Meny

Sau og lam

For å oppnå gode resultater er det viktig at søye og lam har god helse. Riktig fôring med en balansert tilgang av energi og protein er like viktig på innefôring som på beite. Rett fôring gir god mjølkeproduksjon og høg lammevekst. 

Grovfôr er sauens viktigste fôrmiddel, men må suppleres med ekstra vitamin- og mineraltilskudd for å sikre dyrets behov, spesielt i perioder når det benyttes lite kraftfôr. 

 


imagenk93t.pngRiktig fôring for gode lammeresultater

I disse dager er det hektisk aktivitet i sauefjøset. Det er nå grunnlaget legges for neste års lamming. Det betyr god kontakt med dyra, observasjoner av aktivitet rundt brunst. Noen velger å bruke mye inseminasjon, mens andre satser mest på «gamlemåten». For å få gode resultater er det viktig at både søye og vær er i god fysisk kondisjon. Væren trenger litt ekstra energi om den skal holde løpet ut. Riktig hold på søyer bør være på plass i forkant av paringsperioden.

For å oppnå gode resultater er det viktig at fôrstyrken opprettholdes i ca tre uker etter avsluttet paring. Det er også uheldig med store fôrskifter i denne perioden.

Lavdrektighetsperioden, husk vitaminer og mineraltilskudd

Tidlig drektighetsperioden eller lavdrektighetsperioden er den rolige perioden i fjøset. Nå er det fokus på hold- justering, fostertelling og gruppering av dyr etter energibehov. Søyas ernæringsstatus i drektighetsperiode påvirker lammets reproduksjonsevne seinere i livet. Husk også at søyer som får under 0,5 kg kraftfôr har behov for tilførsel av vitaminer og mineraler. Bruk et Pluss produkt med Totalstempel, som inneholder alle viktige vitaminer, mikro og makro mineraler. Pluss Sau er et slikt tilskuddsfôr, dette inneholder nå også organisk selen, noe som er positivt for lammehelsa.


 

Aktuelle artikler om sau og geit

Har du kontroll på grovfôret til kjeinga? Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?

Det nærmer seg kjeing og hektiske dager i fjøset, men før kjeinga starter kan det være greit å ta en kontroll på eget grovfôrlager. Hva har du av fôr og hvilke partier bør benyttes når? Det er viktig å sørge for at geita er godt rustet for ny laktasjon. ... Les mer

Intensiv sluttfôring med Formel Lam Intensiv sluttfôring med Formel Lam

Gjøvik: Alf B.Ouren er opptatt av at sauen er en grovfôreter og bør få gå ute så lenge som mulig, men når tilveksten på beitene dabber av, er det apetittfôring på kraftfôr som gjelder. ... Les mer

Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi

Etter en lang beitesommer er det tid for sanking, og slutt-fôring av de lamma som ikke har oppnådd tilstrekkelig vekt. Forbrukeren etterspør ferske lam, og prisene er best når etterspørselen er stor. ... Les mer

Forberedelse til lamming Forberedelse til lamming

Mange kaller lamminga for vårens vakreste eventyr, men vi skal ikke glemme at dette også er ei hektisk tid. Da er det viktig å være godt forberedt, og ha rutiner som fungerer også når det er som travlest. ... Les mer

Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr

Kraftfôr er mat til husdyr som er utviklet for å dekke dyras næringsbehov. Felleskjøpet har kraftfôrsorter med opptil 90 prosent norske råvarer. ... Les mer

Fôringsveileder til sau og lam
Produktkatalog småfe
Trenger du tilskuddsfôr?

Betalingspartnere