Sau og lam

For å oppnå gode resultater er det viktig at søye og lam har god helse. Riktig fôring med en balansert tilgang av energi og protein er like viktig på innefôring som på beite. Rett fôring gir god mjølkeproduksjon og høg lammevekst. 

Grovfôr er sauens viktigste fôrmiddel, men må suppleres med ekstra vitamin- og mineraltilskudd for å sikre dyrets behov, spesielt i perioder når det benyttes lite kraftfôr. 

Aktuelle artikler

Utvikler kraftfôr tilpasset grovfôret ditt
Ta vare på dyra – og deg sjøl i lamminga
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Bygde nytt sauefjøs i tre med storbingeløysing
Hils på Sekketrollet
Endringer i Natura Drøv sortimentet
Utnytt potensialene med tilskuddsfôr
Gjør støttefôring på beite enklere
Den viktige høgdrektighetsperioden
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Intensiv sluttfôring med Formel Lam
Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi
En god start er lønnsomt
Booster råmelka med råmelkserstatning
Fôring og stell av geita i tidliglaktasjon
Fôring av søya i drektighetsperioden
Tilskuddsfôr redda dyrehelsa
Ane kom til dekket bord
Nyhet Pluss råmelkerstatning
Fåregangsmannen
Fôringsveileder til sau og lam
Produktkatalog småfe
Trenger du tilskuddsfôr?

Betalingspartnere