22.03.2024 | Ingrid Strømstad, fagsjef drøv

Å være nøye med fôring og stell er det viktigste. De små lamma er sårbare, ofte har de fått en tøff start med minimalt med råmelk og omsorg fra mor. Da er det viktig at vårt stell er så godt som mulig.

Bruk våre anbefalinger ved utblanding av mjølke-erstatninger. Se tabell 2. For å få best resultat bør det benyttes vekt og termometer. Renhold er også viktig. Både i binger og mjølkefôring system som bøtter, automat mm. Unngå for mange lam i bingen, smittepresset øker raskt med økende antall dyr. Og renhold av bingene, bruk godt med strø. En tørr binge gir mindre grobunn for bakterier.

Gode planer og rutiner

Det er ulike forutsetninger fra gard til gard. Å kopiere andres opplegg fungerer ikke alltid like godt, men å lytte til erfarne bønder er et godt råd. Få en oversikt over; hvor mange kopplam kan det bli, og hvor skal du ha oppdrettet? Det er viktig å ha egnet plass i fjøset, gjerne en sentral plass som du er ofte innom. Sett deg også mål om ønsket slaktetidspunkt og deretter leg en strategi for fôringa.

De som benytter fostertelling av søyene, får en oversikt over antall lam som kan bli kopplam. Da har du et grunnlag for å planlegge både adopsjon og kopplam. I tillegg kommer de akutte tilfeller som dukker opp. Om du har et effektivt kopplamopplegg kan det være mindre arbeid med det, enn å streve med adopsjoner og gjenstridige søyer som avviser lam.

Hvilke lam plukker jeg ut?

Til dette er det ingen fasit, men også her må en ha en plan. Om du bevisst velger det største lammet til kopplam vil dette oppnå rett slaktevekt raskt. Ønsker du å utnytte gode priser tidlig på forsommeren, kan denne strategien være riktig. De lamma som mor går med da blir kanskje litt mindre, men forhåpentligvis jevnere i størrelse og tilvekst.

Strategien med å ta det minste lammet i flokken til kopplam er mer arbeidskrevende. Det vil bruke lengere tid for å oppnå slaktevekt og kopplamperioden blir lenger. Risiko for å miste lam er også større med å plukke ut «taperen» i flokken. Men de lamma mora går med da vil ha et større potensiale for god tilvekst.

Mange plukker ut «det som skiller seg ut». Det vil da både kunne bli det største, men også det minste lammet i flokken. På den måten får søye mer jevne lam å ta vare på. Men det er også viktig å vurdere søyas mjølkeegenskaper.

Husk råmelk først

Om det er mulig bør alle få gå et døgns tid med mor slik at det får råmelk. Dersom det ikke er mulig må lammet uansett få råmelk så raskt som mulig etter fødsel. Råmelk fra andre søyer, fra ku eller råmelks erstatning. Vi har Pluss Råmelks erstatning i vårt sortiment, der en pose gir tilstrekkelig råmelk til fem lam. Følg doseringen på posen. Benyttes vanlig råmelk må det beregnes 2 dl pr. kg levendevekt det første levedøgn.

Mange lam har dårlig sugerefleks og da kan det være smart å melke søya – for deretter å gi lam med flaske, sonde eller sprøyte. Enkel håndmelkepumpe er et godt hjelpemiddel. Husk å sjekke at lamma svelger, og at sonden er plassert rett. Få en veterinær til å vise deg første gangen.

Nøyaktighet og tid til lamma

Å bruke tid i kopplambingen er vel investering. Følge opp de små lamma de første timene slik at alle tar smokk og får i seg nok næring. Sørg for tilgang til lune og tørre plasser med varmelampe de første dagene. Godt med strø, gjerne halm. Svake/ kalde lam kan respondere godt med Pluss Amigo. Det er et energitilskudd som gis så raskt som mulig etter råmelks tildeling. De har nytte av dette helt frem til 48 timers alder.

Lam som har gått noen dager med mor kan være vanskelige å få over på smokk, men det går ofte lettere om de er ordentlig sultne når de settes til smokken.

Lamma vokser fort, og inndeling etter alder/ størrelse er nødvendig. På den måten vil det være lettere å ha fokus på de minste mest sårbare til enhver tid.

Sjekk smokker, slanger, utblandingsforhold og temperatur på vannet. Egenvekta på mjølkeerstatning kan variere noe slik at det er nødvendig å kontrollveiing jevnlig. Smokkene bør ikke ha for stort hull, da drikker lammet for fort og det er fare for at melke går over i vomma. Dette er uheldig da det kan forårsaker diarè. Rett temperatur og utblanding er viktig for å unngå sykdom og for å gi dyra best tilvekst. NB Husk også vaksinering mot pulpanyre. Lam som har fått lite råmelk og fôres hardt er utsatt for dette.

Fôring

Det er flere ulike tildelingsstrategier. Jevn kontinuerlig fôring fungerer bra, da regulerer dyra sjøl hvor mye de tar opp. Om det benyttes porsjoner bør det fordeles på minst 4 tildelinger i starten. Lam drikker små porsjoner ofte. Økende mengde etter hvert som lamma vokser, men maks 0,5 liter pr. tildeling. Lamma må også ha fri tilgang på friskt vann, kraftfôr og fint høy ved siden av mjølk, dette er med på å utvikle drøvtyggerfunksjonen. De spiser lite den første tiden, men bytt allikevel ut dette daglig for best opptak og hygiene. Opptak vil øke raskt når avvenning starter.

Avvenning

Det er mulig å avvenne lamma fra ca. 4 ukers alder. Tidlig avvenning krever høgt opptak av kraftfôr for å unngå dropp i tilveksten. Avvenningsvekt på 13-15 kg er et godt utgangspunkt. Avvenningen kan skje raskt eller over noen dager. Gå ned på antall fôringer pr. dag – aldri gå ned på dosering av pulver. Direkte avvenning fra uke 6 kan også fungere, men krever godt opptak av kraftfôr og grovfôr. Følg med på enkeltdyr at de greier overgangen godt.

Uke  

Pluss Lambert / Pluss Ulla 

Formel Lam Vår / Mysli Start  

Grovfôr 

Uke 1 

Råmelk deretter fri tilgang  

Fri Tilgang 

Fint høy i fri tilgang 

Uke 2  

Fri tilgang  

Fri tilgang 

Fint høy i fri tilgang 

Uke 3  

0,5 liter 2 g daglig 

Fri tilgang 

Fint høy i fri tilgang 

Uke 4  

0,5 liter 1 g daglig 

Fri tilgang  

Fint høy i fri tilgang 

Uke 5 

Ingen  

Fri tilgang 

Godt grovfôr/ beite 

Tabell 1: Plan for avvenning ved 4 ukers alder

Produkt

Utblandingstemp. automat

Utblandingstemp.

bøtte / bar

Tildelingstemp.

Pluss Ulla

39 grader

39 grader

39 grader. Romtemperatur ved appetittfôring i melkebar.

Pluss Lambert

42 grader

45-50 grader

39 grader. Romtemperatur ved appetittfôring i melkebar.

Tabell 2: Utblanding av Pluss Mjøleerstatning til lam 

Hvordan bruke Pluss Ulla og Pluss Lambert

200 gram pulver (ca. 4 dl) +8 dl vann gir 1 liter ferdig drikke.
Mål opp 2/3 av vannet, bland inn pulveret. Rist eller rør kraftig. Tilsett resten av vannet. Ferdig utblandet melkeerstatning er holdbar i 24 timer.