16.02.2024 | Ingrid Strømstad, fagsjef drøv

Nå øker fosterveksten og dermed også søyas fôrbehov. Dyra trenger litt ekstra på- pass nå, men dette er også tida for viktige praktiske forberedelser slik at lamminga går lettere.
Nok og godt grovfôr.

2023 var et grovfôrår med store utfordringer for mange, det gir store variasjoner i kvalitet og mengde. Rikelig med godt grovfôr er bærebjelken i produksjonen, og spesielt viktig når fôrbehovet til søya dobler seg den siste del av drektighetsperioden.

Tilførsel av kraftfôr

For å dekke energi- og protein behovet nå, er det nesten alltid behov for tilførsel av kraftfôr. Når og hvor mye det skal støttefôres med er igjen avhengig av grovfôrkvalitet og holdet på dyra. Som det kommer frem av figur 1. så er det spesielt dyr med mange foster som har høgt energibehov de siste 8 ukene av drektighetsperioden. Dyr med tvillingfoster dobler sitt energibehov inn mot lamming (blå linje) og dyr med tre foster, (rød linje) enda mer. Hvor mye energi dyret får fra grovfôret vil variere mye.

En ting er fôrets innhold, en annen ting er dyras tilgang på fôr. Vi oppfordrer alltid til å ha appetittfôring på grovfôr denne perioden. Fiber fra grovfôret er viktig for at vom og fordøyelse skal fungere godt, og spesielt når kraftfôrmengden økes.

Appetittfôring med grovfôr vil si at det er 10-15 % rester igjen på fôrbrettet. Da har alle spist seg mette. Sauen er jo god til å sortere ut «godsakene» i fôret – så de mest fiberrike deler av fôret blir ofte det som ligger igjen. Kuttet fôr vil redusere sorteringen og øke opptaket.

 

energi behov til søya.png

FIgur 1

Følg med på flokken daglig

Det er viktig å følge opp alle individer daglig. Og spesielt når dyra blir «lam-tunge». Er det dyr som avviker fra flokken i adferd – ta en ekstra sjekk. Om de ikke reiser seg, eller kommer frem til fôrbrettet når du kommer med kraftfôrbøtta kan det være et tegn på sjukdom. Et annet tegn er manglende drøvtygging. Mer synlige tegn er løs mage. Følg alltid opp slike dyr.

Pluss Sau Magnesium-rik

Etter hvert som dyra vokser, trenger de mer plass. Ikke bare når de spiser, men også når de skal hvile. Om det unngås stress og uro kan vi redusere tilfeller av sykdom som f.eks. mjølkefeber. Et annet råd for å forebygge dette er tilstrekkelig tilgang mineraler gjennom hele vinteren, og da spesielt det tilskudds fôret som har høgt innhold av Magnesium. Vi anbefaler da Pluss Sau Magnesium-rik.

Pluss Energibalanse tørr eller Pluss Energibalanse flytende

Andre ting som kan forebygges er ketose. Dette opptrer som oftest i siste del av drektigheten når dyras energibehov økes. Pluss Energibalanse Tørr eller Pluss Energibalanse Flytende kan gis i denne tiden. Følg veiledningen på produktene. Begge produkter kan gis i perioden før og etter lamming.

Pluss Vomstabil

Når kraftfôrmengden økes må dette skje gradvis. Dyr som kun har fått grovfôr har en annen mikrobeflora i vomma enn de som har fått kraftfôr. Gradvis tilvenning gjør overgangen bedre for dyra og reduserer faren for diarè. Kraftfôrmengder over 0,3- 0,4 kg bør fordeles på flere tildelinger i døgnet. På den måten reduseres faren for sur vom, og påfølgende fordøyelsesutfordringer. Om det er utfordringer med dårlig fordøyelse på søya så kan Pluss Vomstabil hjelpe. Og til slutt, sørg for at alle dyr har tilgang til rent vann, opptaket øker når kraftfôrmengden øker.

Formel Sau

Formel kraftfôr til sau er tilpasset ulike behov og bruksområder. Som figur 2 viser er Formel Sau er et godt «all round» kraftfôr. Dette passer sammen med middels til godt grovfôr og moderat lammetall.

Formel Sau Ekstra

Er det høgt lammetall i besetningen og du ønsker høg mjølkeproduksjon på søya er Formel Sau Ekstra rett kraftfôr. Alt Formel sauekraftfôr har et høgt innhold av E-vitaminer, Formel Sau Ekstra har et spesielt høgt innhold, noe som er viktig når søya har flere enn 3 foster da dette forebygger dødfødsler.

Soyafrie og økologiske kraftfôr

Ønsker du en soyafri variant er det Formel Linnea Sau du skal bruke, og der det er utfordringer med litt lite fiber i grovfôret, kan Formel Sau Intensiv fungere godt. Dette er også det kraftforet vi anbefaler om det benyttes fri tilgang på kraftfôr etter lamming. Vær obs på at energi- og AAT innholdet i denne fiberrike blandingen er lavere enn de andre variantene. Natura Sau er det økologiske godkjente produktet som vi anbefaler til søya.

image1j8lp.pngFigur 2

Planlegg for ei hektisk tid

Alle som har sau vet at lammeperioden er hektisk, utfordrende og givende. God forberedelse og gode planer hjelper noe, da slipper du tidstyver i den travle tida. For å utnytte all ledig plass i vognskjul og lager under lamminga trenger du fleksible grind- systemer. Vurder om du trenger noen ekstra grinder i år, eller har behov for å bytte ut defekt utstyr. Ta også en ekstra titt på mjølkefôringsautomaten før den skal brukes, kanskje trenger den også litt reparasjon og nye deler.

For mange er hele familien opptatt i fjøset, og i de mest hektiske ukene kan barnepass, leksehjelp og hushjelp stå øverst på ønskelista for en sliten familie. Ta i bruk nettverket du har – spør om hjelp.

Da vil jeg ønske alle lykke til- dere gjør en viktig jobb!


Husk å kjøp inn:

  • Kraftfôr, tilskuddsfôr, mjølkeerstatning
  • Sjekk lager av smokker, kjøp nye om de er slitte
  • Rikelig med bøtter av god kvalitet
  • Engangsutstyr, hansker og overtrekks tøy