Sau og lam

For å oppnå gode resultater er det viktig at søye og lam har god helse. Riktig fôring med en balansert tilgang av energi og protein er like viktig på innefôring som på beite. Rett fôring gir god mjølkeproduksjon og høg lammevekst. 

Grovfôr er sauens viktigste fôrmiddel, men må suppleres med ekstra vitamin- og mineraltilskudd for å sikre dyrets behov, spesielt i perioder når det benyttes lite kraftfôr. 

Aktuelle artikler

Slik unngår du problemer i kraftfôrsiloen
Kopplam til glede eller besvær?
Godt vårbeite er viktig for gode lammevekter
Klar for lammesesongen
Formel Geit - gjør det enkelt å finne rett kraftfôr
Nå legger du grunnlaget for lammeoppgjøret 2024
Gjør støttefôring på tidlig vårbeite enklere med Formel Grov
Følger fjellet
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Fôring av søyer ved begrenset tilgang av grovfôr eller bruk av halm
Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi
Tiltak ved grovfôrmangel
Pluss Lambert gir topp resultat
Formel Lam nå tilgjengelig både i vår- og høstresept
Formel Profet Beite – kraftfôr for økt mjølkefett i beitesesongen
Utvikler kraftfôr tilpasset grovfôret ditt
Ta vare på dyra – og deg sjøl i lamminga
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Bygde nytt sauefjøs i tre med storbingeløysing
Hils på Sekketrollet
Fôringsveileder til sau og lam
Produktkatalog småfe
Trenger du tilskuddsfôr?

Betalingspartnere