Tilskuddsfôr utviklet for norske husdyr og norske forhold

Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, samt forebygger sjukdom. Det gir god dyrevelferd og gode produksjonsresultater. 

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

Velg riktig tilskuddsfôr

Aktuelle artikler om tilskuddsfôr

SE ALLE ARTIKLER
Kopplam til glede eller besvær?
Godt vårbeite er viktig for gode lammevekter
Pluss tilskuddsfôr gir bedre økonomi i melkeproduksjonen
Slik lykkes du med tidlig beiteslipp
Klar for lammesesongen

TIlskuddsfôr til lam

Betalingspartnere