26.05.2023 | Øystein Haga Kaldahl

For at tiltaksblandinga skal være enda mer aktuell på forsommerbeite endrer vi nå resepten til en sesongvariant tilpasset beitegras med et høgt innhold av protein – Formel Profet Beite.

RIktig fôring gir økt fettinnhold i mjølka i beitesesongen

Formel Profet Beite har gode fysiske egenskaper for å stabilisere vommiljøet. Det høge innholdet av fordøyelig fiber er ideelt for å tilby kua et smakelig og stabiliserende kraftfôr i beitesesongen. Proteinnivået i blandinga er senket sammenlignet med Formel Profet for å matche et ungt og bladrikt beitegras, og vil tilsvare et låg-kraftfôr med tanke på PBV-verdi. Økt fiber og redusert proteinnivå gir mindre utfordring med løs avføring og redusert appetitt på kraftfôr.

Økt pris for mjølka

Formel Profet Beite inneholder byggesteiner for økt produksjon av mjølkefett. Beitegras har et høgt innhold av flerumettede fettsyrer. Når disse kommer ned i vomma reduseres fibernedbrytninga og gir dermed et lavere innhold av fett i mjølka. Vomstabilt og mettet vegetabilsk fett i kraftfôret motvirker reduksjonen av fettinnhold i mjølka og bidrar til økt mjølkepris.

Bruk av Formen profet beite

Formel Profet Beite kan brukes som eneste kraftfôr eller som grunnkraftfôr sammen med Formel Elite eller Formel Premium. Effekten av tiltaksblandinga vil være størst som eneste kraftfôr. Ved bruk av et norskbasert kraftfôr i miksen sammen med grovfôret vil Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr. Tilsetting av kraftfôr sammen med grovfôret vil også bidra til økt grovfôropptak, noe som er gunstig for å øke fettprosenten i mjølka.

Viktig med tilpasset kraftfôrmengde

Det er viktig å tilpasse kraftfôrnivået til beitekvaliteten for å opprettholde et godt vommiljø og høgt fettinnhold i mjølka. Ved beiteslipp på godt beite bør kraftfôret reduseres med 1-3 kg avhengig av kraftfôrnivå. Reduksjonen bør skje samme dag som beiteslipp. Det er stor fordel at kyrne får begrensa beitetilbud de første dagene, slik at overgangen for vomma ikke blir for brå.

Hvis du opplever at kyrne ikke vil ta opp kraftfôrrasjonen betyr det at de blir tildelt for mye kraftfôr. Det er lite økonomisk å ligge å gi så mye kraftfôr i beitesesongen at det er kuas appetitt på kraftfôr som styrer opptaket. Det fører til et lavere opptak av beitegras enn om kraftfôrnivået er senka til et nivå der vi fortsatt opprettholder godt vommiljø og appetitt på kraftfôr. Grafen under viser veiledende tall for kraftfôrtildeling på beite ut fra beitekvalitet og opptak av beitegras.

Kraftfôrbehovet i beitesesongen avhenger av næringsinnholdet i beitegraset og kyrnes tilgang til gras på beite. Graset har høg energikonsentrasjon ved tidlig utvikling og vil gå ned utover sommeren. Tilgangen på beitegras avhenger av antall kyr på beitet og lengden på graset. Sammen med beitekvaliteten vil dette avgjøre opptaket av fôrenheter på beitet. Kraftfôrbehovet må derfor tilpasses utover beitesesongen etter som beitetilbudet endrer seg.