15.12.2023 | Ingrid Strømstad, fagsjef Formel

Formel Geit har hatt flere endringer de siste årene. Mineralinnholdet er justert opp i henhold til ny forskning. Vi har også økt bufferstoffer for å bedre fordøyelsen. Metionin- og e-vitamin innholdet i Formel Geit er justert opp. Dette er begge faktorer som bidrar til god helse på dyra.

For å lettere velge rett kraftfôr har vi endret navn til Formel Geit Normal (tidligere Formel Geit 80) og Formel Geit Låg (tidligere Formel Geit 90).

Grovfôr og kraftfôr skal passe sammen

Målet for alle som lager grovfôr er å produsere et vel-gjæra, fortørka surfôr som gir et høyt opptak. Med årets sommer friskt i minne kan vi jo si at dette ikke alltid er like enkelt. Derfor er en grovfôranalyse nødvendig om en skal lage en god fôrplan. I år er det nok enda større variasjoner fra gård til gård enn i et normalt år. Protein innholdet (PBV) i kraftfôret er nært knyttet til protein innholdet i grovfôret. Viser grovfôranalysen et svakt protein innhold bør en benytte et kraftfôr som har høyt innhold av protein for at vomma skal ha best mulig produksjon. Velg da Formel Geit Normal, eller om det er veldig lågt protein innhold, anbefaler vi Formel Premium Høg. Dersom grovfôret er proteinrikt slik at PBV blir høg, anbefales Formel Geit Låg. Bruk verdiene i tabellen som anbefaling, og diskuter gjerne fôringa med en rådgiver. 

Protein i grovfôrt

<14%

14-16 %

>16 %

Kraftfôr nytt navn

Formel Premium Høg*

Formel Geit Normal

Formel Geit Låg

Tidligere navn

 

Formel Geit 80

Formel Geit 90

*Formel Premium Høg endret navn i februar 2023

Velg rett kraftfôr til dine mål

Geita har et høyt energibehov i tidliglaktasjon. Samtidig er hun avhengig av et godt vom-miljø. Fordi geita også er sensitiv for mye stivelse i fôrrasjonen, er det viktig at kraftfôret har et moderat innhold av raskt nedbrytbare karbohydrat. Dette har vi tatt spesielt hensyn til i Formel Geit.

Vi ser også at mange bruker Formel Premium til geita. Den er et godt alternativ til de som ønsker en høy ytelse. Formel Premium leveres i alle tre variantene. Både låg, normal og høg.

At vomma fungerer godt, er alfa og omega for en drøvtygger. God fiberfordøyelse og bedre utnyttelse av fôret bidrar til høyere tørrstoff i mjølk. I år vil flere ha mindre mengde - og dårligere grovfôr som følge av utfordrende vær, noe som gjør fiberproduktene ekstra aktuelle. Da kan disse blandingen erstatte deler av grovfôret.

Vi har ekstra fiberrike blandinger som kan brukes som eneste kraftfôr eller i kombinasjon med Formel Geit eller Formel Premium. Som fiberkraftfôr anbefaler vi å bruke ei fullmineralisert blanding. Formel Biff 6+, Formel Sau Intensiv, eller Formel Fiber Grovfôrmangel. Vurder type og mengde sammen med din rådgiver.

Kraftfôr uten soya og palmefett

Formel Linnea er vårt tilbud til dere som ønsker et produkt uten soya, basert på høy andel norske råvarer. Denne blandingen har et noe høyere stivelsesinnhold enn de tradisjonelle geiteblandingene, men sammen med godt grovfôr vil de gi en rasjon som sikrer deg soyafri produksjon på Norske resurser. Vi tilbyr også ei rekke gode produkter til de som har økologisk produksjon. Natura Drøv Ekstra vil være det kraftfôret som gir best ytelse, mens Natura Fiber* vil tilføre ekstra fiber i rasjonen. For de som ønsker en økologisk soyafri variant er Natura Drøv Viola rett produkt.

Rådgiving med fôrplan og grovfôranalyse

Felleskjøpet har flere gode fôrplanverktøy, også til geit. En grovfôranalyse vil gi deg svar på hvilke kraftfôr du skal velge. Ta kontakt med din salgskonsulent så hjelper vi deg.

Målsetting/ ønske

Grovfôret innhold

Kraftfôr

Høy avdrått

Høy TS i melka

Høyt fiber- innhold i grovfôret

Middels høstet grovfôr med moderat protein- innhold

Seint høstet grovfôr med lavt proteininnhold

Tidlig høstet grovfôr med høgt protein- innhold

Formel Geit Normal

xxx

xxx

xxx

xxxx

 

 

Formel Geit Låg

xxx

xxx

xxx

 

 

xxxx

Formel Premium Normal

xxxx

xxx

xx

xxxx

 

 

Formel Premium Låg

xxxx

xxx

xx

 

 

xxxx

Formel Premium Høg

xxxx

xxx

xx

 

xxxx

 

Formel Biff 6+ Formel Sau Intensiv

x

xx

xxxx

 

 

 

Natura Drøv Ekstra

xxx

xx

xx

xxxx

xxx

xxx

Natura Fiber*

x

x

xxx

 

 

xx

*Kun fiberråvarer, brukes i kombinasjon med Natura Drøv Ekstra