0

Geit og kje

Fôring av geit setter høye krav til både grovfôr og kraftfôr for å lykkes. Geita har et høyt energi behov, samtidig som den trenger en fiberrik rasjon for at vomma skal fungere best. Vi har et bredt utvalg av kraftfôr og tilskuddsfôr tilpasset geit. Produksjonen av geitemjølk er i dag knyttet opp mot noen områder i Norge, og har over tid hatt en nedadgående trend, mens kjøttproduksjon av geit har en økende trend. Det er flere og flere som ser nytten av geita som en nyttig kulturarbeider på skog og fjellbeite. 

Fôring av geit og kje

 

Velg riktig kraftfôr til geita på beite av Felleskjøpet Velg riktig kraftfôr til geita på beite

Vomma trenger tid for å tilpasse seg nytt fôr- sørg for en god overgang fra innefôring til beite. Gi geita tilgang på fiberrikt grovfôr/ utmarksbeite, og et kraftfôr som tilpasset grovfôret best mulig. ... Les mer

Aktuelle artikler om sau og geit

Velg riktig kraftfôr til geita på beite Velg riktig kraftfôr til geita på beite

Vomma trenger tid for å tilpasse seg nytt fôr- sørg for en god overgang fra innefôring til beite. Gi geita tilgang på fiberrikt grovfôr/ utmarksbeite, og et kraftfôr som tilpasset grovfôret best mulig. ... Les mer

Noen tips for overgang til beite for søye og lam Noen tips for overgang til beite for søye og lam

Våren er ofte lunefull, og tidspunktet den inntreffer vil variere i vårt langstrakte land. Men når våren kommer og beitegraset er på full fart er det viktig å få ut sau og lam. Dette gir mindre smittepress på dyra, og gir bedre dyrehelse. ... Les mer

Forberedelse til lamming Forberedelse til lamming

Mange kaller lamminga for vårens vakreste eventyr, men vi skal ikke glemme at dette også er ei hektisk tid. Da er det viktig å være godt forberedt, og ha rutiner som fungerer også når det er som travlest. ... Les mer

Booster råmelka med råmelkserstatning Booster råmelka med råmelkserstatning

Da Stig og Harald Gammelsrød begynte å ta prøver av all råmelka i fjøset, fikk de seg en negativ overraskelse. Færre enn tjue prosent av dyra hadde råmelk av god nok kvalitet. ... Les mer

Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr

Kraftfôr er mat til husdyr som er utviklet for å dekke dyras næringsbehov. Felleskjøpet har kraftfôrsorter med opptil 90 prosent norske råvarer. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?