05.06.2023 | Felleskjøpet

I vårt langstrakte land får vi noen utfordringer på tidspunktet for bytte mellom disse to resepter. Vi har nå begge produktene tilgjengelig hele tiden for å gjøre det enklere for deg som kunde.

Formel Lam Vår som benyttes på de små lam og kje har et mineralinnhold som er tilpasset dyr som ikke har utviklet drøvtyggerfunksjon. Den har råvarer som gir god smak og sikrer et tidlig opptak. Proteininnholdet gir dyra god tilvekst.

Formel Lam Høst med et høyere fiberinnhold er anbefalt til sluttfôring på lam, og til kopplam som har avsluttet mjølkeperioden der det benyttes appetittfôring på kraftfôr. Her er mineralinnholdet balansert slik at det forebygger urinstein. Velegnet også til kje.

Begge varianter leveres i småsekk, storsekk og bulk.