Tilskuddsfôr utviklet for norske husdyr og norske forhold

Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, samt forebygger sjukdom. Det gir god dyrevelferd og gode produksjonsresultater. 

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

Velg riktig tilskuddsfôr

Aktuelle artikler om tilskuddsfôr

SE ALLE ARTIKLER
Nå legger du grunnlaget for lammeoppgjøret 2024
Følger fjellet
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Slik fôrer du ammekua i vinter
Fem tips for en vellykket beitesesong

TIlskuddsfôr til lam

Betalingspartnere