0

Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, samt forebygger sjukdom.
Det gir god dyrevelferd og gode produksjonsresultater. 

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

 

Velg riktig tilskuddsfôr:

Om Pluss tilskuddsfôr

 

Aktuelle artikler om tilskuddsfôr:

Legg til snarvei på hjemskjerm?