden
Petter fra Lærdal vant kraftfôrautomat til sau
Tilskuddsfôr redda dyrehelsa
Ane kom til dekket bord
Nyhet Pluss råmelkerstatning

Betalingspartnere