0

Sau og lam

For å oppnå gode resultater er det viktig at søye og lam har god helse. Riktig fôring med en balansert tilgang av energi og protein er like viktig på innefôring som på beite. Rett fôring gir god mjølkeproduksjon og høg lammevekst. 

Grovfôr er sauens viktigste fôrmiddel, men må suppleres med ekstra vitamin- og mineraltilskudd for å sikre dyrets behov, spesielt i perioder når det benyttes lite kraftfôr. 

Aktuelle artikler om sau og geit

Intensiv sluttfôring med Formel Lam Intensiv sluttfôring med Formel Lam

Gjøvik: Alf B.Ouren er opptatt av at sauen er en grovfôreter og bør få gå ute så lenge som mulig, men når tilveksten på beitene dabber av, er det apetittfôring på kraftfôr som gjelder. ... Les mer

Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi

Etter en lang beitesommer er det tid for sanking, og slutt-fôring av de lamma som ikke har oppnådd tilstrekkelig vekt. Forbrukeren etterspør ferske lam, og prisene er best når etterspørselen er stor. ... Les mer

Velg riktig kraftfôr til geita på beite Velg riktig kraftfôr til geita på beite

Vomma trenger tid for å tilpasse seg nytt fôr- sørg for en god overgang fra innefôring til beite. Gi geita tilgang på fiberrikt grovfôr/ utmarksbeite, og et kraftfôr som tilpasset grovfôret best mulig. ... Les mer

Noen tips for overgang til beite for søye og lam Noen tips for overgang til beite for søye og lam

Våren er ofte lunefull, og tidspunktet den inntreffer vil variere i vårt langstrakte land. Men når våren kommer og beitegraset er på full fart er det viktig å få ut sau og lam. Dette gir mindre smittepress på dyra, og gir bedre dyrehelse. ... Les mer

Forberedelse til lamming Forberedelse til lamming

Mange kaller lamminga for vårens vakreste eventyr, men vi skal ikke glemme at dette også er ei hektisk tid. Da er det viktig å være godt forberedt, og ha rutiner som fungerer også når det er som travlest. ... Les mer

Fôringsveileder til sau og lam
Produktkatalog småfe
Trenger du tilskuddsfôr?

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?